Investor's wiki

Kepercayaan aktif

Kepercayaan aktif

Apakah itu Amanah Aktif?

Amanah aktif ialah amanah manakala pemegang amanah perlu mengambil tindakan tambahan selain daripada berurusan secara pasif dengan harta untuk manfaat benefisiari. Amanah aktif juga dirujuk sebagai amanah khas. Amanah aktif adalah berbeza daripada amanah pasif, atau menanggung amanah. Dalam amanah pasif, satu-satunya tanggungjawab pemegang amanah adalah untuk menjaga, dan kemudian memindahkan harta, pada masa yang telah ditetapkan kepada benefisiari.

Memahami Amanah Aktif

Amanah aktif ialah sejenis amanah, hubungan undang-undang yang dimeterai oleh sekurang-kurangnya tiga pihakā€” pemegang amanah,. pemegang amanah dan benefisiariā€”untuk tujuan memindahkan harta daripada pemberi amanah kepada benefisiari. Di AS, undang-undang yang mengawal amanah berbeza dari negeri ke negeri. Persidangan Kebangsaan Pesuruhjaya Undang-undang Negeri Seragam, sebuah persatuan bukan untung yang menggalakkan penerimaan undang-undang seragam dari negeri ke negeri, mengeluarkan Kod Amanah Seragam pada tahun 2000, yang telah diterima pakai oleh berpuluh-puluh negeri sekurang-kurangnya sebahagiannya.

Menurut Kod Amanah Seragam, amanah biasanya diatur antara pemegang amanah dan benefisiari yang boleh dikenal pasti, tetapi terdapat beberapa amanah, seperti amanah amal atau kehormat tanpa benefisiari yang boleh dikenal pasti. Amanah amal mengagihkan aset kepada badan amal, manakala amanah kehormat mengagihkan aset kepada perkara seperti haiwan peliharaan, yang tidak dapat menguatkuasakan pengagihan aset di mahkamah undang-undang. Ia dipanggil amanah kehormat kerana pemegang amanah terikat dengan kehormatan, tetapi tidak diperlukan secara sah, untuk mengagihkan aset mengikut kehendak pemegang amanah.

Bentuk amanah biasa ialah amanah pasif, di mana pemegang amanah memberikan pemilikan sah bagi aset seperti wang atau hartanah kepada pemegang amanah, yang kemudiannya bertanggungjawab untuk mengagihkan aset tersebut kepada benefisiari pada tarikh yang telah ditetapkan. Contoh amanah pasif ialah amanah yang ditubuhkan oleh individu kaya untuk menjamin keselamatan kewangan keturunan mereka apabila mereka mencapai umur yang telah ditetapkan, mungkin apabila tanggungan itu cukup bertanggungjawab untuk menjaga aset tanpa pengawasan.

Amanah Aktif dan Perancangan Canggih

Walau bagaimanapun, pemegang amanah kadangkala akan memutuskan untuk menubuhkan amanah aktif jika kehendak mereka lebih rumit daripada yang biasanya standard. Satu situasi di mana amanah aktif mungkin diingini ialah apabila pemegang amanah ingin memastikan benefisiari boleh membelanjakan wang yang diamanahkan hanya untuk tujuan tertentu, atau hanya mahu wang itu diagihkan apabila keperluan tertentu dipenuhi.

Sebagai contoh, anggaplah pasangan kaya ingin mengagihkan harta mereka kepada anak-anak mereka, tetapi ibu bapa mempunyai pandangan politik yang berbeza daripada anak-anak mereka. Pemegang amanah ini mungkin ingin menubuhkan amanah aktif, yang menetapkan bahawa wang itu tidak boleh didermakan untuk tujuan tertentu. Contoh lain mungkin bahawa pemegang amanah hanya boleh mengagihkan wang jika benefisiari memenuhi matlamat tertentu, seperti menamatkan pengajian dari kolej. Amanah ini dianggap sebagai amanah aktif kerana pemegang amanah bukan sahaja dikehendaki mengagihkan wang, tetapi juga mengesahkan bahawa benefisiari berkelakuan dengan cara tertentu.

##Sorotan

  • Amanah aktif adalah berbeza daripada amanah biasa, yang cenderung menjadi lebih pasif, di mana pemegang amanah mempunyai peranan lepas tangan melainkan dipanggil oleh acara atau jadual waktu tertentu.

  • Amanah aktif mungkin melarang pengeluaran kepada benefisiari atas sebab tertentu atau hanya pembayaran jika benefisiari mengikuti penanda aras tertentu yang telah ditetapkan.

  • Amanah aktif memerlukan penyertaan aktif pemegang amanah untuk mengurus dan melaksanakan arahannya.