Investor's wiki

ad hoc

ad hoc

Uttrykket "ad hoc" er en setning av latinsk opprinnelse som brukes i moderne engelsk for å bety "for dette formålet" eller "spesifikt for dette." Den direkte oversettelsen av det latinske uttrykket er gitt av de fleste ordbøker som "for dette."

Begrepet "ad hoc" kan brukes for å antyde at en løsning som er funnet for et bestemt problem eller problem, ikke bør betraktes som en standardløsning som skal brukes i fremtidige applikasjoner.

For eksempel kan en dommer treffe en "ad hoc"-avgjørelse i en sak ved å gjennomgå detaljene i saken og spesifikke detaljer om situasjonen, men med et synspunkt om at denne kjennelsen ikke vil bli holdt som rettspraksis for å avgjøre hendelser av lignende naturen i fremtiden.

I programvareutvikling blir begrepet "ad hoc" ofte brukt i uttrykket "ad hoc-løsning" for å bety en spesifikk og skreddersydd løsning utviklet for å håndtere behovene til et system eller en bruker som presenteres.