Investor's wiki

Program Inwestycji Sektora Rolnego (ASIP)

Program Inwestycji Sektora Rolnego (ASIP)

Czym jest Program Inwestycyjny Sektora Rolnego (ASIP)?

Program Inwestycji Sektora Rolnego (ASIP) by艂 projektem rozwoju gospodarczego zainicjowanym w marcu 1995 roku przez Grup臋 Banku 艢wiatowego. Projekt przeznaczy艂 60 milion贸w dolar贸w na popraw臋 wydajno艣ci rolnictwa w Zambii i innych krajach afryka艅skich. Niestety projekt zako艅czy艂 si臋 w 2001 r. po nieosi膮gni臋ciu za艂o偶onych cel贸w .

Jak dzia艂a ASIP

Nadrz臋dnym celem ASIP by艂a pomoc krajom afryka艅skim w poprawie ich sektor贸w rolnych w interesie poprawy bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ciowego i przyczynienia si臋 do rozwoju gospodarki krajowej. Pocz膮tkowo do udzia艂u w programie wybrano Zambi臋, Angol臋, Benin i Senegal, ale program zosta艂 zako艅czony po nieosi膮gni臋ciu za艂o偶onych cel贸w w Zambii.

Ostatecznie ocena po zako艅czeniu projektu wykaza艂a, 偶e projekt nie powi贸d艂 si臋 z powodu braku wsparcia instytucjonalnego, co sugeruje, 偶e zasoby finansowe i ludzkie przeznaczone na projekt nie by艂y wystarczaj膮ce, aby zapewni膰 jego sukces.

W raporcie wymieniono szereg wyzwa艅 i komplikacji, kt贸re przyczyni艂y si臋 do tego rozczarowuj膮cego wyniku. Restrukturyzacja i decentralizacja centralnego ministerstwa trwa艂a znacznie d艂u偶ej ni偶 przewidywano, co by艂o 藕r贸d艂em frustracji wielu darczy艅c贸w. Nierealistyczne oczekiwania i zbyt szeroki zakres, kt贸ry by艂 niemo偶liwy do dalszego zarz膮dzania, przyczyni艂y si臋 do wyzwa艅, kt贸rych ostatecznie nie da艂o si臋 przezwyci臋偶y膰.

Gdyby ASIP odni贸s艂 sukces, m贸g艂 mie膰 trwa艂y wp艂yw na krajowe gospodarki rolne Zambii i innych uczestnicz膮cych kraj贸w. W ramach czterech g艂贸wnych cel贸w projektu ASIP, kraje te do艣wiadczy艂y zmian prawnych i usprawnie艅 instytucjonalnych zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem 偶ywno艣ciowym, u偶ytkowaniem grunt贸w, cenami rolnymi i praktykami eksportowymi; jak r贸wnie偶 zacie艣nienie partnerstw mi臋dzy rz膮dami a firmami prywatnymi.

Celem tego programu by艂o przyci膮gni臋cie dodatkowych 艣rodk贸w prywatnych do tych kraj贸w, cz臋艣ciowo poprzez utworzenie wiejskiego funduszu inwestycyjnego, kt贸ry ma zapewni膰 inwestycje kapita艂owe na ma艂膮 skal臋 na obszarach wiejskich. Udzielaj膮c dotacji samorz膮dom lokalnym, zach臋ca艂 r贸wnie偶 do prywatyzacji pa艅stwowych gospodarstw rolnych.

Przyk艂ad ASIP w 艣wiecie rzeczywistym

Program ASIP by艂 cz臋艣ci膮 kilku wi臋kszych program贸w, kt贸re w latach dziewi臋膰dziesi膮tych zajmowa艂y wysok膮 pozycj臋 w g艂贸wnym programie Banku 艢wiatowego. Obejmowa艂y one osi膮gni臋cie o艣miu milenijnych cel贸w rozwoju, z kt贸rych trzy to eliminacja skrajnego ub贸stwa i g艂odu, zmniejszenie 艣miertelno艣ci dzieci oraz zapewnienie r贸wnowagi 艣rodowiskowej. ASIP podlega艂o programom Banku 艢wiatowego Corporate Advocacy Priority i Globalnym Priorytetom D贸br Publicznych, zaprojektowanych w celu wspierania produktywnej koordynacji mi臋dzy 艣wiatem biznesu a spo艂eczno艣ciami polityki publicznej.

Chocia偶 ASIP nie odni贸s艂 sukcesu, Bank 艢wiatowy nadal udziela krajom rozwijaj膮cym si臋 niskooprocentowanych po偶yczek, kredyt贸w o zerowym oprocentowaniu i r贸偶nych dotacji. Te programy i zasoby maj膮 na celu pom贸c tym krajom osi膮gn膮膰 wa偶ne, osi膮galne wyniki w krytycznych obszarach, takich jak zdrowie, edukacja, rozw贸j gospodarczy, budowa i utrzymanie infrastruktury oraz rolnictwo .

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Wi臋kszo艣膰 jej zasob贸w by艂a skoncentrowana w Zambii.

  • Program Inwestycji Sektora Rolnego (ASIP) by艂 inicjatyw膮 Banku 艢wiatowego maj膮c膮 na celu promowanie zwi臋kszonej produktywno艣ci w sektorach rolnych kilku kraj贸w afryka艅skich.

  • Chocia偶 ASIP nie osi膮gn膮艂 swoich cel贸w, Bank 艢wiatowy kontynuuje realizacj臋 kilku podobnych inicjatyw na ca艂ym 艣wiecie.