Investor's wiki

Johtavien indikaattorien yhdistelmäindeksi

Johtavien indikaattorien yhdistelmäindeksi

Mikä on johtavan indikaattorin yhdistelmäindeksi?

The Conference Boardin kuukausittain julkaisema indeksi . Sitä käytetään ennustamaan maailmantalouden liikkeiden suuntaa tulevina kuukausina. Indeksi koostuu 10 taloudellisesta komponentista, joiden muutokset yleensä edeltävät koko talouden muutoksia. Yritykset ja sijoittajat voivat käyttää indeksiä suunnitellakseen toimintaansa talouden odotetun kehityksen mukaan ja suojautuakseen talouden laskusuhdanteilta.

Johtavien indikaattoreiden yhdistelmäindeksin ymmärtäminen

LEI:n tarkoituksena on antaa yleiskuva Yhdysvaltain talouden lähiajan tulevasta kehityksestä. Se sisältää keskeisiä taloudellisia tietoja, jotka liittyvät loogisesti taloudellisiin olosuhteisiin, jotka vaikuttavat esimerkiksi kulutusmenoihin ja yritysten investointeihin. Esimerkiksi LEI:n eräs osa mittaa uusia työttömyysetuuksien hakemuksia, joiden uskotaan osoittavan työttömyyden lisääntymistä tai vähenemistä. Työttömyyden muutokset puolestaan viittaavat muutoksiin tulevaisuuden kulutus- ja yritysmenoissa.

Yhdistämällä tiedot useista eri lähteistä yhdistelmäindeksiksi LEI voi antaa kattavamman signaalin, joka auttaa ennustamaan yleistä taloudellista suorituskykyä yksittäisen indikaattorin sijaan. Kohteet sisällytetään indeksiin niiden loogisen suhteen talouteen, niiden ominaisuuksien pääindikaattoreina ja tulkinnan helppouden perusteella. LEI:n 10 osaa ovat:

 1. Teollisuustyöntekijöiden keskimääräiset viikoittaiset työtunnit osoittavat sekä kuluttajien tuloja että yritysten työvoiman kysyntää jatkuvaan tuotantoon.

 2. Keskimääräinen ensimmäisten työttömyysvakuutushakemusten määrä viittaa mahdollisiin työttömyyden muutoksiin, mikä heijastaa elinkeinotoiminnan tasoa ja vaikuttaa kuluttajien tuloihin.

 3. Valmistajien uusien kulutustavara- ja materiaalitilausten määrä kertoo yritysten lyhyen aikavälin operatiivisista kuluista.

 4. Uusien tilausten indeksi (Institut for Supply Management PMI), joka kertoo, ovatko eri teollisuustuotteiden tilaukset lisääntymässä vai laskussa.

investointitavaroiden (paitsi lentokoneiden) uusien tilausten määrä osoittaa liiketoimintasuunnitelmia pitkän aikavälin tulevalle tuotannolle, johon liittyy kestävää pääomaa.

 1. Asuinrakennusten uusien rakennuslupien määrä viittaa tulevaisuuden rakennushankkeisiin.

 2. S&P 500 -osakeindeksi, joka ilmaisee elinkeinoelämän kokonaisarvon ja osakkeenomistajien nimellisvarallisuuden taloudessa.

 3. Inflaatiokorjattu rahatarjonta ( M2 ) ilmaisee rahoitusjärjestelmässä olevien erittäin likvidien varojen ostovoiman yritysten ja kuluttajien lainaamiseen ja kulutukseen.

 4. Pitkien ja lyhyiden korkojen välinen ero, joka kertoo joukkovelkakirjamarkkinoiden toimijoiden odotuksista talouden tulevasta kehityksestä.

 5. Kuluttajien keskimääräiset odotukset liiketoimintaolosuhteista osoittavat tulevaisuuteen katsovaa kuluttajien mielipidettä seuraavien 6-12 kuukauden aikana.

Johtavien indikaattorien yhdistelmäindeksi on luku, jota monet talouden toimijat käyttävät ennustaakseen, mitä taloudelle tapahtuu lähitulevaisuudessa. Analysoimalla indeksiä suhteessa suhdanteeseen ja yleiseen taloustilanteeseen sijoittajat ja yritykset luovat odotuksia tulevasta talousympäristöstä ja voivat tehdä tietoisempia päätöksiä.

Kohokohdat

 • The Composite Index of Leading Indicators on toinen nimi US Conference Boardin johtavalle talousindeksille (LEI)

 • Se on suunnattu ennustamaan yleisen talouden suuntaa seuraavien vuosinelj√§nnesten aikana.

 • Indeksi koostuu 10 eri talouden eri sektoreiden tulevaa kehityst√§ lyhyell√§ aikav√§lill√§ kuvaavasta komponentista yhdistettyn√§ yleisen taloudellisen suorituskyvyn yhdistelm√§indikaattoriksi.