Investor's wiki

Vergi Sonrası Gelir

Vergi Sonrası Gelir

Vergi Sonras覺 Gelir Nedir?

Vergi sonras覺 gelir, t羹m federal, eyalet ve stopaj vergilerinin d羹羹lmesinden sonraki net gelirdir. Vergi sonras覺 gelir olarak da adland覺r覺lan vergi sonras覺 gelir, bir t羹keticinin veya firman覺n harcayabilecei harcanabilir gelir miktar覺n覺 temsil eder.

Vergi Sonras覺 Geliri Anlama

, vergilendirilebilir gelirlerini, 繹denmesi gereken gelir vergisini ve vergi sonras覺 gelirlerini hesaplamak i癟in IRS Form 1040'覺n baz覺 versiyonlar覺n覺 kullan覺r . Vergi sonras覺 geliri hesaplamak i癟in, kesintiler br羹t gelirden 癟覺kar覺l覺r. Aradaki fark, gelir vergilerinin 繹denmesi gereken vergiye tabi gelirdir. Vergi sonras覺 gelir, br羹t gelir ile 繹denmesi gereken gelir vergisi aras覺ndaki farkt覺r.

Aa覺daki 繹rnei ele alal覺m: Abi Sample 30.000$ kazan覺yor ve 10.000$'l覺k kesinti talep ediyor ve bu da 20.000$'l覺k vergiye tabi bir gelir sal覺yor. Federal gelir vergisi oran覺 %15'tir ve bu da gelir vergisinin 3.000 $'a d羹mesini salar. Vergi sonras覺 gelir 27.000 ABD Dolar覺d覺r veya br羹t kazan癟 ile gelir vergisi aras覺ndaki farkt覺r (30.000 ABD Dolar覺 - 3.000 ABD Dolar覺 = 27.000 ABD Dolar覺).

Bireyler ayr覺ca vergi sonras覺 geliri hesaplarken eyalet ve yerel vergileri de hesaba katabilirler. Bunu yaparken, sat覺 vergisi ve emlak vergileri de br羹t gelirden hari癟 tutulur. Yukar覺daki 繹rnekle devam edersek, Abi Sample eyalet gelir vergisi olarak 1.000 ABD Dolar覺 ve belediye gelir vergisi olarak 500 ABD Dolar覺 繹deyerek vergi sonras覺 25.500 ABD Dolar覺 (27.000 ABD Dolar覺 - 1.500 ABD Dolar覺 = 25.500 ABD Dolar覺) gelir salar.

Kiisel veya kurumsal nakit ak覺lar覺n覺 analiz ederken veya tahmin ederken, tahmini bir vergi sonras覺 net nakit projeksiyonu kullanmak esast覺r . Bu tahmin, vergi 繹ncesi gelir veya br羹t gelirden daha uygun bir 繹l癟羹md羹r, 癟羹nk羹 vergi sonras覺 nakit ak覺lar覺, iletmenin t羹ketim i癟in mevcut olduu eydir.

襤letmeler i癟in Vergi Sonras覺 Gelirin Hesaplanmas覺

襤letmeler i癟in vergi sonras覺 geliri hesaplamak, bireyler i癟in nispeten ayn覺d覺r. Ancak, br羹t geliri belirlemek yerine, iletmeler toplam gelirleri tan覺mlayarak balar. Gelir tablosunda kaydedildii gibi iletme giderleri, geliri oluturan toplam gelirlerden d羹羹l羹r. Son olarak, vergilendirilebilir gelire ulamak i癟in dier ilgili kesintiler 癟覺kar覺l覺r.

Toplam gelirler ile iletme giderleri ve kesintileri aras覺ndaki fark, vergilerin 繹denmesi gereken vergiye tabi gelirdir. 襤letmenin geliri ile 繹denmesi gereken gelir vergisi aras覺ndaki fark, vergi sonras覺 gelirdir.

Vergi Sonras覺 ve Vergi ncesi Emeklilik Katk覺lar覺

Vergi sonras覺 ve vergi 繹ncesi gelir terimleri genellikle emeklilik katk覺lar覺 veya dier faydalar覺 ifade eder. rnein, birisi bir emeklilik hesab覺na vergi 繹ncesi katk覺larda bulunursa,. bu katk覺lar br羹t 羹cretlerinden d羹羹l羹r. Br羹t maa tutar覺ndan kesintiler yap覺ld覺ktan sonra iveren bordro vergilerini hesaplayacakt覺r.

Br羹t maa tutar覺ndan bu kesintiler yap覺ld覺ktan sonra aradaki fark 羹zerinden Medicare katk覺 paylar覺 ve SGK 繹demeleri hesaplan覺r. Ancak, 癟al覺an覺n emeklilik hesab覺na vergi sonras覺 katk覺 pay覺 繹demesi durumunda, iveren 癟al覺an覺n br羹t 羹cretine vergi uygular ve bu tutardan emeklilik katk覺 paylar覺n覺 d羹er.

##ne 癟覺kanlar

  • 襤letmeler i癟in vergi sonras覺 geliri hesaplamak, bireyler i癟in nispeten ayn覺d覺r, ancak br羹t geliri belirlemek yerine, irketler toplam gelirleri tan覺mlayarak balar.

  • Vergi sonras覺 gelir, bir t羹ketici veya firman覺n harcamaya haz覺r olduu harcanabilir gelirdir.

  • Vergi sonras覺 gelir, br羹t gelirden federal, eyalet ve stopaj vergilerinin d羹羹lmesidir.