Investor's wiki

Tahsil Edilemeyen Hesaplar

Tahsil Edilemeyen Hesaplar

Tahsil Edilemez Hesaplar Nelerdir?

Tahsil edilemeyen hesaplar , neredeyse hi癟 繹denme ans覺 olmayan alacaklar, krediler veya dier bor癟lard覺r . Bor癟lunun iflas覺,. bor癟lunun bulunamamas覺, bor癟lunun doland覺r覺c覺l覺覺 veya borcun varl覺覺n覺 kan覺tlamak i癟in uygun belgelerin bulunmamas覺 gibi bir癟ok nedenden dolay覺 bir hesap tahsil edilemez hale gelebilir .

Tahsil Edilemeyen Hesaplar覺 Anlama

Bir m羹teri, sat覺c覺s覺ndan kredili mal sat覺n ald覺覺nda, tutar sat覺c覺 taraf覺ndan alacak hesaplar覺 alt覺nda kaydedilir. deme koullar覺 deiebilir, ancak 癟ou irket i癟in 30 g羹n ila 90 g羹n aras覺 normaldir.

Bir m羹teri 羹癟 ay sonra 繹deme yapmam覺sa, tutar "yal覺" alacaklar alt覺nda temlik edilebilir ve daha fazla zaman ge癟erse sat覺c覺 bunu "羹pheli" bir hesap olarak s覺n覺fland覺rabilir. Bu noktada irket, 繹denmemi tutar覺n tamam覺n覺n veya bir k覺sm覺n覺n al覺nmas覺n覺n 羹pheli olduuna inanmaktad覺r ve bu nedenle 羹pheli alacak tutar覺n覺 ve 羹pheli hesaplar i癟in alacak kar覺l覺覺n覺 bor癟land覺racakt覺r.

羹pheli hesaplar i癟in 繹denek ve alacak hesaplar覺na alacak olarak yevmiye kay覺tlar覺yla tutar覺 yazacakt覺r . irketin 繹deme almayaca覺 teyit edildiinde, tahsil edilmeyen tutar 羹pheli alacak gideri olarak gelir tablosuna yans覺t覺lacakt覺r. K繹t羹 bir bor癟 giderini art覺rmak, kar覺 azalt覺r.

Tahsil edilemeyen hesaplar, bir irketin bor癟 verme uygulamalar覺 ve m羹terileri hakk覺nda 繹nemli miktarda bilgi salayabilir. rnein, bir irket tahsil edilemeyen hesaplar覺n覺n sabit kald覺覺n覺 veya artt覺覺n覺 fark ederse, riskli m羹terilere kredi a癟maktad覺r ve bu nedenle g羹venlik 繹nlemlerini iyiletirmelidir.

Tahsil Edilemeyen Hesap rnei

Diyelim ki Barry ve Sons Boot Makers, bir癟ok m羹teriye 5 milyon dolarl覺k bot satt覺. Barry ve Sons Boot Makers, 5 milyon dolarl覺k gelir ve 5 milyon dolarl覺k alacak hesaplar覺 kaydedecekti. Basitlik ad覺na, t羹m sat覺lar覺n krediyle yap覺ld覺覺n覺 varsayaca覺z. Bu 5 milyon dolarl覺k sat覺覺n 1 milyonu Fancy Foot Store'dand覺.

Fancy Foot Store iflas覺n覺 a癟覺klad覺 ve 1 milyon dolar覺 繹deyip 繹deyemeyecekleri belirsiz. Barry ve Sons Boot Makers, alacak hesaplar覺nda 5 milyon dolar, ancak imdi 羹pheli hesaplar i癟in 1 milyon dolarl覺k 繹denek g繹steriyor, bu da net alacak hesaplar覺nda 4 milyon dolar olacak.

Sonunda, Fancy Foot Store'un t羹m varl覺klar覺 繹ncelikli bor癟 verenler olarak alan alacakl覺lar覺 olduu belirlendi, bu nedenle Barry ve Sons Boot Makers 1 milyon dolar覺 almayacak. Tutar覺n tamam覺 gelir tablosunda 羹pheli alacak gideri olarak yaz覺l覺r ve 羹pheli hesaplar i癟in ayr覺lan kar覺l覺k da 1 milyon dolar azalt覺l覺r.

##ne 癟覺kanlar

  • Tahsil edilemeyen hesaplar覺n nedenleri, iflas veya bor癟lu taraf覺ndan 繹demeyi reddetme ile ilgilidir.

  • Alacak veya borcun 繹denmeyecei durumlarda alacak hesaplar覺na alacak ve 羹pheli hesaplar kar覺l覺覺na bor癟 kaydedilerek silinir.

  • Tahsil edilemeyen hesaplar, bir bor癟lu taraf覺ndan 繹denmeyecek alacaklar, krediler veya dier bor癟lard覺r.

  • Krediyle sat覺lan mallar, genellikle b羹t羹n haline getirilmeleri i癟in 30 ila 90 g羹nl羹k bir zaman periyoduna sahiptir.