Investor's wiki

Ödünç Sermaye

Ödünç Sermaye

d羹n癟 Sermaye Nedir?

d羹n癟 al覺nan sermaye, 繹d羹n癟 al覺nan ve yat覺r覺m yapmak i癟in kullan覺lan paradan oluur. irketin ve hissedarlar覺n sahip olduu 繹z sermayeden farkl覺d覺r . d羹n癟 al覺nan sermayeye "kredi sermayesi" de denir ve k璽r覺 art覺rmak i癟in kullan覺labilir, ancak bor癟 verenin paras覺n覺n kayb覺na da neden olabilir.

d羹n癟 Al覺nan Sermayeyi Anlama

襤letmelerin faaliyet g繹sterebilmesi i癟in sermayeye ihtiyac覺 vard覺r. Sermaye, daha fazla servet yaratmak i癟in kullan覺lan servettir. 襤letmeler i癟in sermaye,. varl覺klardan oluur - m羹lk, fabrikalar, envanterler, nakit vb. 襤letmelerin bunlar覺 elde etmek i癟in iki se癟enei vard覺r: bor癟 finansman覺 ve 繹z sermaye finansman覺. Bor癟, finansal kurululardan, bireylerden veya tahvil piyasas覺ndan 繹d羹n癟 al覺nan parad覺r. z sermaye, irketin kasas覺nda bulunan veya muhtemel sahiplerden veya yat覺r覺mc覺lardan toplayabilecei parad覺r. "d羹n癟 al覺nan sermaye" terimi, bor癟la edinilen sermayeyi 繹zkaynakla edinilen sermayeden ay覺rmak i癟in kullan覺l覺r.

d羹n癟 al覺nan sermayeyi oluturan bir癟ok farkl覺 bor癟lanma y繹ntemi vard覺r. Bunlar krediler, kredi kartlar覺, kredili mevduat s繹zlemeleri ve tahvil gibi bor癟 ihrac覺 eklinde olabilir. Her durumda, bir bor癟lu, bor癟lanma maliyeti olarak bir faiz oran覺 繹demek zorundad覺r. Tipik olarak, bor癟 teminatla g羹vence alt覺na al覺n覺r. Bir ev sat覺n al覺nmas覺 durumunda, ipotek edinilen ev taraf覺ndan g羹vence alt覺na al覺n覺r. d羹n癟 al覺nan sermaye, bor癟 senedi eklinde de olabilir ve bu durumda bir varl覺kla g羹vence alt覺na al覺nmaz.

d羹n癟 al覺nan sermaye, ister kiisel ister ticari nedenlerle olsun, ekonomide yayg覺n olarak kullan覺l覺r. 2019 tarihli bir Kongre Arat覺rma Servisi raporuna g繹re, ABD'deki k羹癟羹k iletmelerin neredeyse %80'i ilerini y羹r羹tmek i癟in 繹d羹n癟 al覺nan sermayeye g羹veniyordu. 2018'de k羹癟羹k iletme kredileri 632,5 milyar dolar覺 buldu.

d羹n癟 al覺nan sermaye ile yat覺r覺m yapman覺n iyi taraf覺, daha b羹y羹k kazan癟lar i癟in potansiyeldir. Dezavantaj覺, yat覺r覺m覺n performans覺ndan ba覺ms覺z olarak, 繹d羹n癟 al覺nan paran覺n bir ekilde geri 繹denmesi gerektii g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda, daha b羹y羹k zarar potansiyelidir.

d羹n癟 Al覺nan Sermaye rnei

Kiisel finanstan bir 繹rnek vermek gerekirse, bir kii bir ev sat覺n ald覺覺nda genellikle peinat 繹der. Peinat kendi servetlerinden gelir; tasarruflar覺 veya baka bir evin sat覺覺ndan elde edilen gelirler. Bir evin maliyeti 300.000 ABD Dolar覺ysa, peinatlar覺 60.000 ABD Dolar覺 olur, bu da %20 peinatt覺r; Amerika Birleik Devletleri'nde standart. Evin kalan maliyeti olan 240.000 $ (300.000 - 60.000 $) 繹d羹n癟 al覺nmas覺 gerekir.

Evi sat覺n almak i癟in gereken ek fonlar bir bankadan ipotek kredisi eklinde gelir. B繹ylece art覺k ev sahibine ait bir varl覺k olan ev, ipotek eklinde hem 繹z sermaye hem de bor癟 veya 繹d羹n癟 al覺nan sermaye ile edinilir. 240.000 dolar覺 繹d羹n癟 alman覺n maliyeti, ev sahibinin krediyi geri 繹demenin ana taksitlerine ek olarak 繹demesi gereken ayl覺k bir faiz oran覺 ile birlikte gelir.

##ne 癟覺kanlar

  • z sermaye, irkete ve hissedarlara aittir ve 繹d羹n癟 al覺nan sermayenin tersidir.

  • d羹n癟 al覺nan sermayenin kullan覺lmas覺 yoluyla artan karlar elde edilebilir, ancak bu ayn覺 zamanda bor癟 verenin paras覺n覺n kayb覺na da neden olabilir.

  • Faiz oran覺 her zaman 繹d羹n癟 al覺nan sermayenin maliyetidir.

  • d羹n癟 al覺nan sermaye, krediler, kredi kartlar覺, kredili mevduat s繹zlemeleri ve tahvil gibi bor癟 ihrac覺 eklinde olabilir.

  • d羹n癟 al覺nan sermaye, yat覺r覺m yapmak i癟in bireylerden veya bankalardan bakalar覺ndan 繹d羹n癟 al覺nan parad覺r.