Investor's wiki

Beta (Keluaran)

Beta (Keluaran)

Dalam sains komputer, istilah beta merujuk kepada peringkat kedua kitaran pembangunan perisian, dan ia datang sejurus selepas peringkat alfa. Beta terdiri daripada fasa di mana perisian sudah mempunyai semua ciri dan fungsi utama berfungsi, tetapi kecekapan, kebolehgunaan dan keselamatannya masih memerlukan ujian lanjut. Biasanya, peringkat beta menjadikan perisian boleh diakses oleh penguji yang bukan sebahagian daripada pasukan pembangunan atau syarikat.

Untuk melaksanakan ujian sedemikian, perisian disediakan kepada pembangun dan bakal pelanggan. Proses ini juga dikenali sebagai keluaran beta, dan individu yang menyumbang kepadanya dipanggil penguji beta. Program mungkin dikeluarkan untuk ujian kepada bilangan penguji yang dijemput terhad (beta tertutup), atau ia boleh didedahkan kepada sesiapa yang berminat (beta terbuka).

Seperti namanya, ujian beta tertutup (atau peribadi) melibatkan kumpulan penguji yang lebih kecil. Pendekatan ini mungkin sesuai untuk menguji perisian yang ingin mengumpulkan maklum balas daripada demografi sasaran tertentu, atau yang tidak boleh diuji pada skala yang lebih luas disebabkan oleh pengehadan skala. Sebaliknya, ujian beta terbuka biasanya melibatkan pangkalan pengguna yang luas, yang selalunya dibuat daripada bakal pengguna. Dalam konteks ini, beta terbuka juga boleh dianggap sebagai strategi pemasaran dengan matlamat untuk menunjukkan produk.

Penguji beta biasanya didorong oleh rasa ingin tahu tentang produk baharu, terutamanya para sukarelawan. Biasanya, fasa ujian beta memfokuskan pada kebolehgunaan supaya penguji melaporkan pepijat dan memberikan maklum balas. Mereka juga mungkin mencadangkan penambahan ciri dan fungsi baharu, walaupun ini lebih biasa semasa peringkat alfa.

Jadi, peringkat beta membolehkan pembangun membuat penambahbaikan dan membetulkan pepijat sebelum produk itu cukup baik untuk peringkat seterusnya (keluaran). Apabila perisian beta hampir dengan versi terakhirnya, ia sering dipanggil "calon pelepas." Jika tiada lagi masalah atau pepijat timbul, program ini akhirnya boleh dilancarkan sebagai "keluaran stabil."