Investor's wiki

Kokonaiskapasiteetin hallinta

Kokonaiskapasiteetin hallinta

Mitä on kokonaiskapasiteetin hallinta?

Kokonaiskapasiteetin hallinta (ACM) on prosessi, jossa suunnitellaan ja hallitaan organisaation resurssien kokonaiskapasiteettia. Kokonaiskapasiteetin hallinnan tavoitteena on tasapainottaa kapasiteetti ja kysyntä kustannustehokkaalla tavalla. Se on yleensä keskipitkän aikavälin luonteeltaan, toisin kuin päivittäinen tai viikoittainen kapasiteetin hallinta.

Termi "aggregaatti" tarkoittaa sitä tosiasiaa, että tämä kapasiteetin hallintamuoto ottaa huomioon resurssin, kuten työvoiman tai tuotantokapasiteetin, kokonaisuutena tekemättä eroa eri tyyppien välillä.

Kuinka kokonaiskapasiteetin hallinta toimii

Esimerkkinä tästä konseptista erityyppisiä tietokoneita valmistavassa tehtaassa kokonaiskapasiteetin hallinnassa otettaisiin huomioon kolmen kuukauden aikana valmistettavien tietokoneiden kokonaismäärä ottamatta huomioon tuotevalikoiman koostumusta – pöytätietokoneita, kannettava tietokone tai tablettitietokone. Kokonaiskapasiteettisuunnitelmassa oletetaan, että eri tuotteiden ja palveluiden yhdistelmä pysyy suhteellisen vakiona suunnittelujakson aikana.

Kokonaiskapasiteetin hallinta on yleensä kolmivaiheinen prosessi: mitataan kokonaiskysynnän ja kapasiteetin tasoa suunnittelujaksolla, kartoitetaan vaihtoehtoisia kapasiteettisuunnitelmia kysynnän vaihteluiden varalta ja valitaan sopiva kapasiteettisuunnitelma.

Toiminnanjohtajat kohtaavat yleensä kysynnän ennusteen, joka ei todennäköisesti ole varma tai pysyvä. Heillä on jonkinlainen käsitys omasta kyvystään vastata tähän kysyntään, mutta ennen lopullisten päätösten tekemistä heillä on oltava kvantitatiivisia tietoja sekä kapasiteetista että kysynnästä. Ensimmäinen vaihe on siis suunnittelukauden kokonaiskysynnän ja kapasiteetin mittaaminen.

Toinen vaihe on tunnistaa vaihtoehtoiset kapasiteettisuunnitelmat, jotka voitaisiin hyväksyä vastauksena kysynnän vaihteluihin. Kolmas vaihe on valita olosuhteisiinsa sopivin kapasiteettisuunnitelma. Kysynnän ennustaminen on tärkeä panos kapasiteetin hallintapäätökseen. Mitä tulee kapasiteetin hallintaan, kysyntäennusteella on kolme vaatimusta.

Miksi kokonaiskapasiteetin hallinta on tärkeää

Organisaatiolle on varsin tärkeää sen resurssien kapasiteetti. Tämä tieto auttaa yritystä tietämään ja ymmärtämään tuotantokapasiteettiaan ja rajoituksiaan sekä sitä, mikä johtaa edelleen myynnin ennustamiseen ja tuotteiden nopeaan toimittamiseen asiakkaille.

Kokonaiskapasiteetin hallinta auttaa myös yritystä ylläpitämään oikeanlaista tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä resursseja kuormittamatta. Resurssit voivat vaihdella yhtiöittäin, mutta kokonaiskapasiteetti ottaa huomioon sekä manuaaliset että koneiset resurssit, eikä erota näiden välillä.

##Kohokohdat

  • ACM ei tee eroa yrityksen käytettävissä olevien resurssien välillä.

  • Kokonaiskapasiteetin hallinta (ACM) on johtamisstrategia, joka pyrkii optimoimaan yrityksen kokonaiskapasiteetin käyttöasteen yli sen resursseja.

  • ACM noudattaa 3-vaiheista prosessia: kokonaiskysyntä- ja kapasiteettitasot suunnittelujaksolle, vaihtoehtoisten kapasiteettisuunnitelmien tunnistaminen kysynnän vaihteluiden varalta ja sopivan kapasiteettisuunnitelman valinta.