Investor's wiki

Menerima risiko

Menerima risiko

Apakah Maksud Menerima Risiko?

Menerima risiko, atau penerimaan risiko, berlaku apabila perniagaan atau individu mengakui bahawa potensi kerugian daripada risiko tidak cukup besar untuk menjamin perbelanjaan wang untuk mengelakkannya. Juga dikenali sebagai " pengekalan risiko,." ia merupakan aspek pengurusan risiko yang biasa ditemui dalam bidang perniagaan atau pelaburan.

Penerimaan risiko berpendapat bahawa risiko yang jarang berlaku dan kecil—yang tidak mempunyai keupayaan untuk menjadi bencana atau sebaliknya terlalu mahal—berbaloi untuk diterima dengan mengakui bahawa sebarang masalah akan ditangani jika dan apabila ia timbul. Pertukaran sebegini adalah alat yang berharga dalam proses keutamaan dan belanjawan.

Menerima Risiko Dijelaskan

Banyak perniagaan menggunakan teknik pengurusan risiko untuk mengenal pasti, menilai dan mengutamakan risiko bagi tujuan meminimumkan, memantau dan mengawal risiko tersebut. Kebanyakan perniagaan dan kakitangan pengurusan risiko akan mendapati bahawa mereka mempunyai risiko yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang mereka boleh urus, kurangkan atau elakkan memandangkan sumber yang mereka diperuntukkan. Oleh itu, perniagaan mesti mencari keseimbangan antara potensi kos sesuatu isu yang terhasil daripada risiko yang diketahui dan perbelanjaan yang terlibat dalam mengelakkan atau sebaliknya menanganinya. Jenis risiko termasuk ketidakpastian dalam pasaran kewangan, kegagalan projek, liabiliti undang-undang,. risiko kredit,. kemalangan, punca semula jadi dan bencana serta persaingan yang terlalu agresif.

Menerima risiko boleh dilihat sebagai satu bentuk insurans diri. Sebarang dan semua risiko yang tidak diterima, dipindahkan atau dielakkan dikatakan "dikekalkan." Kebanyakan contoh perniagaan yang menerima risiko melibatkan risiko yang agak kecil. Tetapi kadangkala entiti mungkin menerima risiko yang akan menjadi bencana besar sehingga menginsuranskan terhadapnya tidak dapat dilaksanakan kerana kos. Di samping itu, sebarang potensi kerugian daripada risiko yang tidak dilindungi oleh insurans atau melebihi jumlah yang diinsuranskan adalah contoh menerima risiko.

Beberapa Alternatif untuk Menerima Risiko

Selain menerima risiko, terdapat beberapa cara untuk mendekati dan merawat risiko dalam pengurusan risiko. Mereka termasuk:

  • Pengelakan : Ini memerlukan perubahan rancangan untuk menghapuskan risiko. Strategi ini bagus untuk risiko yang berpotensi memberi impak besar kepada perniagaan atau projek.

  • Pemindahan : Berkenaan dengan projek dengan pelbagai pihak. Tidak kerap digunakan. Selalunya termasuk insurans. Juga dikenali sebagai "perkongsian risiko," polisi insurans secara berkesan mengalihkan risiko daripada insured kepada insurer.

  • Mitigasi: Mengehadkan kesan risiko supaya jika masalah berlaku ia akan lebih mudah untuk diperbaiki. Ini adalah yang paling biasa. Juga dikenali sebagai "mengoptimumkan risiko" atau "pengurangan," strategi lindung nilai ialah bentuk mitigasi risiko yang biasa.

  • Eksploitasi: Sesetengah risiko adalah baik, seperti jika produk begitu popular, tiada kakitangan yang mencukupi untuk bersaing dengan jualan. Dalam kes sedemikian, risiko boleh dieksploitasi dengan menambah lebih ramai kakitangan jualan.

##Sorotan

  • Rasional di sebalik penerimaan risiko ialah kos untuk mengurangkan atau mengelakkan risiko adalah terlalu besar untuk dibenarkan memandangkan kebarangkalian kecil bahaya, atau kesan anggaran kecil yang mungkin ada.

  • Insurans diri ialah satu bentuk penerimaan risiko. Insurans, sebaliknya, memindahkan risiko kepada pihak ketiga.

  • Menerima risiko, atau pengekalan risiko, ialah strategi sedar untuk mengakui kemungkinan risiko kecil atau jarang berlaku tanpa mengambil langkah untuk melindung nilai, menginsuranskan atau mengelakkan risiko tersebut.