Investor's wiki

10K

10K

10-K Nedir?

ABD Menkul K覺ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) taraf覺ndan istenen kapsaml覺 bir rapordur . Rapor, irket y繹neticilerini se癟mek i癟in y覺ll覺k toplant覺dan 繹nce hissedarlar覺na g繹nderilen bir irketin y覺ll覺k raporundan 癟ok daha fazla ayr覺nt覺 i癟erir .

Bir irketin 10-K'da belgelemesi gereken bilgilerden baz覺lar覺, ge癟mii, organizasyon yap覺s覺, mali tablolar覺, hisse ba覺na kazan癟, yan kurulular, y繹netici 羹cretleri ve dier ilgili verileri i癟erir.

SEC, bu raporun, yat覺r覺mc覺lar覺 bir irketin mali durumundan haberdar etmelerini ve irketteki hisseleri sat覺n almadan veya satmadan veya irketin irket tahvillerine yat覺r覺m yapmadan 繹nce yeterli bilgiye sahip olmalar覺n覺 salamas覺n覺 gerektirir.

10-K'lar覺 Anlamak

襤癟erdikleri bilgilerin derinlii ve doas覺 gerei, 10-K'ler olduk癟a uzundur ve karma覺k olma eilimindedir. Ancak yat覺r覺mc覺lar覺n,. bunun bir halka a癟覺k irketin y覺ll覺k olarak yay覺nlayabilecei en kapsaml覺 ve en 繹nemli belgelerden biri olduunu anlamas覺 gerekir. 10-K'dan ne kadar 癟ok bilgi toplarlarsa, irketi o kadar iyi anlayabilirler.

H羹k羹met, yat覺r覺mc覺lar覺n bilin癟li yat覺r覺m kararlar覺 verebilmeleri i癟in irketler hakk覺nda temel bilgilere sahip olmalar覺 i癟in irketlerin 10-K formlar覺 yay覺nlamas覺n覺 art kouyor. Bu form, bir irketin yapt覺覺 her eyin ve ne t羹r risklerle kar覺 kar覺ya olduunun daha net bir resmini verir.

Bilgili yat覺r覺mc覺lar, SEC'in EDGAR veri taban覺 arac覺l覺覺yla irket arama ilevi kullan覺larak 10-K'lar覺n da al覺nabileceinin fark覺ndad覺r.

10-K be ayr覺 b繹l羹m i癟erir:

  • 襤letme. Bu, 羹r羹nleri ve hizmetleri (yani, nas覺l para kazand覺覺) dahil olmak 羹zere irketin ana faaliyetlerine genel bir bak覺 salar.

  • Risk fakt繹rleri. Bunlar, irketin kar覺 kar覺ya olduu veya gelecekte kar覺laabilecei t羹m riskleri 繹zetlemektedir. Riskler genellikle 繹nem s覺ras覺na g繹re listelenir.

  • Se癟ilmi mali veriler. Bu b繹l羹m, irket hakk覺nda son be y覺ldaki belirli finansal bilgileri detayland覺rmaktad覺r. Bu b繹l羹m, irketin yak覺n d繹nemdeki performans覺n覺n daha 癟ok k覺sa vadeli bir g繹r羹n羹m羹n羹 sunar.

  • Y繹netimin finansal durum ve faaliyet sonu癟lar覺na ilikin tart覺mas覺 ve analizi. MD&A olarak da bilinen bu, irkete 繹nceki mali y覺l覺n i sonu癟lar覺n覺 a癟覺klama f覺rsat覺 verir. Bu b繹l羹m, irketin hikayesini kendi s繹zleriyle anlatabilecei yerdir.

  • Finansal tablolar ve ek veriler. Bu, irketin gelir tablosu, bilan癟olar ve nakit ak覺 tablosu dahil olmak 羹zere denetlenmi mali tablolar覺n覺 i癟erir. irketin ba覺ms覺z denet癟isinden, incelemelerinin kapsam覺n覺 onaylayan bir yaz覺 da bu b繹l羹mde yer almaktad覺r.

