Investor's wiki

Bank stowarzyszony

Bank stowarzyszony

Co to jest bank stowarzyszony?

Bank stowarzyszony to bank, kt贸ry jest powi膮zany, zwykle poprzez cz艂onkostwo, w organizacji regionalnej lub krajowej, takiej jak izba rozliczeniowa,. sie膰 p艂atno艣ci elektronicznych lub sie膰 kart bankowych, taka jak Visa lub MasterCard. Zwykle istniej膮 r贸偶ne klasy cz艂onkostwa w stowarzyszeniach regionalnych i krajowych, kt贸re koreluj膮 z posiadanymi akcjami lub zap艂aconymi sk艂adkami.

Jak dzia艂a bank stowarzyszony

Bank stowarzyszony to po prostu bank, kt贸ry dzieli klient贸w z innymi bankami. Banki regionalne cz臋sto 艂膮cz膮 si臋, aby 艣wiadczy膰 us艂ugi szerszej sieci klient贸w. Termin 鈥瀊ank stowarzyszony鈥 jest r贸wnie偶 u偶ywany do opisania bank贸w, kt贸re obs艂uguj膮 swoich klient贸w na ca艂ym obszarze geograficznym lub krajowym, gdy zasi臋g geograficzny ka偶dego banku jest ograniczony. Banki stowarzyszone mog膮 mie膰 cz艂onk贸w w r贸偶nych lokalizacjach, kt贸rzy mog膮 korzysta膰 z us艂ug we wszystkich bankach powi膮zanych z bankiem regionalnym lub krajowym, zwykle wi臋kszym lub bardziej odleg艂ym.

Rodzaje bank贸w stowarzyszonych

###Oczyszczanie dom贸w

Biura rozliczeniowe to stowarzyszenia bankowe s艂u偶膮ce do u艂atwiania rozliczania czek贸w i innych p艂atno艣ci, w tym p艂atno艣ci za papiery warto艣ciowe i p艂atno艣ci korporacyjnych. W Stanach Zjednoczonych g艂贸wne izby rozliczeniowe obejmuj膮 Automated Clearing House (ACH), kt贸ry przetwarza wi臋kszo艣膰 transakcji debetowych i kredytowych, takich jak p艂ace, p艂atno艣ci dostawcy i wp艂aty bezpo艣rednie. ACH przetwarza r贸wnie偶 wi臋kszo艣膰 polece艅 zap艂aty u偶ywanych przez konsument贸w do op艂acania rachunk贸w. Konwersja czeku w miejscu zakupu jest r贸wnie偶 obs艂ugiwana przez ACH. Wi臋kszo艣膰 transakcji bankowych w Stanach Zjednoczonych jest obs艂ugiwana przez ACH.

Inne izby rozliczeniowe w Stanach Zjednoczonych obejmuj膮 mi臋dzybankowy system p艂atno艣ci Clearing House Interbank Payment System,. kt贸ry jest u偶ywany do du偶ych przelew贸w oraz Fedwire, kt贸ry jest obs艂ugiwany przez Bank Rezerwy Federalnej. Electronic Payments Network jest cz艂onkiem ACH z sektora prywatnego obs艂ugiwanego przez Clearing House Payments Co.

###Sieci kart bankowych

Sie膰 kart bankowych umo偶liwia korzystanie z karty debetowej w r贸偶nych lokalizacjach, poniewa偶 sie膰 przekazuje p艂atno艣ci oraz autoryzuje, przetwarza i ustala warunki transakcji kart膮.

Wi臋kszo艣膰 bank贸w jest powi膮zana z sieciami kart bankowych, kt贸re pozwalaj膮 im oferowa膰 swoim klientom us艂ugi kart debetowych i kredytowych. Wiele bankowych kart debetowych dzia艂a w sieci kart bankowych Visa lub MasterCard, dw贸ch najwa偶niejszych w Stanach Zjednoczonych. Banki w innych krajach mog膮 by膰 powi膮zane z r贸偶nymi sieciami kart bankowych. Jednak najwi臋ksze sieci kart bankowych umo偶liwiaj膮 klientom korzystanie z kart debetowych i kredytowych w bankomatach i terminalach punkt贸w sprzeda偶y na ca艂ym 艣wiecie.

