Investor's wiki

Müteahhitler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Müteahhitler Mesleki Sorumluluk Sigortası

M羹teahhitler Mesleki Sorumluluk Sigortas覺 Nedir?

M羹teahhit mesleki sorumluluk sigortas覺, m羹teahhitlere ve inaat profesyonellerine inaat hatalar覺 i癟in teminat salayan sorumluluk sigortas覺d覺r. M羹teahhit mesleki sorumluluk sigortas覺 veya CPL sigortas覺, tasar覺m ve inaat hizmetleri salayan m羹teahhitler taraf覺ndan sat覺n al覺n覺r ve m羹teahhit taraf覺ndan yap覺lan hatalar覺n yan覺 s覺ra m羹teahhit taraf覺ndan ie al覺nan m羹hendisler, mimarlar ve dier 羹癟羹nc羹 ah覺slar taraf覺ndan yap覺lan hatalar覺 da kapsar. sat覺c覺lar.

Y羹klenicilerin Mesleki Sorumluluk (CPL) Sigortas覺n覺 Anlama

M羹teahhit mesleki sorumluluk sigortas覺 veya CPL sigortas覺, bir inaat projesinin inas覺 s覺ras覺nda inaat hatalar覺n覺n meydana gelmesi durumunda m羹teahhitleri ve inaat profesyonellerini korur. Bir yap覺 tasarlamak ve ina etmek, mimarlar, tasar覺mc覺lar, m羹hendisler, inaat m羹teahhitleri ve dier inaat uzmanlar覺 dahil olmak 羹zere bir癟ok taraf覺 i癟eren karma覺k bir s羹re癟 olabilir.

M羹teahhitler ve 癟羹nc羹 Taraf Kiralamalar

M羹teahhitler, tasar覺m 癟al覺mas覺 veya m羹hendislik deerlendirmeleri gibi bir projenin farkl覺 y繹nlerini ele almak i癟in 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺 ve ayr覺ca s覺hhi tesisat, elektrik ileri veya al癟覺pan gibi inaat覺n 繹zel beceriler gerektiren y繹nlerini yapmak i癟in taeronlar覺 ie alabilir.

Daha b羹y羹k m羹teahhitler, bu hizmetleri kurum i癟inde salayabilir, bu da daha fazla kar elde etmelerini salar, ancak ayn覺 zamanda onlar覺 daha fazla riske maruz b覺rak覺r. M羹teahhit mesleki sorumluluk sigortas覺, m羹teahhitleri inaat g繹revlerinin 癟ounu kendileri yapt覺klar覺nda bu risklerden korumak i癟in tasarlanm覺t覺r.

CPL sigortas覺, m羹teahhitleri tasar覺m ve m羹hendislik s羹recinde oluan hatalardan korur ve 繹zellikle projelerin farkl覺 y繹nleriyle ilgilenen 癟ok say覺da profesyonele sahip olduu durumlarda faydal覺d覺r.

CPL sigortas覺 genellikle tasarla-yap veya inaat y繹netimi hizmetleri salayan m羹teahhitlere mahsustur.

, mesleki sorumluluk istisnalar覺n覺 i癟ermeyebilecek genel ticari sorumluluk (CGL) sigortas覺n覺n kapsamad覺覺 riskleri kapsayacak ekilde tasarlanm覺t覺r . Mesleki sorumluluk politikas覺, 羹癟羹nc羹 ah覺s sorumluluk korumas覺, birinci ah覺s tazminat覺 ve ayr覺ca kirlilik sorumluluu sunar. Kapsanan hasarlar, ekonomik kay覺plar覺 ve onar覺mlarla ilgili maliyetleri i癟erir.

CPL Kapsam覺nda Neler Var?

Poli癟e kapsam覺ndaki faaliyetler, poli癟e s繹zlemesinde bulunan bir listeye dahil edilebilir veya poli癟eyi sat覺n alan y羹kleniciye 繹zel olabilir. Pek 癟ok politika, kapsam d覺覺nda tutulan faaliyetlerin bir listesini de i癟erecektir.

Y羹kleniciler, y羹klenicinin ger癟ekletirdii t羹m ileri kapsayan daimi bir mesleki sorumluluk sigortas覺 poli癟esi sat覺n alabilir, ancak belirli projeleri s覺n覺rl覺 zaman dilimleri ile kapsayan bir poli癟e de sat覺n alabilir.

CPL ve 襤naat癟覺lar Risk Kapsam覺

M羹teahhitler mesleki sorumluluk sigortas覺 ve inaat癟覺lar risk kapsam覺, benzer koullar覺, kay覺p t羹rlerini ve bir inaat projesinde yer alan kurulular覺 korur. Bununla birlikte, m羹teahhitlerin mesleki sorumluluk sigortas覺 genellikle bir m羹teahhit taraf覺ndan yap覺l覺rken, inaat癟覺lar覺n risk teminat覺 genellikle proje sahibi taraf覺ndan yap覺l覺r.

Ayr覺ca, m羹teahhitler mesleki sorumluluk sigortas覺 bina iyiletirme projelerinde yapt覺r覺labilir, ancak mevcut yap覺s覺 olmayan yeni bir proje i癟in mevcut olmayabilir. Ayn覺 zamanda, inaat癟覺lar risk kapsam覺, mevcut bir yap覺ya sahip olmayan projeleri koruyabilir.

Alt 癟izgi

M羹teahhit mesleki sorumluluk sigortas覺, hem m羹teahhitleri hem de mimarlar, tasar覺mc覺lar ve m羹hendisler gibi 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺 ie al覺rken yap覺lan hata ve yanl覺lar覺n yan覺 s覺ra bir inaat projesi s覺ras覺ndaki dier kay覺plar覺 koruyan bir teminat salar.

ne 覺kanlar

  • Y羹klenicileri, bir projeyle ilikili 羹癟羹nc羹 taraf sat覺c覺lar taraf覺ndan yap覺lan hatalardan ve onar覺mlarla ilgili dier kay覺plardan korumak i癟in CPL al覺nabilir.

  • Mevcut yap覺s覺 olmayan yeni bir proje i癟in CPL sigortas覺 mevcut olmayabilir, ancak bu durumlarda inaat癟覺 risk sigortas覺 al覺nabilir.

  • Ev tasar覺m覺 gibi birden fazla kurum i癟i hizmet sunan daha b羹y羹k m羹teahhitler, kendilerini bir ite daha fazla riske maruz b覺rakabilir ve CPL sigortas覺 da bu b羹y羹k firmalar覺 korumak i癟in tasarlanm覺t覺r.