Investor's wiki

doraźnie

doraźnie

Wyrażenie „ad hoc” to wyrażenie pochodzenia łacińskiego, które we współczesnym angielskim oznacza „w tym celu” lub „specjalnie do tego”. Większość słowników podaje bezpośrednie tłumaczenie łacińskiego wyrażenia „za to”.

Termin „ad hoc” może oznaczać, że rozwiązanie znalezione dla konkretnego problemu lub problemu nie powinno być uważane za rozwiązanie domyślne do wykorzystania w przyszłych aplikacjach.

Np. sędzia może wydać orzeczenie „ad hoc” w sprawie poprzez zapoznanie się ze szczegółami sprawy i konkretnymi szczegółami sytuacji, ale mając na uwadze, że orzeczenie to nie będzie traktowane jako orzecznictwo rozstrzygające incydenty podobnej natura w przyszłości.

W tworzeniu oprogramowania termin „ad hoc” jest często używany w wyrażeniu „rozwiązanie ad hoc” w celu oznaczenia konkretnego i dostosowanego do potrzeb rozwiązania opracowanego w celu zaspokojenia potrzeb prezentowanego systemu lub użytkownika.