Gdy Twoja karta debetowa jest pod艂膮czona do sieci, mo偶e by膰 u偶ywana w wi臋kszej liczbie lokalizacji i zapewnia wi臋ksz膮 swobod臋 korzystania z niej.

Je艣li Tw贸j bank jest bankiem stowarzyszonym, podr贸偶 za granic臋 mo偶e by膰 korzystna. Na przyk艂ad ma艂y bank stanowy w Stanach Zjednoczonych mo偶e mie膰 powi膮zanie z bankiem w Londynie, aby przyj膮膰 podr贸偶uj膮cego tam klienta.

###Stowarzyszenia bankowe

Wiele bank贸w nale偶y do regionalnych lub krajowych stowarzysze艅 bank贸w, kt贸re pozwalaj膮 im chroni膰 swoje interesy poprzez lobbing, prowadzi膰 dzia艂ania informacyjne i edukacj臋 konsumenck膮, ustanawia膰 i utrzymywa膰 standardy bran偶owe i najlepsze praktyki, oferowa膰 rozw贸j zawodowy pracownikom w instytucjach cz艂onkowskich oraz dystrybuowa膰 produkty i us艂ugi finansowe .

Stowarzyszenia bankowe s膮 uwa偶ane za stowarzyszenia bran偶owe. Najwi臋kszym stowarzyszeniem bankowym w USA jest American Bankers Association ; inne stowarzyszenia bankowe to National Bankers Association, Independent Community Bankers of America oraz Consumer Bankers Association.

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Bank stowarzyszony to bank powi膮zany z sieci膮 p艂atnicz膮, tak膮 jak karta kredytowa lub automatyczna izba rozliczeniowa.

  • Banki regionalne mog膮 r贸wnie偶 tworzy膰 sojusze z wi臋kszymi bankami, aby u艂atwi膰 us艂ugi w podobnym rodzaju stowarzyszenia.

  • Sieci p艂atno艣ci kartami kredytowymi i zautomatyzowane izby rozliczeniowe pomagaj膮 w bardziej p艂ynnym przebiegu transakcji bankowych.

  • Je艣li masz kart臋 debetow膮 z logiem Mastercard lub Visa, jeste艣 pod艂膮czony do szerszej sieci kart kredytowych ni偶 karta debetowa bez karty debetowej.

  • Wiele bank贸w wydaj膮cych markowe karty kredytowe staje si臋 bankami stowarzyszonymi w sieciach rozliczeniowych, kt贸re przetwarzaj膮 i rozliczaj膮 wszystkie p艂atno艣ci.

##FAQ

Jaki jest cel Stowarzyszenia Ameryka艅skich Bankowc贸w?

Regionalne i krajowe stowarzyszenia bank贸w realizuj膮 wiele cel贸w maj膮cych na celu ochron臋 ich interes贸w oraz edukowanie i wspieranie swoich spo艂eczno艣ci. Stowarzyszenia bankowe lobbuj膮, oferuj膮 edukacj臋 i pomoc oraz wspieraj膮 najlepsze praktyki i standardy bran偶owe. Stowarzyszenia zapewniaj膮 pracownikom bank贸w wsparcie i mo偶liwo艣ci zawodowe. Dostarczaj膮 klientom bankowym produkty i us艂ugi finansowe.

Jakie s膮 g艂贸wne sieci kart w Ameryce?

G艂贸wne sieci kart w Ameryce to Visa, Mastercard i American Express.

Jak d艂ugo trwa czyszczenie ACH?

Zautomatyzowana izba rozliczeniowa (ACH) zazwyczaj zajmuje od trzech do pi臋ciu dni rozliczenie konta bankowego.