Investor's wiki

liite

liite

Mikä on kiinnitys?

Ulosmittaus on oikeudellinen prosessi, jossa viitataan omaisuuden takavarikointiin odottaessaan suotuisaa päätöstä kantajalle, joka väittää olevansa velkaa vastaajalta.

Tuomioistuin voi velkojan pyynnöstä siirtää velallisen omistaman tietyn omaisuuden velkojalle (tai myydä omaisuuden velkojan hyödyksi).

Liitteiden ymmärtäminen

Kiinnitys on alustava toimenpide. Omaisuus takavarikoidaan ennen lopullisen päätöksen antamista. Takavarikointi voi osoittautua aiheettomaksi, jos tuomioistuin ratkaisee vastaajan. Kiinnitystä voidaan käyttää väliaikaisena oikeussuojakeinona kantajalle.

Usein näissä olosuhteissa takavarikoidaan kiinteistöjä, ajoneuvoja ja pankkitilejä. Tuomari takavarikoi tällaisen omaisuuden, kun on hyvä mahdollisuus, että kantaja voittaa asian, ja on suuri todennäköisyys, että vastaaja pakenee eikä maksa tuomioistuimen määräämää sovintoa.

Tuomari voi esimerkiksi määrätä vastaajan pankkivarat takavarikoitavaksi estääkseen heitä siirtämästä niitä offshore - tileille tai estää muut yritykset siirtää omaisuutta tuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle. Vastaaja saattaa yrittää myydä omaisuuttaan estääkseen kantajaa vaatimasta sitä oikeudessa.

Liitteet tulevat esiin erilaisissa siviilioikeudellisissa asioissa. Kiistanalainen avioeromenettely voi herättää huolta siitä, että toinen osapuoli saattaa yrittää poistaa omaisuutensa tuomioistuimen toimivaltasta. Petoksesta syytetyt vastaajat saattoivat yrittää siirtää omaisuudensa omistusoikeuden tai määräysvallan, jotta kantajat eivät voi saada apua.

Takavarikon käyttö sai alkunsa keinona pakottaa vastaaja saapumaan oikeuteen ja vastaamaan häntä vastaan esitetyistä syytöksistä. Menettelyä on sittemmin laajennettu tarjoamaan kantajille väliaikainen oikeussuojakeino ja toimivallan predikaatti. Tuomioistuin voi käyttää ulosmittausta omaisuuden, kuten kiinteistön tai ajoneuvojen, takavarikointiin esimerkiksi sellaisista syistä, että vastaaja harjoittaa liiketoimintaa osavaltiossa, vastaaja on osavaltion asukas tai laittomien tekojen suorittaminen valtiossa.

Ulosmittaus edellyttää edelleen kuulemista ja muita menettelyjä, ennen kuin tuomioistuin voi takavarikoida omaisuuden tai omaisuuden. Tuomioistuimen toimivaltaa voi myös rajoittaa, jos osavaltiossa oleva kiinteistö tai muu omaisuus on vastaajan ainoa oikeudellinen yhteys valtioon, jossa asia käsitellään. Tuomioistuin voisi tällaisissa olosuhteissa myöntää kantajalle korvauksen vain osavaltiossa olevan kiinteistön arvoon asti.

Jos ulosmittaus osoittautuu tarpeettomaksi, tuomioistuimen on maksettava vastaajalle vakuus takavarikoinnin aiheuttamien vahinkojen kattamiseksi.

##Kohokohdat

  • Ulosmittaus on oikeudellinen termi, joka viittaa omaisuuden takavarikointiin odotettaessa suotuisaa p√§√§t√∂st√§ kantajalle, joka v√§itt√§√§ olevansa velkaa vastaajalta.

  • Usein kiinteist√∂j√§, ajoneuvoja ja pankkitilej√§ takavarikoidaan n√§iss√§ olosuhteissa.

  • Kiinnitys on alustava menettely; takavarikointi voi osoittautua aiheettomaksi, jos tuomioistuin ratkaisee vastaajan.