Investor's wiki

ad hoc

ad hoc

Ilmaus "ad hoc" on latinalaista alkuperää oleva lause, jota käytetään nykyaikaisessa englannissa tarkoittamaan "tätä tarkoitusta varten" tai "erityisesti tätä varten". Useimmat sanakirjat antavat latinan lauseen suoran käännöksen "tätä varten".

Termiä "ad hoc" voidaan käyttää viittaamaan siihen, että tiettyyn ongelmaan tai ongelmaan löydettyä ratkaisua ei tulisi pitää oletusratkaisuna käytettäväksi tulevissa sovelluksissa.

Tuomari voi esimerkiksi tehdä tapauskohtaisen ratkaisun tarkastelemalla tapauksen yksityiskohtia ja tilanteen erityisiä yksityiskohtia, mutta katsoo, että tätä tuomiota ei pidetä oikeuskäytännönä vastaavien tapausten ratkaisemiseksi. luonto tulevaisuudessa.

Ohjelmistokehityksessä termiä "ad hoc" käytetään usein ilmaisussa "ad hoc -ratkaisu" tarkoittamaan erityistä ja räätälöityä ratkaisua, joka on kehitetty käsittelemään esitettävän järjestelmän tai käyttäjän tarpeita.