Investor's wiki

Krajowe Stowarzyszenie Certyfikowanych Rzeczoznawców i Analityków (NACVA)

Krajowe Stowarzyszenie Certyfikowanych Rzeczoznawców i Analityków (NACVA)

Czym jest Krajowe Stowarzyszenie Certyfikowanych Rzeczoznawc贸w i Analityk贸w (NACVA)?

National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) to grupa profesjonalist贸w zajmuj膮cych si臋 wycenami i prowadzeniem spor贸w s膮dowych dla r贸偶nego rodzaju transakcji biznesowych. Cz艂onkowie National Association of Certified Valuators and Analysts otrzymuj膮 szkolenia, edukacj臋 i certyfikaty w dziedzinach wyceny aktyw贸w,. kt贸re wykorzystuj膮 w swoich zawodach. Organizacja egzekwuje r贸wnie偶 standardy etycznego post臋powania w艣r贸d swoich cz艂onk贸w.

Stowarzyszenie pos艂uguje si臋 aksjomatem: Autorytet w Sprawach Warto艣ci庐

Zrozumienie Krajowego Stowarzyszenia Certyfikowanych Rzeczoznawc贸w i Analityk贸w (NACVA)

National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) zosta艂o za艂o偶one w 1991 roku i ma siedzib臋 w Salt Lake City w stanie Utah. Cz艂onkowie NACVA pracuj膮 w zawodach, kt贸re 艣wiadcz膮 us艂ugi wyceny i prowadzenia spor贸w s膮dowych, w tym fuzji i przej臋膰,. pierwszych ofert publicznych (IPO) i upad艂o艣ci.

NACVA zapewnia r贸wnie偶 akredytacje Certified Valuation Analysts (CVA), Master Analyst in Financial Forensics (MAFF), Accredited in Business Appraisal Review (ABAR), Certified Business Appraiser (CBA) oraz Master Certified Business Appraiser (MCBA).

W zakresie baz danych, oprogramowania, certyfikat贸w i standard贸w zawodowych misj膮 stowarzyszenia jest dostarczanie cz艂onkom szeregu wysokiej jako艣ci zasob贸w, aby u艂atwi膰 osi膮gni臋cie sukcesu konsultantom poprzez zwi臋kszenie ich wydajno艣ci i zapewnienie im przewagi konkurencyjnej.

Poniewa偶 sztuka i nauka wyceny przedsi臋biorstw staj膮 si臋 coraz bardziej z艂o偶one, NACVA odgrywa kluczow膮 rol臋 w pozycjonowaniu swoich cz艂onk贸w i kandydat贸w w celu sprostania tym zmieniaj膮cym si臋 wyzwaniom poprzez ci膮g艂e materia艂y edukacyjne, wsparcie r贸wie艣nik贸w i standardy zawodowe.

W dziedzinie wyceny przedsi臋biorstw National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) jest jedyn膮 organizacj膮 akredytowan膮 przez National Commission for Certifying Agencies (NCAA) oraz American National Standards Institute (ANSI).

Certyfikaty

Certyfikaty, kt贸re zapewnia NACVA, koncentruj膮 si臋 na r贸偶nych obszarach analizy i spor贸w.

Certified Valuation Analyst (CVA): CVA skupia si臋 na dostarczaniu wycen przedsi臋biorstw firmom konsultingowym i ich klientom.

Master Analyst in Financial Forensics (MAFF): MAFF udziela gwarancji firmom, kt贸re potrzebuj膮 us艂ug w zakresie spor贸w finansowych. Certyfikacja wymaga spe艂nienia warunk贸w wst臋pnych, do艣wiadczenia i zdania pi臋ciogodzinnego egzaminu, kt贸ry sprawdza kandydata w ramach Body of Knowledge NACVA z zakresu kryminalistyki finansowej.

Akredytowane w Business Appraisal Review (ABAR): ABAR to najwy偶szy standard w dziedzinie wyceny, szczeg贸lnie w raportach z oceny biznesowej; jednak ABAR ju偶 si臋 zako艅czy艂, a aktywni cz艂onkowie musz膮 odnawia膰 certyfikat co trzy lata, ale 偶aden nowy cz艂onek nie mo偶e zosta膰 certyfikowany.

Certified Business Appraiser (CBA) i Master Certified Business Appraiser (MCBA): Te dwa certyfikaty s膮 uwa偶ane za najtrudniejsze do uzyskania w bran偶y. Te referencje r贸wnie偶 przesta艂y by膰 oferowane, poniewa偶 trudno艣膰 nie wygenerowa艂a wystarczaj膮cego popytu.

