Investor's wiki

Absoluuttinen taajuus

Absoluuttinen taajuus

Mikä on absoluuttinen taajuus?

Absoluuttinen esiintymistiheys on tilastollinen termi, joka kuvaa, kuinka monta kertaa tietty tieto tai tietty arvo esiintyy kokeilun tai koesarjan aikana. Pohjimmiltaan absoluuttinen taajuus on yksinkertainen laskenta siitä, kuinka monta kertaa arvo havaitaan. Absoluuttinen frekvenssi ilmaistaan yleensä kokonaislukuna ja sitä pidetään tilastollisen analyysin hyvin perustasona.

Absoluuttisen taajuuden ymmärtäminen

Absoluuttinen taajuus on usein osa perustiedonkeruuta. Jos esimerkiksi kysyt 10 ystävältä, onko sininen heidän suosikkivärinsä ja kolme sanoo kyllä ja seitsemän ei, sinulla on tarpeeksi tietoa absoluuttisen frekvenssin määrittämiseen: "kyllä" absoluuttinen taajuus on yhtä suuri kuin kolme ja "ei" on yhtä suuri kuin seitsemän. Seurattavien arvojen määrä kasvaa usein otoksen koon tai kokeilun laajuuden myötä. Jos esimerkiksi kysyt 100 ihmiseltä, onko heidän suosikkivärinsä sininen, absoluuttinen esiintymistiheys todennäköisesti kasvaa. Tietyn arvon esiintymiskertojen seurannassa ei kuitenkaan ole ylimääräistä monimutkaisuutta.

Absoluuttista taajuutta käytetään joissakin datavisualisoinneissa. Esimerkiksi kyselyvastausten absoluuttinen tiheys näytetään usein kaaviossa, jotta saadaan helposti ymmärrettävä näkymä suurimmasta osasta tiettyyn kysymykseen annetuista vastauksista.

Absoluuttista taajuutta voidaan käyttää osoittamaan yleisimmin esiintyvä datakappale kokeessa tai tutkimuksessa, mutta sitä ei yleensä käytetä ensisijaisena tilastollisena mittana.

Absoluuttinen taajuus vs. Suhteellinen taajuus

Absoluuttinen taajuus voi olla lähtökohta vivahteikkaammalle tilastoanalyysille. Suhteellinen taajuus esimerkiksi johdetaan absoluuttisesta taajuudesta. Kun arvojen absoluuttista frekvenssiä seurataan koko kokeen ajan, tietyn arvon absoluuttinen taajuus voidaan sitten jakaa kyseisen muuttujan arvojen kokonaismäärällä koko kokeen ajan suhteellisen tiheyden saamiseksi. Useimmiten viittaamme suhteelliseen esiintymistiheyteen, olipa kyseessä sitten suosikkiurheilujoukkueemme voittoprosentti tai markkinat voittaneiden rahastonhoitajien prosenttiosuus. Toisin kuin absoluuttinen taajuus, suhteellinen taajuus ilmaistaan yleensä prosentteina tai murto-osana eikä kokonaislukuna.

Joskus, kun suhteelliset esiintymistiheydet ovat hyvin pieniä, ne ilmoitetaan "per tuhatta", "per miljoonaa" jne., kuten rikosten kokonaismäärä kaupungissa tuhatta asukasta kohden. Tällaisia säätöjä kutsutaan "per capita".

Esimerkki absoluuttisesta taajuudesta

Kuvittele kirjanpitokonferenssi,. joka haluaa kerätä tietoja ammatin juomistapauksista. Konferenssin järjestäjä kysyy 50 kirjanpitäjän huoneesta, kuinka monta lasillista viiniä he ovat juoneet viimeisen viikon aikana. Kun jokainen 50 kirjanpitäjästä on antanut vastauksensa, se laitetaan taulukkoon, jossa näytetään absoluuttiset taajuudet.

TTT

Esimerkkitaulukko, jossa näkyy vastausten absoluuttinen tiheys

Absoluuttisen frekvenssin taulukosta voit tehdä muutamia havaintoja: enemmän kirjanpitäjiä juo jonkin verran alkoholia kuin ei alkoholia. Arvokkaimmat havainnot, jotka tästä tietojoukosta voidaan tehdä, edellyttävät kuitenkin enemmän analysointia. Esimerkiksi 50 % kaikista konferenssin kirjanpitäjistä juo vähintään viisi juomaa viikossa.

Tilastollisena tutkimuksena tämä tutkimus jättää kuitenkin paljon toivomisen varaa. Ensinnäkin ei ole väestötietoja muuta kuin vastaajien ammattia. Vastaajien sukupuolta ei paljasteta. Tämä on tärkeää, koska on olemassa erilaisia terveysohjeita alkoholinkäytölle sukupuolen mukaan. Emme myöskään tiedä tietyn raportoitavan juoman vahvuutta tai alkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina (ABV). Kuten absoluuttinen frekvenssi, esimerkkikyselymme on vasta alkua todelliselle alkoholinkulutuksen analyysille kirjanpitäjän ammatissa.

##Kohokohdat

  • Absoluuttinen taajuus n√§ytet√§√§n usein kaaviona, joka antaa visuaalisen esityksen siit√§, miss√§ suurin osa tapahtumista klusteroituu.

  • Absoluuttinen taajuus on yksinkertainen laskenta siit√§, kuinka monta kertaa tietty vaste tai arvo esiintyy tutkimuksen aikana.

  • "Absoluuttista taajuutta" kutsutaan joskus "raakam√§√§r√§ksi" ja joskus yksinkertaisesti "taajuudeksi".

  • Vaikka absoluuttinen taajuus on hyvin perusmuoto tilastollisessa analyysiss√§, sit√§ voidaan k√§ytt√§√§ sy√∂tteen√§ edistyneemp√§√§n tilastolliseen analyysiin, kuten suhteelliseen taajuuteen.