Investor's wiki

Abu Dabi Yatırım Konseyi (ADIC)

Abu Dabi Yatırım Konseyi (ADIC)

Abu Dabi Yat覺r覺m Konseyi nedir?

Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Birleik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bakenti Abu Dabi h羹k羹metine ait bir egemen servet fonudur . ADIC'in tamam覺 BAE'ye aittir ve BAE'ye aittir ve 羹lkenin petrol end羹strisi taraf覺ndan 羹retilen gelirlerle finanse edilmektedir. ADIC, bu gelirleri hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, altyap覺 ve 繹zel sermaye dahil olmak 羹zere 癟eitli varl覺k s覺n覺flar覺na yat覺r覺r.

D羹nyan覺n en b羹y羹k egemen servet fonlar覺ndan biri olan Abu Dabi Yat覺r覺m Otoritesi (ADIA), 2007'de ADIC'i kurdu.

Abu Dabi Yat覺r覺m Konseyi'ni (ADIC) Anlamak

Abu Dabi Yat覺r覺m Konseyi, h羹k羹metin art覺 petrol gelirlerini, pozitif riske g繹re ayarlanm覺 yat覺r覺m getirileri elde etmek i癟in k羹resel olarak 癟eitli aktif olarak y繹netilen stratejiler portf繹y羹ne yat覺rmaya 癟al覺t覺. Fon d羹nya 癟ap覺ndaki varl覺klara yat覺r覺m yapsa da, portf繹y羹n sermaye b羹y羹mesi Abu Dabi ekonomisini geniletmek ve yerel irketlerin uluslararas覺 risklerini geniletmelerine yard覺mc覺 olmak i癟in kullan覺l覺yor.

Bir 羹lkenin a覺r覺 rezervlerinden elde edilen ve ekonomisine ve yerel n羹fusuna fayda salamak i癟in yat覺r覺m i癟in ayr覺lan para, tipik olarak bir egemen servet fonu (SWF) oluturur. Bir SWF'nin finansman覺 genellikle b羹t癟e ve ticaret fazlalar覺 veya doal kaynak ihracat覺ndan elde edilen gelir nedeniyle biriken merkez bankas覺 rezervlerinden gelir. Baz覺 羹lkeler gelir ak覺lar覺n覺 癟eitlendirmek i癟in SWF'leri balat覺r. rnein BAE, zenginlii i癟in petrol ihracat覺na g羹veniyor. Bu nedenle, rezervlerinin bir k覺sm覺n覺, 羹lkeyi petrolle ilgili fiyat ve arz risklerinden korumaya yard覺mc覺 olmak i癟in 癟eitlendirilmi varl覺klara yat覺r覺m yapan varl覺k fonlar覺na ay覺r覺yor.

Mart 2018 itibariyle, ADIC toplam varl覺klarda 123 milyar dolar biriktirdi. Uzun s羹redir bir holding olan ve BAE'nin en b羹y羹k bankas覺 olan First Abu Dhabi Bank, en 繹nde gelen yerli yat覺r覺mlar覺ndan biri olmaya devam ediyor. Dier holdingler aras覺nda Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank ve ADIC'in kurduu Al Hilal Bank yer al覺yor. Varl覺k fonu ayn覺 zamanda yerel sigorta, yat覺r覺m ve havac覺l覺k irketlerine b羹y羹k yat覺r覺mlar yapmaktad覺r.

Abu Dabi Yat覺r覺m Konseyi'nin Yak覺n Zamanda Birlemesi

Mart 2018'de BAE Cumhurbakan覺, maliyetleri azaltmak, operasyonlar覺 d羹zene koymak ve uzun bir d羹羹k petrol fiyatlar覺 d繹neminden sonra BAE'nin ekonomisini daha da 癟eitlendirmek amac覺yla ADIC'yi baka bir BAE egemen servet fonu olan Mubadala Yat覺r覺m irketi ile birletiren bir yasa 癟覺kard覺. 襤ki kuruluun birlemesi, yakla覺k 250 milyar dolarl覺k bir birleik yat覺r覺m portf繹y羹yle sonu癟land覺.

Mubadala Yat覺r覺m irketi, 2002 y覺l覺nda Abu Dabi'nin ekonomisini geniletme ve petrol end羹strisi gelirlerini k璽rl覺 irketlere yat覺rarak istihdam yaratma 癟abas覺n覺n bir par癟as覺 olarak kuruldu. Mubadala'n覺n daha iyi bilinen yat覺r覺mlar覺ndan baz覺lar覺, Advanced Micro Devices ve EMI Music Publishing'deki pozisyonlar覺 i癟erir.