Investor's wiki

Temyiz Teminatı

Temyiz Teminatı

Temyiz Tahvil Nedir?

Temyiz tahvili, temyize karar verilirken elde tutulan bir miktar parad覺r. Temyiz teminat覺, alt mahkemenin karar覺na itiraz eden temyiz eden taraf覺ndan salan覺r ve genellikle orijinal karar miktar覺ndad覺r (ancak daha fazla olabilir).

Temyiz bonosu, ayn覺 zamanda bir ikame bonosu olarak da adland覺r覺l覺r.

Temyiz Tahvilini Anlamak

Hukuk mahkemesi karar覺ndan sonra, kaybeden taraf davay覺 bir 羹st mahkemeye ta覺yarak temyize gidebilir. Y羹ksek mahkeme, yeni delilleri deil, yaln覺zca ilk yarg覺lama s覺ras覺nda alt mahkemede itiraz edilen konular覺 inceleyecektir. Alt mahkeme daval覺ya bir karar vermesini emrederse, temyiz s羹reci t羹kenene kadar genellikle paray覺 bulmas覺 gerekmez.

Ancak bir itiraz覺n karara balanmas覺 uzun zaman alabilir; baz覺 durumlarda temyiz bavurusu y覺llar alabilir. Bu s羹re zarf覺nda, kaybeden daval覺, yasal 羹cretlerini ve davayla ilgili dier masraflar覺 kar覺lamak i癟in cepten harcama yapmak zorunda kalacakt覺r. Davan覺n karara baland覺覺 tarihte daval覺n覺n iflas etme ihtimali bulunduundan,. temyiz s羹reci balamadan 繹nce kefalet ibraz etmeleri gerekmektedir .

Temyiz bonosu olarak bilinen kefalet bonosu, Federal Temyiz Prosed羹r羹 7 uyar覺nca istenmektedir. Temyiz edenin kaybetmesi durumunda, iyi niyet ve nihai karar覺 taahh羹t etme niyetini g繹stermek i癟in mahkemeye veya 羹癟羹nc羹 bir tarafa 繹denmelidir.

Temyiz bonosu ayn覺 zamanda mahkemeyi anlams覺z temyizlerden veya 繹demeyi geciktirme taktiklerinden korumaya yard覺mc覺 olan bir g羹venlik a覺 bonosu olarak da hizmet eder, 癟羹nk羹 bu d羹r羹st olmayan faaliyetler mahkemenin zaman覺na ve paras覺na mal olur. rnein, bir daval覺, temyiz teminat覺 gerekli deilse, mahkeme karar覺yla verilen bir miktar覺n 繹denmesini durdurmak i癟in temyiz bavurusunda bulunabilir. Ayr覺ca, daval覺 bir temyiz teminat覺 g繹ndererek, temyizi kaybederlerse aleyhindeki orijinal karar覺n 繹deneceini garanti eder.

zel Hususlar

Kaybeden bir daval覺n覺n, hem federal hem de eyalet mahkemeleri taraf覺ndan, olumsuz bir karara itiraz etme hakk覺n覺 g羹vence alt覺na almak ve davac覺n覺n bu karar覺 y羹r羹tmesini durdurmak i癟in talep ettii bir temyiz tahviline ihtiyac覺 vard覺r. Temyiz s羹reci, faizin g繹nderilmesine ek olarak tam bir karar覺n yay覺nlanmas覺n覺 i癟erir.

Temyiz teminat覺 davan覺n ba覺nda tart覺覺lmal覺d覺r 癟羹nk羹 bu teminat覺n maliyeti y羹ksek olabilir ve daval覺lar覺n bu teminat覺 karardan birka癟 hafta sonra g繹ndermeleri gerekir. Teminat tutar覺, temyiz s羹recinde ortaya 癟覺kabilecek faiz veya dier masraflar覺 kar覺lamak i癟in kullan覺laca覺ndan, karar覺n deerinden 繹nemli 繹l癟羹de daha b羹y羹k olabilir.

Tahvilin miktar覺, eyaletten eyalete deien eyalet d羹zenlemelerine tabidir. rnein, California eyaletinde, temyiz teminat覺 tutar覺, karar tutar覺n覺n %150'si olmal覺d覺r. Baz覺 eyaletler, temyiz tahvilinin maksimum miktar覺n覺 s覺n覺rlar. rnein Florida'da, temyiz bonosu miktar覺, temyiz eden ba覺na 50 milyon dolardan fazla olmamak 羹zere s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r.

Temyiz tahvili primine ek olarak, bavuru sahipleri, temyiz tahviline hak kazanmak i癟in tahvil tutar覺n覺n %100'羹 deerinde bir teminat g繹stermelidir. Bu teminat bir kefalet irketi taraf覺ndan verilir ve temyiz davas覺n覺 kazanma olas覺l覺覺n覺n d羹羹k olmas覺 nedeniyle gereklidir. Daval覺, alt mahkemenin bir karar vermesinden sonraki iki hafta i癟inde bir temyiz teminat覺 g繹ndermezse, kazanan davac覺 m羹lklerine el koyabilir.

襤tiraz baar覺s覺z olursa, tahvil karara kadar y羹r羹rl羹kte kal覺r ve tahakkuk eden t羹m faizler ile h羹kmedilen 羹cretler ve masraflar 繹denir ve sonu癟lanmas覺 uzun y覺llar alabilir. Sonu癟ta, 繹demeler halledildi, mahkeme tahvili tahliye etti ve temyiz eden art覺k karardan sorumlu deil.

##ne 癟覺kanlar

  • Tahvil i癟in gereken para miktar覺 genellikle as覺l karar art覺 faizdir ve temyiz tart覺覺l覺rken tutulur.

  • Temyiz teminat覺 veya yerine ge癟en teminat, bir mahkemenin temyiz bavurusunu bekleyen bir temyiz sahibinden talep ettii bir 繹demedir.

  • Temyiz teminat覺, temyiz edenin kaybetmesi durumunda karar覺n 繹deneceine dair iyi niyetin bir iareti ve temyiz s羹recinde kaybeden taraf iflas ederse kazanan taraf覺 korumak i癟in gereklidir.

  • Temyiz bonosu ayr覺ca temyizdeki anlams覺z giriimleri s覺n覺rlamak i癟in de kullan覺l覺r, 癟羹nk羹 temyiz edenin karar覺 bono eklinde 繹nceden 繹demesi gerekir ve sonu癟ta faiz, 羹cretler, avukatlar vb. nedeniyle daha fazla 繹deme yapabilir.