Investor's wiki

özel

özel

"Ad hoc" ifadesi, modern 襤ngilizce'de "bu ama癟 i癟in" veya "繹zellikle bunun i癟in" anlam覺nda kullan覺lan Latin k繹kenli bir ifadedir. Latince ifadenin dorudan 癟evirisi 癟ou s繹zl羹k taraf覺ndan "bunun i癟in" olarak verilir.

"Ad hoc" terimi, belirli bir sorun veya sorun i癟in bulunan bir 癟繹z羹m羹n gelecekteki uygulamalarda kullan覺lacak varsay覺lan bir 癟繹z羹m olarak g繹r羹lmemesi gerektiini ima etmek i癟in kullan覺labilir.

rnein, bir yarg覺癟, davan覺n ayr覺nt覺lar覺n覺 ve durumun belirli ayr覺nt覺lar覺n覺 g繹zden ge癟irerek bir dava hakk覺nda "ad hoc" bir karar verebilir, ancak bu karar覺n benzer bir davay覺 癟繹zmek i癟in i癟tihat olarak kabul edilmeyecei g繹r羹羹ndedir. gelecekte doa.

Yaz覺l覺m gelitirmede, "ad hoc" terimi genellikle "ad hoc 癟繹z羹m" ifadesinde, sunulan bir sistemin veya kullan覺c覺n覺n ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamak i癟in gelitirilmi 繹zel ve 覺smarlama bir 癟繹z羹m anlam覺nda kullan覺l覺r.