Investor's wiki

Hallitus (B/D)

Hallitus (B/D)

Mikä on hallitus (B/D)?

Hallitus (B of D) on yhtiön hallintoelin, jonka osakkeenomistajat valitsevat julkisten yhtiöiden tapauksessa määrittämään strategian ja valvomaan johtamista. Hallitus kokoontuu yleensä säännöllisin väliajoin. Jokaisella julkisella yhtiöllä on oltava hallitus. Jotkut yksityiset yritykset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat myös hallituksessa.

Miten hallitus (B/D) toimii

hallitus tekee päätökset luottamushenkilönä yhtiön ja sen osakkeenomistajien puolesta. Hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita ovat ylimmän johdon palkkaaminen ja erottaminen sekä heidän palkkionsa, osingot,. suuret investoinnit sekä fuusiot ja yrityskaupat.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on auttaa yritystä asettamaan laajoja tavoitteita, tukemaan ylimpää johtoa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja varmistamaan, että yhtiöllä on käytössään riittävät, hyvin hallitut resurssit.

Hallitukseen kuuluu tyypillisesti toimitusjohtaja ja joskus muita ylimpiä johtajia sekä hallituksen jäseniä, jotka eivät muuten liity yhtiöön.

Sisäpiirijohtaja määritellään yleisimmin yrityksen työntekijäksi, vaikka luokka kattaa joskus myös merkittävät osakkeenomistajat.

Riippumattomat tai ulkopuoliset johtajat ovat mukana yhtiössä vain hallitusjäsenyytensä kautta. Riippumattomat johtajat kohtaavat vähemmän eturistiriitoja kuin yrityksen sisäpiiriläiset hoitaessaan luottamusvelvollisuuksiaan.

New Yorkin pörssi ja Nasdaq edellyttävät, että pörssiyhtiöiden hallituksissa on enemmistö riippumattomista johtajista ja että riippumattomia johtajia on kuuluttava keskeisiin hallituksen valiokuntiin, kuten tarkastuskomiteaan.

Hallituksen rakenne ja valtuudet määräytyvät yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksessä. Säännöissä voidaan määrätä hallituksen jäsenten lukumäärästä, miten hallitus valitaan (esim. osakkeenomistajien äänestyksellä vuosikokouksessa) ja kuinka usein hallitus kokoontuu.

Vaikka yhti√∂n hallitukselle ei ole asetettu m√§√§r√§tty√§ j√§senm√§√§r√§√§, monet monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta tavoittelevat sijoittuvat 8‚Äď12 j√§senen ryhm√§√§n.

Jokaisen New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatun julkisen yhtiön hallituksissa on oltava riippumattomien johtajien enemmistö.

Hallituksen jäsenten valinta ja erottaminen

Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallituksen jäsenet valitsevat osakkeenomistajat. Hallitusehdokkaita voivat asettaa hallituksen nimitysvaliokunta tai sijoittajat, jotka haluavat muuttaa hallituksen jäsenyyttä ja periaatteita.

Johtaja voidaan erottaa vaaleissa tai muutoin luottamusvelvollisuuden rikkomisen yhteydessä. Lisäksi joillakin yrityshallituksilla on palvelukelpoisuusprotokollat.

Erityisiä huomioita

Yritysten hallinto voi vaihdella kansainvälisissä ympäristöissä. Joissakin maissa toimivalta on jaettu johtokunnan ja hallintoneuvoston kesken. Johtokunta koostuu työntekijöiden ja osakkeenomistajien valitsemista sisäpiiriläisistä, jota johtaa toimitusjohtaja tai toimitusjohtaja ja se vastaa päivittäisestä liiketoiminnasta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on joku muu kuin toimitusjohtaja, ja se täyttää samanlaisen roolin kuin hallituksessa Yhdysvalloissa.

##Kohokohdat

  • Hallitus tekee keskeisi√§ p√§√§t√∂ksi√§ asioissa, kuten fuusioissa ja osinkoissa, palkkaa ylimm√§n johdon ja m√§√§r√§√§ heid√§n palkansa.

  • Hallitusehdokkaita voivat asettaa yhti√∂n nimitysvaliokunta tai muutosta tavoittelevat ulkopuoliset.

  • New Yorkin p√∂rssi ja Nasdaq edellytt√§v√§t, ett√§ p√∂rssiyhti√∂iden hallituksissa on enemmist√∂ ulkopuolisista tai riippumattomista johtajista.

  • Julkisen yhti√∂n hallituksen valitsevat osakkeenomistajat.

##UKK

Mitä hallitus tekee?

Yleensä hallitus määrittelee laajat linjaukset ja tekee tärkeitä päätöksiä luottamushenkilönä yhtiön ja sen osakkeenomistajien puolesta. Hallituksen toimialaan kuuluvat fuusiot ja yrityskaupat, osingot ja suuret investoinnit sekä ylimmän johdon palkkaaminen ja erottaminen sekä heidän palkkionsa.

Maksetaanko hallituksen jäsenille palkkaa?

Sisäpiirijohtajille ei yleensä makseta palkkiota hallitustehtävistä, koska he ovat useimmiten yrityksen työntekijöitä. Ulkopuolisille johtajille maksetaan palkkaa.

Kuka muodostaa hallituksen?

Yleensä hallitukseen kuuluu vähintään yksi yrityksen sisäpiiriläinen, kuten toimitusjohtaja, sekä suurin osa ulkopuolisista tai riippumattomista johtajista, joilla on asiantuntemusta. Ulkopuoliset johtajat eivät kohtaa samoja eturistiriitoja kuin yhtiön sisäpiiriläiset hallituksessa.