Investor's wiki

Kadar Akruan

Kadar Akruan

Apakah Kadar Akruan?

Kadar akruan ialah kadar faedah yang digunakan untuk kewajipan kewangan, seperti bon, gadai janji dan kad kredit. Kadar akruan ialah kadar faedah terakru, yang selalunya setiap hari untuk kad kredit. Walau bagaimanapun, kadar akruan untuk masa percutian berbayar dan pencen ialah kadar masa percutian atau faedah diperoleh.

Cara Kadar Akruan Berfungsi

Mengetahui kadar di mana obligasi kewangan mengumpul faedah adalah penting untuk memahami harganya dan, akhirnya, nilainya. Sebagai contoh, dalam kes bon, memandangkan harga bon ialah jumlah semua aliran tunai masa hadapannya—termasuk prinsipal dan faedah, harga di mana ia bertukar tangan akan termasuk sebarang faedah terakru (tetapi belum dibayar.) Begitu juga, apabila mengira jumlah bayaran untuk gadai janji atau hutang lain, amaun faedah terakru mesti ditambah kepada baki prinsipal tertunggak.

Mengira kadar akruan dengan betul selalunya boleh menjadi agak rumit.

Pertimbangan Khas

Konsep akruan juga digunakan dalam Prinsip Perakaunan yang Diterima Umum (GAAP) dan memainkan peranan penting dalam perakaunan akruan. Di bawah kaedah perakaunan ini, pendapatan dan perbelanjaan direkodkan pada masa urus niaga, tidak kira sama ada aliran tunai telah diterima atau dikeluarkan atau tidak. Kaedah perakaunan ini sering digunakan untuk tujuan menentukan prestasi dan kedudukan syarikat dengan memfaktorkan jumlah pembayaran yang dibuat (aliran keluar tunai) serta jumlah aliran masuk tunai masa hadapan yang dijangkakan. Dengan melakukan ini, syarikat boleh menilai kedudukan kewangannya dengan memfaktorkan jumlah wang yang dijangka akan diambil daripada wang yang telah diterimanya setakat ini.

Perakaunan akruan adalah berbeza dengan perakaunan tunai, yang hanya mempertimbangkan wang yang sebenarnya telah bertukar tangan, dan bukannya memfaktorkan jumlah tunai yang dijangka diterima oleh syarikat. Perakaunan akruan hampir selalu digunakan untuk syarikat yang memegang sejumlah besar inventori atau membuat jualan berdasarkan kredit. Dalam kes perakaunan akruan sedemikian, kadar akruan pembayaran masuk yang dijangka akan diambil kira dalam nilai keseluruhan syarikat.

Contoh Kadar Akruan

Anda boleh mengira kadar akruan harian pada instrumen kewangan dengan membahagikan kadar faedah dengan bilangan hari dalam setahun—365 atau 360 (sesetengah pemberi pinjaman membahagikan tahun kepada 30 hari bulan)—dan kemudian mendarabkan hasilnya dengan jumlah baki pokok tertunggak atau nilai muka.

Begitu juga, untuk obligasi dengan kadar akruan bulanan, anda akan membahagikan kadar faedah tahunan dengan 12, dan kemudian mendarabkan hasilnya dengan jumlah baki tertunggak. Biasanya, kadar akruan ialah nilai positif. Tetapi dalam keadaan luar biasa, seperti semasa tempoh kadar faedah negatif, mereka mungkin negatif.

Kadar akruan juga digunakan dalam konteks bukan kewangan, seperti untuk menjejaki percutian atau hari sakit—serta masa berbayar lain dan baki pencen—dan untuk pengiraan pelbagai pelan pembayaran.

##Sorotan

  • Kadar akruan ialah peratusan faedah yang dikenakan kepada prinsipal obligasi kewangan.

  • Kadar akruan sering digunakan untuk mengira jumlah masa sakit berbayar, masa bercuti dan pencen.

  • Kadar akruan memainkan peranan penting dalam mengira nilai sebenar obligasi kewangan.

  • Kadar akruan berbeza-beza berdasarkan jenis obligasi kewangan yang digunakan.