Investor's wiki

10K

10K

Apakah itu 10-K?

10-K ialah laporan komprehensif yang difailkan setiap tahun oleh syarikat dagangan awam tentang prestasi kewangannya dan diperlukan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC). Laporan itu mengandungi lebih terperinci daripada laporan tahunan syarikat,. yang dihantar kepada pemegang sahamnya sebelum mesyuarat tahunan untuk memilih pengarah syarikat.

Beberapa maklumat yang perlu didokumentasikan oleh syarikat dalam 10-K termasuk sejarahnya, struktur organisasi, penyata kewangan, pendapatan sesaham, anak syarikat, pampasan eksekutif dan sebarang data lain yang berkaitan.

SEC memerlukan laporan ini untuk memastikan pelabur mengetahui keadaan kewangan syarikat dan membolehkan mereka mempunyai maklumat yang mencukupi sebelum mereka membeli atau menjual saham dalam perbadanan itu, atau sebelum melabur dalam bon korporat firma itu.

Memahami 10-Ks

Oleh kerana kedalaman dan sifat maklumat yang terkandung di dalamnya, 10-K adalah agak panjang dan cenderung rumit. Tetapi pelabur perlu memahami bahawa ini adalah salah satu dokumen paling komprehensif dan paling penting yang boleh diterbitkan oleh syarikat awam setiap tahun. Lebih banyak maklumat yang mereka dapat kumpulkan dari 10-K, lebih banyak mereka dapat memahami syarikat itu.

Kerajaan memerlukan syarikat menerbitkan borang 10-K supaya pelabur mempunyai maklumat asas tentang syarikat supaya mereka boleh membuat keputusan pelaburan termaklum. Borang ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang semua yang dilakukan oleh syarikat dan jenis risiko yang dihadapinya.

Pelabur yang mengetahui sedar bahawa 10-K juga boleh diperoleh dengan menggunakan fungsi carian syarikat melalui pangkalan data EDGAR SEC.

10-K termasuk lima bahagian yang berbeza:

  • Perniagaan. Ini memberikan gambaran keseluruhan operasi utama syarikat, termasuk produk dan perkhidmatannya (iaitu, cara ia menghasilkan wang).

  • Faktor-faktor risiko. Ini menggariskan sebarang dan semua risiko yang dihadapi atau mungkin dihadapi oleh syarikat pada masa hadapan. Risiko biasanya disenaraikan mengikut urutan kepentingan.

  • Data kewangan terpilih. Bahagian ini memperincikan maklumat kewangan khusus tentang syarikat sepanjang lima tahun yang lalu. Bahagian ini membentangkan lebih banyak pandangan jangka pendek tentang prestasi syarikat baru-baru ini.

  • Perbincangan dan analisis pengurusan keadaan kewangan dan keputusan operasi. Juga dikenali sebagai MD&A,. ini memberi peluang kepada syarikat untuk menerangkan keputusan perniagaannya daripada tahun fiskal sebelumnya. Bahagian ini adalah tempat syarikat boleh menceritakan kisahnya dengan perkataannya sendiri.

  • Penyata kewangan dan data tambahan. Ini termasuk penyata kewangan teraudit syarikat termasuk penyata pendapatan, kunci kira -kira dan penyata aliran tunai. Surat daripada juruaudit bebas syarikat yang memperakui skop semakan mereka juga disertakan dalam bahagian ini.

Pemfailan 10-K juga termasuk surat yang ditandatangani daripada ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan syarikat. Di dalamnya, para eksekutif bersumpah bahawa maklumat yang disertakan dalam 10-K adalah tepat. Surat-surat ini menjadi keperluan selepas beberapa kes berprofil tinggi yang melibatkan penipuan perakaunan berikutan dot-com bust.

Di Mana Nak Cari 10-K

Terutama, pemfailan 10-K adalah maklumat awam dan mudah didapati melalui beberapa sumber. Malah, sebahagian besar syarikat memasukkannya dalam bahagian Perhubungan Pelabur di tapak web mereka. Maklumat yang disertakan dalam 10-K boleh menjadi sukar untuk dilalui, tetapi semakin biasa pelabur dengan reka letak dan jenis maklumat yang disertakan, ia mungkin akan menjadi lebih mudah untuk mengenal pasti butiran yang paling penting.

10-K Tarikh Akhir Pemfailan

Tarikh akhir pemfailan untuk 10-K berbeza-beza berdasarkan saiz syarikat. Menurut SEC, syarikat dengan apungan awam —saham yang dikeluarkan kepada orang ramai yang tersedia untuk didagangkan—sebanyak $700 juta atau lebih mesti memfailkan 10-K mereka dalam masa 60 hari selepas akhir tahun fiskal mereka. Syarikat dengan apungan antara $75 juta dan $700 juta mempunyai 75 hari, manakala syarikat yang kurang daripada $75 juta dalam apungan mereka mempunyai 90 hari.

Bentuk 10-Q dan 8-K

Bersama-sama dengan 10-K, SEC menghendaki syarikat awam memfailkan borang 10-Q dan 8-K secara kerap.

Borang 10-Q mesti diserahkan kepada SEC setiap suku tahun. Borang ini ialah laporan komprehensif tentang prestasi syarikat dan termasuk maklumat yang berkaitan tentang kedudukan kewangannya. Tidak seperti 10-K, maklumat dalam 10-Q biasanya tidak diaudit. Syarikat itu hanya perlu memfailkannya tiga kali setahun kerana 10-K difailkan pada suku keempat.

Borang 8-K walaupun diperlukan oleh SEC apabila syarikat mengumumkan acara utama yang mana pemegang saham mesti dimaklumkan. Peristiwa ini mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) jualan, pemerolehan, penyahsenaraian, pelepasan dan pemilihan eksekutif, serta perubahan dalam status atau kawalan syarikat, kebankrapan, maklumat tentang operasi, aset dan sebarang berita lain yang berkaitan.

##Sorotan

  • Maklumat dalam 10-K termasuk sejarah korporat, penyata kewangan, pendapatan sesaham dan sebarang data lain yang berkaitan.

  • 10-K ialah alat yang berguna untuk pelabur membuat keputusan penting tentang pelaburan mereka.

  • 10-K ialah laporan komprehensif yang difailkan setiap tahun oleh syarikat awam tentang prestasi kewangan mereka.

  • Laporan itu diperlukan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan jauh lebih terperinci daripada laporan tahunan.