Investor's wiki

Surat Peguam

Surat Peguam

Apakah itu Surat Peguam?

Surat peguam ialah surat perniagaan rasmi yang dihantar oleh akauntan awam bertauliah (CPA) kepada peguam pelanggan. Surat peguam mengesahkan maklumat yang dihantar oleh pengurusan sebuah syarikat berkaitan litigasi syarikat yang belum selesai.

Tujuan surat peguam adalah untuk memaklumkan dan memperakui kepada juruaudit tentang sebarang tindakan undang-undang terhadap klien yang boleh mengakibatkan kesan kewangan yang buruk ke atas kenyataan kewangan syarikat.

Memahami Surat Peguam

Surat peguam membentuk bahagian penting dalam proses audit kewangan. Apabila juruaudit menjalankan semakan kewangan syarikat, mereka perlu mengambil kira sebarang litigasi yang mungkin memberi kesan negatif ke atas kewangan. Oleh itu, mereka memerlukan akaun penuh tentang sebarang tuntutan mahkamah yang belum selesai yang dihadapi oleh syarikat.

Juruaudit akan meminta surat ini untuk sebarang audit dan terutamanya jika mereka mempunyai keraguan bahawa pengurusan syarikat yang mereka audit mempunyai litigasi yang belum didedahkan terhadapnya. Surat ini kemudiannya akan memberikan mereka maklumat yang mereka perlukan.

Pada asasnya, surat itu bertujuan untuk mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan oleh pelanggan adalah tepat dan lengkap. Setelah menerima maklum balas daripada peguam, CPA boleh menentukan dengan lebih baik sama ada situasi undang-undang pelanggan mempunyai kesan material terhadap maklumat yang dilaporkan dalam penyata kewangannya.

Ini adalah penjagaan khas apabila kemungkinan kerugian daripada ganti rugi yang diberikan akibat tuntutan mahkamah yang hilang adalah kemungkinan. Pembayaran itu akan menjejaskan kekuatan kewangan syarikat, oleh itu, pemegang saham dan bakal pelabur perlu dimaklumkan tentang risiko ini.

Pertimbangan Perakaunan dan Pengauditan

Adalah menjadi tanggungjawab pengurusan terutamanya untuk menyediakan prosedur untuk mengambil kira sebarang litigasi, tuntutan dan penilaian terhadap syarikat apabila menyediakan penyata kewangan dengan mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP).

Berhubung dengan litigasi, tuntutan dan penilaian, juruaudit perlu mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Maklumat yang mereka perlu kumpulkan perlu seperti berikut:

  • Kewujudan sebarang situasi yang boleh menjadi potensi kerugian kepada syarikat yang telah berlaku melalui litigasi.

  • Tempoh masa yang tepat apabila perkara yang menyebabkan litigasi berlaku.

  • Kemungkinan hasil yang akan menjadi negatif kepada syarikat.

  • Anggaran potensi kerugian.

Surat peguam bertujuan untuk mengesahkan semua maklumat di atas yang akan datang daripada pihak pengurusan. Surat itu biasanya hanya diperlukan apabila kerugian kewangan menjadi material, yang akan diputuskan antara juruaudit dan syarikat.

##Sorotan

  • Surat peguam digunakan dalam proses audit dengan matlamat untuk mendedahkan potensi kerugian yang timbul daripada tindakan undang-undang terhadap syarikat yang boleh memberi kesan negatif kepada kedudukan kewangan syarikat.

  • Maklumat yang dihantar kepada akauntan oleh pengurusan syarikat berkaitan dengan litigasi yang belum selesai disahkan melalui surat peguam.

  • Surat peguam ialah surat perniagaan rasmi daripada perakaunan awam bertauliah kepada peguam syarikat.