Investor's wiki

Varyans Analizi (ANOVA)

Varyans Analizi (ANOVA)

Varyans Analizi (ANOVA) Nedir?

Varyans analizi (ANOVA), ba覺ms覺z deikenlerin ba覺ml覺 bir deiken 羹zerindeki etkilerindeki farkl覺l覺klar覺 veya korelasyonlar覺 test etmek i癟in kullan覺lan istatistiksel bir tekniktir.

ANOVA, finansta, ilk olarak hangi fakt繹rlerin hisse senedi dalgalanmalar覺n覺 etkilediini belirleyerek menkul k覺ymet fiyatlar覺n覺n hareketlerini tahmin etmek gibi birka癟 farkl覺 ekilde kullan覺l覺r. Bu analiz, 癟eitli koullar alt覺nda bir menkul k覺ymet veya piyasa endeksinin davran覺覺na ilikin deerli bilgiler salayabilir .

Varyans Analizini Anlama

Varyans analizi (ANOVA) istatistiksel modelleri ilk olarak 20. y羹zy覺l覺n balar覺nda 襤ngiliz matematik癟i Ronald Fisher taraf覺ndan yaz覺lan bilimsel bir makalede tan覺t覺ld覺. Varyans terimini ilk kez tan覺tt覺覺 i癟in kredilendirildi.

ANOVA testi sadece farkl覺l覺klar覺 incelemez, ayn覺 zamanda deiken ortalamalarda varyans derecesine veya aralar覺ndaki farka da bakar. Deikenlerin istatistiksel 繹nemini analiz etmenin bir yoludur. ANOVA analizinin bazen daha esnek olduu ve daha az g繹zlem gerektirdii i癟in t-testinden daha doru olduu d羹羹n羹l羹r . Ayr覺ca, testler yap覺larak deerlendirilebilecek olanlardan daha karma覺k analizlerde kullan覺m i癟in daha uygundur.

Ek olarak, ANOVA testi, arat覺rmac覺lar覺n deikenler aras覺ndaki ilikileri ortaya 癟覺karmas覺na olanak tan覺rken t-testi bunu salamaz. ANOVA testinin varyasyonlar覺 aras覺nda Tek Y繹nl羹 ANOVA (iki veya daha fazla ba覺ms覺z deiken aras覺ndaki istatistiksel olarak anlaml覺 farkl覺l覺klar覺 aramak i癟in kullan覺l覺r), 襤ki Y繹nl羹 ANOVA (bir ba覺ml覺 deiken 羹zerinde iki ba覺ms覺z deikenin potansiyel etkileimini ortaya 癟覺karmak i癟in) ve tipik olarak aa覺dakileri i癟eren Fakt繹riyel ANOVA bulunur. iki veya daha fazla fakt繹r veya deikenin iki d羹zeyde deerlendirilmesi.

Finansta Varyans Analizi

Varyans testi analizi, finansta, ilk olarak hangi fakt繹rlerin hisse senedi dalgalanmalar覺n覺 etkilediini belirleyerek menkul k覺ymet fiyatlar覺n覺n hareketlerini tahmin etmek gibi birka癟 farkl覺 ekilde kullan覺l覺r. Bu analiz, 癟eitli koullar alt覺nda bir menkul k覺ymet veya piyasa endeksinin davran覺覺na ilikin deerli bilgiler salayabilir.

Bu t羹r bir analiz, menkul k覺ymetlerin fiyat覺n覺 ve piyasa davran覺覺n覺 belirleyen 癟eitli temel fakt繹rleri y覺kmaya 癟al覺覺r. rnein, bir menkul k覺ymetin y羹kseliinin veya d羹羹羹n羹n ne kadar覺n覺n faiz oranlar覺ndaki deiikliklerden kaynakland覺覺n覺 g繹sterebilir. Hangi deikenlerin istatistiksel olarak anlaml覺 olduunu belirlemek i癟in bir varyans analizinin sonu癟lar覺n覺 analiz etmek i癟in bir t-testi ve f-testi kullan覺l覺r.

Dier Uygulamalarda Varyans Analizi

ANOVA, finans end羹strisindeki uygulamalar覺na ek olarak, klinik arat覺rma verilerinin g繹zden ge癟irilmesinde hipotezleri test etmek i癟in 癟ok 癟eitli balamlarda ve uygulamalarda da kullan覺lmaktad覺r.

rnein, farkl覺 tedavi protokollerinin hasta sonu癟lar覺 羹zerindeki etkilerini kar覺lat覺rmak i癟in; dierlerinin yan覺 s覺ra sosyal bilim arat覺rmalar覺nda (繹rnein cinsiyet ve s覺n覺f覺n belirli deikenler 羹zerindeki etkilerini deerlendirmek i癟in), yaz覺l覺m m羹hendisliinde (繹rnein veritaban覺 y繹netim sistemlerini deerlendirmek i癟in), imalatta (羹r羹n ve s羹re癟 kalite 繹l癟羹tlerini deerlendirmek i癟in) ve end羹striyel tasar覺mda alanlar.

##ne 癟覺kanlar

  • ANOVA, 癟eitli fakt繹rler aras覺ndaki korelasyonlar覺 ve ilikileri bulmak ve dorulamak i癟in finans ve finans piyasalar覺 da dahil olmak 羹zere 癟eitli uygulamalarda kullan覺l覺r.

  • Tek y繹nl羹, iki y繹nl羹 ve fakt繹r modelleri dahil olmak 羹zere 癟eitli ANOVA teknikleri vard覺r.

  • Varyans analizi (ANOVA), bir veya daha fazla ba覺ms覺z deikenin ilgili bir ba覺ml覺 deiken 羹zerindeki etkisini analiz eden istatistiksel bir y繹ntemdir.