##Cz艂onkostwo

Krajowe Stowarzyszenie Certyfikowanych Rzeczoznawc贸w i Analityk贸w (NACVA) zapewnia r贸偶norodne cz艂onkostwa dostosowane do r贸偶nych potrzeb i kwalifikacji. Cz艂onkostwo to: cz艂onkostwo praktyka, cz艂onkostwo ostateczne, cz艂onkostwo profesjonalne, cz艂onkostwo stowarzyszone, cz艂onkostwo akademickie, cz艂onkostwo pracownika rz膮dowego, cz艂onkostwo studenckie i cz艂onkostwo zawodowe prawnika.

W zale偶no艣ci od cz艂onkostwa roczny koszt waha si臋 od 135 USD do 545 USD. Ka偶de cz艂onkostwo wi膮偶e si臋 z r贸偶nymi korzy艣ciami i dost臋pem do r贸偶nych aspekt贸w NACVA.

Korzy艣ci z cz艂onkostwa obejmuj膮 ca艂膮 sie膰 wsparcia dla os贸b, kt贸re chc膮 rozpocz膮膰 karier臋 w zakresie wyceny przedsi臋biorstw. NACVA zapewnia edukacj臋, certyfikaty, nauk臋 online, dost臋p do r贸偶nych publikacji, szkolenia bran偶owe, takie jak opieka zdrowotna,. oprogramowanie i bazy danych, spory s膮dowe i zarz膮dzanie

Organizacja ma r贸wnie偶 r贸偶ne grupy wsparcia, takie jak gildia pisarzy, grupa wsparcia mentor贸w, grupa pro-bono,. zesp贸艂 szkoleniowy i biuro m贸wc贸w.

鈥濶ACVA przeszkoli艂a ponad 40 000 specjalist贸w ds. wyceny i doradztwa w zakresie wyceny przedsi臋biorstw, kryminalistyki finansowej, spor贸w finansowych i powi膮zanych us艂ug specjalistycznych w 艣rodowisku biznesowym i prawniczym鈥.

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • NACVA zapewnia r贸wnie偶 akredytacje Certified Valuation Analysts (CVA), Master Analyst in Financial Forensics (MAFF), Accredited in Business Appraisal Review (ABAR), Certified Business Appraiser (CBA) oraz Master Certified Business Appraiser (MCBA).

  • Cz艂onkowie NACVA pracuj膮 w karierach 艣wiadcz膮cych us艂ugi wyceny i prowadzenia spor贸w s膮dowych, w tym fuzji i przej臋膰, pierwszych ofert publicznych i upad艂o艣ci.

  • National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA) to grupa profesjonalist贸w zajmuj膮cych si臋 wycenami i prowadzeniem spor贸w s膮dowych.

  • Cz艂onkowie National Association of Certified Valuators and Analysts przechodz膮 szkolenie, edukacj臋 i certyfikacj臋 w dziedzinach wyceny aktyw贸w.

##FAQ

Jak zosta膰 certyfikowanym analitykiem wyceny (CVA)?

Aby zosta膰 CVA, nale偶y wykona膰 sze艣膰 podstawowych krok贸w. S膮 to: (1) spe艂nienie kwalifikacji CVA i ubieganie si臋 o desygnacj臋, (2) wniesienie op艂aty za desygnacj臋 CVA lub zostanie cz艂onkiem NACVA, (3) zapoznanie si臋 z dostarczonym materia艂em do egzaminu, (4) zdanie egzaminu CVA, ( 5) uczestniczenie w recenzowanym raporcie z wyceny przedsi臋biorstwa, (6) oraz op艂acanie sk艂adek cz艂onkowskich i wype艂nianie co trzy lata wymaga艅 dotycz膮cych kszta艂cenia ustawicznego w celu utrzymania tytu艂u.

Jak d艂ugo trwa zostanie CVA?

Aby zosta膰 CVA, osoba musi uczy膰 si臋 i zda膰 egzamin; jednak, aby zosta膰 CVA, osoba musi spe艂ni膰 pewne warunki wst臋pne. Obejmuj膮 one posiadanie tytu艂u licencjata w zakresie zarz膮dzania przedsi臋biorstwem i/lub MBA, co najmniej dw贸ch lat do艣wiadczenia w wycenie przedsi臋biorstw lub dziedzin pokrewnych oraz przeprowadzenie 10 lub wi臋cej wycen przedsi臋biorstw. Czas na spe艂nienie powy偶szych warunk贸w wst臋pnych b臋dzie r贸偶ny w zale偶no艣ci od osoby.

Co robi analityk ds. wyceny?

Analityk wyceny przeprowadza ocen臋 firmy, kt贸ra obejmuje badanie koszt贸w, ryzyka, trend贸w bran偶owych, bud偶et贸w, termin贸w, przep艂yw贸w pieni臋偶nych i wielu innych wska藕nik贸w w celu okre艣lenia wyceny firmy.