Investor's wiki

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu Nedir?

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu, 1978'den beri Kansas City Federal Rezerv Bankas覺 taraf覺ndan desteklenen ve 1981'den beri Jackson Hole, Wyo.'da d羹zenlenen y覺ll覺k bir sempozyumdur. Sempozyum, her y覺l d羹nya ekonomilerinin kar覺 kar覺ya olduu 繹nemli bir ekonomik soruna odaklanmaktad覺r. Kat覺l覺mc覺lar aras覺nda 繹nde gelen merkez bankac覺lar覺 ve maliye bakanlar覺n覺n yan覺 s覺ra d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺ndan akademik armat羹rler ve 繹nde gelen finansal piyasa oyuncular覺 yer al覺yor.

Sempozyumdaki a覺r toplardan gelen beklenmedik a癟覺klamalar, k羹resel hisse senedi ve d繹viz piyasalar覺n覺 etkileme potansiyeline sahip olduundan, sempozyum ilemleri piyasa kat覺l覺mc覺lar覺 taraf覺ndan yak覺ndan takip edilmektedir.

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nu Anlamak

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu, d羹nyan覺n en uzun s羹redir devam eden merkez bankac覺l覺覺 konferanslar覺ndan biridir. Etkinliin misyonu a癟覺k bir tart覺may覺 tevik etmektir. Kat覺l覺mc覺lar, kat覺l覺mc覺lar aras覺nda b繹lgesel 癟eitlilik yaratmak i癟in ayr覺ca dikkate al覺narak, her y覺l覺n konusuna g繹re se癟ilir.

Kansas Federal Rezerv Bankas覺, sempozyumla ilgili masraflar覺 kar覺lamak i癟in kat覺l覺mc覺lardan bir 羹cret almaktad覺r. eitli ge癟mileri ve end羹strileri temsil eden yakla覺k 120 kii genellikle bir y覺lda kat覺l覺r. Ancak kat覺l覺mc覺lar覺n kat覺l覺m覺 s覺n覺rl覺d覺r ve se癟kin medya da davetlidir. Bu sadece sempozyumun oda覺n覺n yolunda kalmas覺na yard覺mc覺 olmakla kalmaz, ayn覺 zamanda effafl覺k da salar.

Her y覺l, Kansas Federal Rezerv Bankas覺 sempozyum i癟in belirli bir konu se癟er ve bu konuya g繹re bir kat覺l覺mc覺 havuzu se癟er. Bu uzmanlar, sempozyumun temas覺yla ilgili arat覺rmalar覺 yaz覺p sunarlar. Banka, belgeleri, etkinliin tam transkriptleriyle birlikte 癟evrimi癟i olarak yay覺nlar. Bunlar覺 g繹r羹nt羹lemek isteyen herkes bunu 癟evrimi癟i olarak 羹cretsiz olarak yapabilir veya yay覺nland覺ktan sonra 羹cretsiz bas覺l覺 bir kopyas覺n覺 alabilir.

Jackson Hole Ekonomi Sempozyumunda Ge癟mi Konulardan rnek

Deien Piyasa Yap覺lar覺 ve Para Politikas覺na Etkileri (2018)

Meta (eski ad覺yla Facebook), Amazon, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin y羹kseliiyle birlikte, bu kadar b羹y羹k irketlerin birikmi pazar g羹c羹 daha geni ekonomiye zarar verdi mi - yoksa verebilir mi? Antitr繹st makamlar覺n覺n daha s覺k覺 繹nlem almas覺 gerekiyor mu?

Merkez Bankas覺 Bilan癟osu ve Finansal 襤stikrar (2016)

K羹resel mali krizin ard覺ndan, d羹nya 癟ap覺ndaki merkez bankalar覺, 羹lkelerinin ekonomilerini canland覺rmak i癟in 癟eitli taktikler kulland覺lar. Bor癟lanma maliyetlerini azaltmak i癟in geleneksel faiz oranlar覺n覺 d羹羹rme taktii yayg覺n olarak kullan覺l覺rken, bir癟ok merkez bankas覺 ayn覺 zamanda, devlet, acente ve irket tahvilleri gibi finansal varl覺klar覺 ve baz覺 durumlarda sat覺n alarak bilan癟olar覺n覺 g羹癟lendirmek gibi daha al覺覺lmad覺k bir yakla覺m benimsedi. , stoklar, b羹y羹k miktarlarda.

Enflasyonun Nedenleri (1984)

Merkez bankac覺lar覺 i癟in 繹nemli ve devam eden bir d羹羹nce olan merkez bankalar覺, y覺k覺c覺 h覺zl覺 fiyat art覺lar覺n覺 繹nlemek i癟in faiz oranlar覺n覺 belirleyerek enflasyonun 繹n羹nde kalmaya 癟al覺覺yor. Ancak g羹n羹m羹zde enflasyonu 繹nlemek eskisi kadar kolay deil. K羹resel ekonomi, daha fazla para ayn覺 miktarda mal覺n peinden giderek daha y羹ksek fiyatlara yol a癟t覺覺ndan, normalde enflasyon i癟in bir ateleme kayna覺 olan likidite i癟inde y羹z羹yor, ancak enflasyon hi癟bir yerde bulunam覺yor.

ne 覺kanlar

  • Konferans覺n bildirileri ve transkriptleri, web sitesinde yay覺nlanan ve 癟evrimi癟i veya bas覺l覺 olarak 羹cretsiz olarak sunulan bir ciltte yay覺nlanan bildiri kitaplar覺nda derlenir.

  • Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu konferans覺, 繹nemli ve g羹ncel politika konular覺 hakk覺nda a癟覺k tart覺may覺 tevik etmek i癟in y覺ll覺k ve 繹zel bir merkez bankac覺l覺覺 konferans覺d覺r.

  • Konferansta ge癟mite ele al覺nan konular aras覺nda Meta (eski ad覺yla Facebook), Amazon, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin b羹y羹k irketler 羹zerindeki etkisi (2018) ve k羹resel durgunluk (2016) sonras覺nda finansal istikrar yer al覺yor.