Investor's wiki

Aktif güven

Aktif güven

Aktif G羹ven Nedir?

Aktif bir g羹ven, bir g羹vendir, ancak m羹tevelli,. lehtar覺n yarar覺na m羹lkle pasif bir ekilde ilgilenmenin 繹tesinde ek eylemler yapmak zorundad覺r. Aktif tr繹stler ayr覺ca 繹zel tr繹stler olarak da adland覺r覺l覺r. Aktif bir g羹ven, pasif bir g羹venden farkl覺d覺r veya g羹ven ta覺r. Pasif bir tr繹stte, m羹tevelli heyetinin tek sorumluluu, 繹nceden belirlenmi bir zamanda m羹lk羹n lehtar覺na bakmak ve ard覺ndan m羹lk羹 devretmek.

Etkin G羹venleri Anlama

Aktif bir tr繹st, bir g羹ven t羹r羹d羹r, en az 羹癟 taraf (g羹venen, m羹tevelli ve lehtar) taraf覺ndan m羹lk羹n g羹venilenden lehtara devredilmesi amac覺yla girilen yasal bir ilikidir. ABD'de, tr繹stleri y繹neten yasalar eyaletten eyalete deiir. Eyaletten eyalete tek tip yasalar覺n kabul edilmesini destekleyen kar amac覺 g羹tmeyen bir dernek olan Ulusal Tekd羹zen Devlet Yasalar覺 Komiserleri Konferans覺, 2000 y覺l覺nda d羹zinelerce devletin en az覺ndan k覺smen benimsedii Tekd羹zen G羹ven Yasas覺n覺 yay覺nlad覺.

Tekd羹zen G羹ven Yasas覺na g繹re, tr繹stler tipik olarak bir g羹venen ve tan覺mlanabilir bir lehdar aras覺nda d羹zenlenir, ancak tan覺mlanabilir bir lehdar覺 olmayan hay覺rsever veya fahri tr繹stler gibi baz覺 tr繹stler vard覺r. Hay覺rsever tr繹stler varl覺klar覺 hay覺r kurumlar覺na da覺t覺rken, fahri tr繹stler varl覺klar覺 bir mahkemede varl覺klar覺n da覺t覺m覺n覺 uygulayamayan evcil hayvanlar gibi eylere da覺t覺r. Bunlara fahri tr繹stler denir, 癟羹nk羹 m羹tevelli, varl覺klar覺 g羹venenin isteklerine g繹re da覺tmak i癟in onurludur, ancak yasal olarak gerekli deildir.

Ortak bir g羹ven bi癟imi, pasif bir g羹vendir; bu sayede, bir tr繹st para veya gayrimenkul gibi varl覺klar覺n yasal sahipliini bir m羹tevelliye verir ve bu kii daha sonra bu varl覺klar覺 繹nceden belirlenmi bir tarihte bir lehtara da覺tmaktan sorumludur. Pasif bir g羹venin bir 繹rnei, varl覺kl覺 bireyler taraf覺ndan, 繹nceden belirlenmi bir yaa geldiklerinde, muhtemelen ba覺ml覺 kii denetim olmaks覺z覺n varl覺klara bakmaktan yeterince sorumlu olduunda, torunlar覺n覺n finansal g羹venliini salamak i癟in kurulan bir g羹vendir.

Aktif Tr繹stler ve Gelimi Planlama

Bununla birlikte, g羹venenler, istekleri tipik olarak standart olandan daha karma覺ksa, bazen aktif bir g羹ven oluturmaya karar verirler. Aktif bir tr繹st羹n istenebilecei durumlardan biri, bir g羹venenin, bir lehtar覺n emanet edilen paray覺 yaln覺zca belirli ama癟lar i癟in harcayabileceinden emin olmak istemesi veya paran覺n yaln覺zca belirli gereksinimler kar覺land覺覺nda da覺t覺lmas覺n覺 istemesidir.

rnein, zengin bir 癟iftin varl覺klar覺n覺 癟ocuklar覺na da覺tmak istediini, ancak ebeveynlerin 癟ocuklar覺ndan farkl覺 siyasi g繹r羹leri olduunu varsayal覺m. Bu tr繹stler, paran覺n belirli nedenlere ba覺lanamayaca覺n覺 art koan aktif bir tr繹st kurmak isteyebilirler. Baka bir 繹rnek, m羹tevelli heyetinin paray覺 ancak yararlan覺c覺 羹niversiteden mezun olmak gibi belirli hedeflere ulamas覺 durumunda da覺tabilmesi olabilir. Bu tr繹stler aktif tr繹stler olarak kabul edilir, 癟羹nk羹 m羹tevellinin yaln覺zca para da覺tmas覺 gerekmez, ayn覺 zamanda lehtar覺n belirli bir ekilde davrand覺覺n覺 da dorulamas覺 gerekir.

##ne 癟覺kanlar

  • Aktif tr繹stler, 繹zel olaylar veya zaman 癟izelgeleri taraf覺ndan 癟ar覺lmad覺k癟a, m羹tevellinin esas olarak elden 癟覺karma rol羹ne sahip olduu daha pasif olma eiliminde olan s覺radan tr繹stlerden farkl覺d覺r.

  • Aktif tr繹stler, belirli nedenlerle lehtarlara yap覺lan 繹demeleri yasaklayabilir veya yaln覺zca lehtarlar 繹nceden belirlenmi belirli kriterleri takip ederse 繹deme yapabilir.

  • Aktif bir tr繹st, direktiflerini y繹netmek ve y羹r羹tmek i癟in m羹tevelli heyetinin aktif kat覺l覺m覺n覺 gerektirir.