Investor's wiki

Perolehan Tertahan yang Diperuntukkan

Perolehan Tertahan yang Diperuntukkan

Apakah Pendapatan Tertahan yang Diperuntukkan?

Perolehan tertahan yang diperuntukkan ialah pendapatan tertahan yang ditentukan oleh lembaga pengarah untuk kegunaan tertentu. Pendapatan tertahan yang bersesuaian boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk pemerolehan,. pengurangan hutang, pembelian balik saham dan R&D. Mungkin terdapat lebih daripada satu akaun pendapatan tertahan diperuntukkan secara serentak.

Cara Perolehan Tertahan yang Diperuntukkan Berfungsi

Perolehan tertahan yang bersesuaian digunakan untuk menunjukkan kepada pihak luar niat pihak pengurusan untuk menggunakan dana untuk tujuan tertentu. Penetapan, pengagihan atau pengehadan pendapatan terkumpul ini tidak melaksanakan beberapa fungsi perakaunan dalaman. Walau bagaimanapun, ia secara berkesan mewujudkan dua akaun pendapatan tertahan, satu untuk pendapatan tertahan yang diperuntukkan dan satu untuk pendapatan tertahan yang tidak digunakan.

Sebagai contoh, jika syarikat ingin mengetepikan $20 juta untuk pembelian ibu pejabat baharu, lembaga akan mengundi untuk memperuntukkan $20 juta pendapatan tertahan untuk tujuan tersebut dan jumlah itu akan dimasukkan ke dalam akaun pendapatan yang diperuntukkan pada buku tersebut. Setelah pemerolehan selesai, jumlah itu akan dikembalikan ke akaun pendapatan tertahan utama.

Pendapatan tertahan yang bersesuaian tidak mempunyai kuasa undang-undang. Sekiranya syarikat muflis, jumlah yang diperuntukkan akan kembali ke akaun pendapatan tertahan utama dan akan tersedia kepada pemiutang dan pemegang saham. Ia dipanggil pembubaran atas sebab tertentu. Mereka mesti mencairkan apa sahaja dan semua yang mereka boleh, termasuk pendapatan ini.

Sesetengah syarikat mencipta akaun pendapatan tertahan yang tidak digunakan dengan membiayai akaun tersebut tanpa niat menggunakan wang untuk tujuan langsung.

Pertimbangan Khas

Adalah sangat penting untuk memastikan bahawa simpan kira dilakukan dengan betul dengan notasi yang berat. Ini akan dilihat oleh orang dalam, ahli lembaga pengarah, pelabur dan bakal pelabur. Apabila mengkreditkan pendapatan tertahan yang diperuntukkan, adalah penting untuk menyatakan akaun mana yang akan dikreditkan. Mungkin terdapat berbilang akaun, seperti perolehan tertahan yang diperuntukkan, proses penyelidikan dan pembangunan, atau tuntutan tuntutan pendapatan tertahan yang diperuntukkan.

Amalan ini sangat penting dengan perolehan tertahan yang diperuntukkan, tetapi juga sangat penting dengan mana-mana jenis amalan perakaunan yang lain. Bayangkan cuba melihat amalan seperti ini apabila ia tidak mempunyai dokumentasi yang berat.

Contoh Perolehan Tertahan yang Diperuntukkan

Pendapatan tertahan yang bersesuaian direka bentuk untuk memastikan pemegang saham tidak mempunyai akses kepada dana ini. Sebabnya ialah jika syarikat itu cuba melakukan transaksi yang besar, mereka mahu pelabur dan pemegang saham tahu bahawa ia akan berlaku. Ini dicapai dengan mendebitkan pendapatan tertahan dan kemudian mengkreditkan pendapatan tertahan yang diperuntukkan.

Sebagai contoh, syarikat XYZ telah berkembang pada kadar yang pesat dan perlu berpindah ke bangunan yang lebih besar untuk menampung tenaga kerjanya. Bangunan baru itu akan menelan kos $30 juta. XYZ kemudiannya boleh mendebitkan pendapatan tertahan mereka sebanyak $30 juta dan mengkreditkannya kepada pendapatan tertahan yang diperuntukkan. Setelah bangunan baharu siap, XYZ boleh mendebitkan pendapatan tertahan yang diperuntukkan dan mengalihkannya semula.

Perolehan tertahan yang bersesuaian bukan hanya digunakan untuk bangunan. Ia boleh digunakan untuk pelbagai sebab, termasuk:

 • Pengambilalihan

 • beli balik saham

 • Kempen pemasaran

 • Penyelidikan dan pembangunan

 • Rizab terhadap tindakan undang-undang dan kerugian masa depan

 • Pengurangan hutang

##Sorotan

 • Akaun digunakan untuk membantu pihak ketiga kekal dimaklumkan tentang agenda syarikat.

 • Dana dalam akaun pendapatan tertahan diperuntukkan disalurkan kembali ke akaun pendapatan tertahan semasa kebankrapan.

 • Berbilang akaun pendapatan tertahan diperuntukkan boleh digunakan.

 • Perolehan tertahan yang diperuntukkan ialah pendapatan tertahan yang diperuntukkan untuk projek atau tujuan tertentu.

 • Akaun pendapatan tertahan yang diperuntukkan digunakan untuk memastikan dana disimpan tersedia untuk sesuatu projek, seperti pemerolehan, R&D dan pembelian balik, antara lain.