10-K dosyalama ayn覺 zamanda irketin CEO'su ve finans m羹d羹r羹nden imzal覺 mektuplar覺 da i癟erir. 襤癟inde y繹neticiler, 10-K'da yer alan bilgilerin doru olduuna yemin ediyor. Bu mektuplar, dot-com 癟繹k羹羹n羹n ard覺ndan muhasebe sahtekarl覺覺n覺 i癟eren birka癟 y羹ksek profilli davadan sonra bir gereklilik haline geldi.

10-K Nerede Bulunur

zellikle, 10-K bavurular覺 kamuya a癟覺k bilgilerdir ve bir dizi kaynaktan kolayca eriilebilir. Asl覺nda, irketlerin b羹y羹k 癟ounluu bunlar覺 web sitelerinin Yat覺r覺mc覺 襤likileri b繹l羹m羹nde yer almaktad覺r. 10-K'da yer alan bilgiler aras覺nda ge癟i yapmak zor olabilir, ancak yat覺r覺mc覺lar yerleim d羹zenine ve i癟erdii bilgilerin t羹r羹ne ne kadar aina olursa, en 繹nemli ayr覺nt覺lar覺 belirlemek muhtemelen daha kolay olacakt覺r.

10-K Son Bavuru Tarihleri

10-K i癟in son bavuru tarihleri irketin b羹y羹kl羹羹ne g繹re deiir. SEC'e g繹re, 700 milyon dolar veya daha fazla halka arz edilen halka a癟覺k hisse senetlerine sahip irketler , mali y覺llar覺n覺n bitiminden sonraki 60 g羹n i癟inde 10-K'lar覺n覺 dosyalamal覺d覺r. 75 milyon dolar ile 700 milyon dolar aras覺nda y羹zen irketler 75 g羹ne sahipken, y羹zd羹rme paylar覺 75 milyon dolardan az olan irketlerin 90 g羹n羹 var.

10-Q ve 8-K Formlar覺

SEC, 10-K ile birlikte, halka a癟覺k irketlerin d羹zenli olarak 10-Q ve 8-K formlar覺n覺 doldurmas覺n覺 art kouyor.

Form 10-Q, 羹癟 ayda bir SEC'e sunulmal覺d覺r. Bu form, bir irketin performans覺n覺n kapsaml覺 bir raporudur ve mali durumu hakk覺nda ilgili bilgileri i癟erir. 10-K'dan farkl覺 olarak, 10-Q'daki bilgiler genellikle denetlenmez. 10-K d繹rd羹nc羹 癟eyrekte dosyaland覺覺ndan, irketin y覺lda yaln覺zca 羹癟 kez dosyalamas覺 gerekiyor.

8-K formu, irketler, hissedarlar覺n haberdar edilmesi gereken 繹nemli olaylar覺 a癟覺klad覺klar覺nda SEC taraf覺ndan istenmektedir. Bu olaylar aras覺nda (ancak bunlarla s覺n覺rl覺 olmamak 羹zere) sat覺lar, sat覺n almalar, listeden 癟覺karmalar, ayr覺lmalar ve y繹netici se癟imleri ve ayr覺ca bir irketin durumundaki veya kontrol羹nde meydana gelen deiiklikler, iflaslar, faaliyetler, varl覺klar ve dier ilgili haberler hakk覺nda bilgiler yer alabilir.

##ne 癟覺kanlar

  • 10-K'daki bilgiler, irket ge癟mii, mali tablolar, hisse ba覺na kazan癟 ve dier ilgili verileri i癟erir.

  • 10-K, yat覺r覺mc覺lar覺n yat覺r覺mlar覺 hakk覺nda 繹nemli kararlar almalar覺 i癟in faydal覺 bir ara癟t覺r.

  • 10-K, halka a癟覺k irketler taraf覺ndan finansal performanslar覺 hakk覺nda y覺ll覺k olarak sunulan kapsaml覺 bir rapordur.

  • Rapor, ABD Menkul K覺ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) taraf覺ndan istenmektedir ve y覺ll覺k rapordan 癟ok daha ayr覺nt覺l覺d覺r.