Investor's wiki

Wspólna wielkość rachunku zysków i strat

Wspólna wielkość rachunku zysków i strat

Co to jest rachunek zysk贸w i strat o wsp贸lnej wielko艣ci?

Rachunek zysk贸w i strat o zwyk艂ej wielko艣ci to rachunek zysk贸w i strat, w kt贸rym ka偶da pozycja jest wyra偶ona jako procent warto艣ci przychod贸w lub sprzeda偶y. S艂u偶y do analizy pionowej, w kt贸rej ka偶da pozycja w sprawozdaniu finansowym jest reprezentowana jako procent warto艣ci bazowej w sprawozdaniu.

Sprawozdania finansowe o wsp贸lnej wielko艣ci pomagaj膮 analizowa膰 i por贸wnywa膰 wyniki firmy w kilku okresach o r贸偶nych warto艣ciach sprzeda偶y. Wsp贸lne warto艣ci procentowe wielko艣ci mo偶na nast臋pnie por贸wna膰 z warto艣ciami konkurencyjnymi, aby okre艣li膰, jak firma radzi sobie w bran偶y.

Jak u偶ywany jest rachunek zysk贸w i strat wed艂ug wsp贸lnego rozmiaru

Og贸lnie przyj臋te zasady rachunkowo艣ci (GAAP) opieraj膮 si臋 na sp贸jno艣ci i por贸wnywalno艣ci sprawozda艅 finansowych. Wsp贸lny rachunek zysk贸w i strat u艂atwia sprawdzenie, co nap臋dza zyski firmy. Wsp贸lne warto艣ci procentowe wielko艣ci pomagaj膮 r贸wnie偶 pokaza膰, w jaki spos贸b ka偶da pozycja lub sk艂adnik wp艂ywa na sytuacj臋 finansow膮 firmy. Dzi臋ki temu u偶ytkownik sprawozdania finansowego mo偶e 艂atwiej por贸wna膰 wyniki finansowe z innymi firmami.

Analizuj膮c, w jaki spos贸b wyniki finansowe firmy zmienia艂y si臋 w czasie, sprawozdania finansowe o zwyk艂ej wielko艣ci pomagaj膮 inwestorom dostrzec trendy, kt贸rych standardowe sprawozdanie finansowe mo偶e nie ujawni膰. Wsp贸lne warto艣ci procentowe wielko艣ci pomagaj膮 podkre艣li膰 sp贸jno艣膰 liczb w czasie 鈥 niezale偶nie od tego, czy trendy te s膮 pozytywne, czy negatywne. Du偶e zmiany udzia艂u procentowego przychod贸w w stosunku do r贸偶nych kategorii wydatk贸w w danym okresie mog膮 艣wiadczy膰 o zmianie modelu biznesowego, wynik贸w sprzeda偶y lub koszt贸w produkcji.

Analiz臋 sprawozda艅 finansowych o wsp贸lnej wielko艣ci mo偶na r贸wnie偶 zastosowa膰 do bilansu i zestawienia przep艂yw贸w pieni臋偶nych.

Wa偶ne

Powszechne zestawienia dochod贸w z 艂atwymi do odczytania warto艣ciami procentowymi pozwalaj膮 na bardziej sp贸jn膮 i por贸wnywaln膮 analiz臋 sprawozda艅 finansowych w czasie i mi臋dzy konkurentami.

Przyk艂ad wsp贸lnego rachunku zysk贸w i strat

Standardow膮 warto艣ci膮 stosowan膮 w analizie rachunku zysk贸w i strat o zwyk艂ej wielko艣ci jest ca艂kowity przych贸d ze sprzeda偶y. Warto艣ci procentowe wsp贸lnego rozmiaru s膮 obliczane tak, aby ka偶dy element zam贸wienia by艂 wy艣wietlany jako procent warto艣ci standardowej lub przychodu.

Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e wsp贸lne obliczanie rozmiaru jest takie samo, jak obliczanie mar偶y firmy. Mar偶a zysku netto to po prostu doch贸d netto podzielony przez przychody ze sprzeda偶y, co jest powszechn膮 analiz膮 wielko艣ci. To samo dotyczy obliczania mar偶y brutto (przychody ze sprzeda偶y minus koszt sprzedanych towar贸w, podzielone przez przychody ze sprzeda偶y) i mar偶y operacyjnej (zysk brutto minus koszty sprzeda偶y i og贸lnego zarz膮du, podzielone przez przychody ze sprzeda偶y).

Na przyk艂ad firma A ma rachunek zysk贸w i strat z powy偶szymi pozycjami: przychody, koszt sprzedanych towar贸w (COGS),. sprzeda偶 i og贸lne koszty administracyjne (S&GA), podatki i doch贸d netto. Doch贸d netto oblicza si臋, odejmuj膮c KWS, koszty S&GA i podatki od przychod贸w. Je艣li przych贸d wynosi 100 000 USD, KWS 50 000 USD, a S&GA 10 000 USD, zysk brutto wynosi 50 000 USD, zysk operacyjny 40 000 USD, a zysk netto 31 600 USD (podatki 21%).

Wersja tego rachunku zysk贸w i strat o wsp贸lnym rozmiarze dzieli ka偶d膮 pozycj臋 wed艂ug przychodu, czyli 100 000 USD. Przych贸d podzielony przez 100 000 USD wynosi 100%. KWS podzielony przez 100 000 USD to 50%, zysk operacyjny podzielony przez 100 000 USD to 40%, a doch贸d netto podzielony przez 100 000 USD to 32%. Jak wida膰, mar偶a brutto wynosi 50%, mar偶a operacyjna to 40%, a mar偶a zysku netto to 32% 鈥 dane z rachunku zysk贸w i strat o zwyk艂ej wielko艣ci.

Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Rachunek dochod贸w o wsp贸lnym rozmiarze to zestawienie dochod贸w, w kt贸rym ka偶da pozycja jest wyra偶ona jako procent przychod贸w lub sprzeda偶y.

  • Sprawozdania finansowe o wsp贸lnej wielko艣ci pomagaj膮 por贸wna膰 wyniki firmy w kilku okresach, a tak偶e z wynikami konkurencji.

  • Wsp贸lne warto艣ci procentowe wielko艣ci pomagaj膮 pokaza膰, jak ka偶da pozycja lub sk艂adnik wp艂ywa na sytuacj臋 finansow膮 firmy.