Investor's wiki

Aset Aktif

Aset Aktif

Apakah Aset Aktif?

Aset aktif ialah aset yang digunakan oleh perniagaan dalam operasi perniagaan harian atau rutinnya. Aset aktif boleh menjadi ketara–seperti bangunan atau peralatan–atau tidak ketara–seperti paten atau hak cipta. Ia dilaporkan dalam bahagian aset pada kunci kira- kira perniagaan. Aset aktif juga kadangkala dipanggil aset teras.

Bagaimana Aset Aktif Berfungsi

Perniagaan bergantung pada aset aktif untuk berfungsi setiap hari. Apabila penganalisis dan pengurus perniagaan memantau operasi perniagaan untuk mengesan potensi gangguan, mereka biasanya memberi perhatian yang teliti kepada aset aktif syarikat. Jika aset tertentu, terutamanya yang penting untuk operasi perniagaan harian standard—berubah-ubah, ia boleh menandakan kemerosotan yang akan berlaku dalam prestasi kewangan atau operasi. Hari ini, aset aktif ialah elemen standard dalam metodologi pengurusan risiko perusahaan (ERM).

Tahap dan sifat prestasi aset aktif akan berbeza antara industri dan juga antara perniagaan tertentu yang menggunakan prosedur operasi berbeza dalam industri yang sama. Contohnya, dua perniagaan yang menjual barangan serupa dalam talian mungkin menggunakan amalan penyumberan inventori yang jauh berbeza dalam usaha untuk mendapatkan kelebihan dalam pengurusan modal kerja.

Satu perniagaan mungkin menjalankan dasar inventori yang agresif, seperti sistem inventori tepat dalam masa (JIT) di mana pesanan bahan mentah daripada pembekal diselaraskan secara langsung dengan jadual pengeluaran. Sementara itu, perniagaan lain boleh memilih dasar inventori yang lebih konservatif dengan menyimpan banyak produk di tangan. Tiada kaedah yang betul atau salah; mengekalkan tahap aset aktif hanyalah sebahagian daripada strategi pengurusan syarikat yang lebih besar.

Aset Aktif lwn. Aset Pasif lwn. Aset Tidak Aktif

Aset aktif berbeza dengan aset pasif, yang mungkin tidak diperlukan oleh perniagaan pada masa tertentu untuk beroperasi. Aset pasif yang tidak menjadi pusat kepada operasi harian perniagaan masih boleh menghasilkan pendapatan, seperti sekuriti Perbendaharaan. Walau bagaimanapun, aset ini tidak dianggap aktif kerana ia tidak diperlukan untuk mengekalkan operasi perniagaan biasa. Aset aktif juga tidak boleh dikelirukan dengan peruntukan aset aktif,. yang merupakan jenis strategi pelaburan.

Aset aktif juga boleh dibezakan dengan aset tidak aktif, yang sama ada telah mencapai akhir hayat bergunanya, memerlukan pembaikan atau sebaliknya tidak digunakan secara produktif oleh perniagaan. Secara kategorinya, titik penting pembezaan untuk aset ialah keupayaan menjana pendapatannya. Aset yang diperlukan untuk mengekalkan operasi standard sambil menambah pengeluaran hasil secara serentak diklasifikasikan sebagai aset aktif. Sebaik sahaja aset kehilangan keupayaan itu, ia dianggap sebagai aset tidak aktif.

##Sorotan

  • Tahap dan sifat prestasi aset aktif akan berbeza-beza berdasarkan persekitaran perniagaan khususnya.

  • Sebaliknya, aset pasif tidak menjadi pusat kepada operasi harian perniagaan tetapi masih boleh menghasilkan pendapatan.

  • Aset aktif digunakan oleh perniagaan dalam operasi perniagaan harian atau rutinnya untuk tujuan pengeluaran hasil.

  • Aset aktif ialah elemen standard dalam metodologi pengurusan risiko perusahaan (ERM).

  • Aset aktif menjadi aset tidak aktif apabila kehilangan keupayaan untuk menjana pendapatan.