Investor's wiki

Beta (Sürüm)

Beta (Sürüm)

Bilgisayar bilimlerinde beta terimi, bir yaz覺l覺m gelitirme d繹ng羹s羹n羹n ikinci aamas覺n覺 ifade eder ve alfa aamas覺ndan hemen sonra gelir. Beta, yaz覺l覺m覺n zaten t羹m temel 繹zelliklere ve ilevlere sahip olduu, ancak verimlilii, kullan覺labilirlii ve g羹venliinin hala daha fazla test gerektirdii bir aamadan oluur. Beta aamas覺 genellikle yaz覺l覺m覺, gelitirme ekibinin veya irketin par癟as覺 olmayan test kullan覺c覺lar覺 i癟in eriilebilir hale getirir.

Bu t羹r testleri ger癟ekletirmek i癟in yaz覺l覺m gelitiricilere ve potansiyel m羹terilere sunulur. Bu s羹re癟 ayn覺 zamanda beta s羹r羹m羹 olarak da bilinir ve buna katk覺da bulunan kiilere beta test kullan覺c覺lar覺 denir. Bir program, s覺n覺rl覺 say覺da davet edilen test kullan覺c覺s覺na test edilmek 羹zere yay覺nlanabilir (kapal覺 beta) veya ilgilenen herkese a癟覺k hale getirilebilir (a癟覺k beta).

Ad覺ndan da anla覺laca覺 gibi, kapal覺 (veya 繹zel) beta testi, daha k羹癟羹k bir test癟i grubunu i癟erir. Bu yakla覺m, belirli hedef demografilerden geri bildirim toplamaya 癟al覺an veya 繹l癟ekleme s覺n覺rlamalar覺 nedeniyle daha geni bir 繹l癟ekte test edilemeyen yaz覺l覺mlar覺 test etmek i癟in uygun olabilir. te yandan, a癟覺k beta testi genellikle potansiyel t羹keticilerden oluan geni bir kullan覺c覺 taban覺n覺 i癟erir. Bu balamda a癟覺k beta, 羹r羹n羹 tan覺tma ama癟l覺 bir pazarlama stratejisi olarak da deerlendirilebilir.

Beta test癟ileri genellikle yeni bir 羹r羹ne, 繹zellikle de g繹n羹ll羹lere y繹nelik bir merakla y繹nlendirilir. Tipik olarak, beta test aamas覺, test癟ilerin hatalar覺 bildirmesi ve geri bildirim salamas覺 i癟in kullan覺labilirlie odaklan覺r. Alfa aamas覺nda daha yayg覺n olmas覺na ramen, yeni 繹zelliklerin ve ilevlerin eklenmesini de 繹nerebilirler .

Bu nedenle, beta aamas覺, 羹r羹n bir sonraki aama (s羹r羹m) i癟in yeterince iyi olmadan 繹nce gelitiricilerin iyiletirmeler yapmas覺na ve hatalar覺 d羹zeltmesine olanak tan覺r. Bir beta yaz覺l覺m覺 son s羹r羹m羹ne yak覺n olduunda, genellikle "s羹r羹m aday覺" olarak adland覺r覺l覺r. Daha fazla sorun veya hata ortaya 癟覺kmazsa, program sonunda "kararl覺 s羹r羹m" olarak balat覺labilir.