Investor's wiki

Anti-avledningsklausul

Anti-avledningsklausul

Anti-avledningsklausulen är en amerikansk regeringsförordning som förbjuder exporterade varor från att skickas till ej godkända destinationer. Bureau of Industry and Security under Department of Commerce kräver att kommersiellt exporterade varor åtföljs av en destinationskontroll. Detta dokument anger att varorna endast är tillåtna för export till vissa platser och att amerikansk lag förbjuder avledning av dem. Den sista delen av detta uttalande är anti-avledningsklausulen .

I praktiken kan du se "anti-avledning" förkortas till "avledning".

Förstå anti-avledningsklausulen

Destinationskontrollintyget och klausulen mot avledning måste finnas på fakturan och sjökonossementet eller flygfraktsedeln som medföljer de exporterade varorna. Uttalandet intygar att såvitt avsändaren känner till är försändelsen på väg till sin angivna destination. Nationell säkerhet, icke-spridningsavtal och utrikespolitik är några av anledningarna till att en regering kan vara intresserad av att kontrollera sin export. I USA måste de flesta exporter av artiklar på handelskontrolllistan innehålla en destinationskontrollsats .

Avledning sker när produkter säljs på otillåtna platser. Dessa restriktioner kan bero på ett antal skäl, inklusive sanktioner, handelsfrågor och konsumentsäkerhetsproblem. När farhågor uppstår identifieras vissa kategorier av varor som de som med största sannolikhet kommer att olagligt omdirigeras till ett begränsat land. Konossementet eller andra dokument för sådana produkter kommer att visa officiell formulering (kallad destinationskontrollintyg) att exportörens licens inte är giltig förutom för specificerade mottagare av varorna.

Bekymmer mot avledning är ett ganska standardproblem för företag som exporterar inhemska varor.