Investor's wiki

Jadual Susut Nilai

Jadual Susut Nilai

Apakah Jadual Pelunasan Pinjaman?

Jadual pelunasan pinjaman ialah jadual lengkap pembayaran pinjaman berkala, menunjukkan jumlah prinsipal dan amaun faedah yang merangkumi setiap pembayaran sehingga pinjaman dilunaskan pada akhir tempohnya. Setiap pembayaran berkala adalah jumlah yang sama untuk setiap tempoh.

Walau bagaimanapun, pada awal jadual, majoriti setiap pembayaran adalah apa yang terhutang dalam faedah kerana baki pinjaman awal yang belum dijelaskan, yang menjadi asas untuk pengiraan faedah, adalah besar; kemudian dalam jadual, majoriti setiap pembayaran meliputi prinsipal pinjaman kerana baki pinjaman tertunggak menjadi lebih kecil dari semasa ke semasa apabila pembayaran terus dibuat.

Memahami Jadual Pelunasan Pinjaman

Dalam jadual pelunasan pinjaman, peratusan setiap pembayaran yang menuju ke arah faedah berkurangan sedikit dengan setiap pembayaran dan peratusan yang pergi ke arah peningkatan prinsipal. Ambil, sebagai contoh, jadual pelunasan pinjaman untuk gadai janji kadar tetap $250,000, 30 tahun dengan kadar faedah 4.5%. Beberapa baris pertama kelihatan seperti ini:

TTT

Jika anda ingin membuat pinjaman, selain menggunakan jadual pelunasan pinjaman, anda juga boleh menggunakan kalkulator gadai janji untuk menganggarkan jumlah kos gadai janji anda berdasarkan pinjaman khusus anda.

Jadual pelunasan boleh disesuaikan berdasarkan pinjaman anda dan keadaan peribadi anda. Dengan kalkulator pelunasan yang lebih canggih, seperti templat yang anda boleh temui dalam Excel, anda boleh membandingkan cara membuat pembayaran dipercepatkan boleh mempercepatkan pelunasan anda. Jika sebagai contoh, anda menjangkakan warisan, atau anda mendapat bonus tahunan yang ditetapkan, anda boleh menggunakan alat ini untuk membandingkan cara penggunaan durian runtuh itu pada hutang anda boleh menjejaskan tarikh matang pinjaman anda dan kos faedah anda sepanjang hayat pinjaman. Anda boleh melakukan ini dengan pinjaman kereta, pinjaman pelajar,. gadai janji, Pinjaman Ekuiti Rumah,. pinjaman peribadi atau sebarang jenis pinjaman berjangka tetap yang lain.

Selain gadai janji, pinjaman kereta dan pinjaman peribadi juga diberikan untuk tempoh yang ditetapkan terlebih dahulu, pada kadar faedah tetap dengan bayaran bulanan yang ditetapkan. Syarat berbeza bergantung pada aset. Kebanyakan pinjaman rumah konvensional adalah tempoh 15 atau 30 tahun. Pemilik kereta selalunya mendapat pinjaman kereta yang akan dibayar balik dalam tempoh lima tahun atau kurang. Bagi pinjaman peribadi, tiga tahun adalah istilah biasa.

###Nota

Pemberi pinjaman anda harus memberikan anda satu salinan jadual pelunasan pinjaman anda supaya anda boleh melihat sekilas tentang kos pinjaman tersebut.

Formula dalam Jadual Pelunasan Pinjaman

Peminjam dan pemberi pinjaman menggunakan jadual pelunasan untuk pinjaman ansuran yang mempunyai tarikh pembayaran yang diketahui pada masa pinjaman dikeluarkan, seperti pinjaman atau pinjaman kereta. Terdapat formula khusus yang digunakan untuk membangunkan jadual pelunasan pinjaman. Formula ini mungkin terbina dalam perisian yang anda gunakan, atau anda mungkin perlu menyediakan jadual pelunasan anda dari awal.

Jika anda mengetahui tempoh pinjaman dan jumlah pembayaran berkala, terdapat cara mudah untuk mengira jadual pelunasan pinjaman tanpa menggunakan jadual pelunasan dalam talian atau kalkulator. Formula untuk mengira pokok bulanan yang perlu dibayar bagi pinjaman terlunas adalah seperti berikut:

Bayaran Pokok = Jumlah Bayaran Bulanan - [Baki Pinjaman Tertunggak x (Kadar Faedah / 12 Bulan)]

Untuk menggambarkan, bayangkan pinjaman mempunyai tempoh 30 tahun, kadar faedah 4.5%, dan bayaran bulanan $1,266.71. Bermula pada bulan satu, darabkan baki pinjaman ($250,000) dengan kadar faedah berkala. Kadar faedah berkala ialah satu perdua belas daripada 4.5% (atau 0.00375), jadi persamaan yang terhasil ialah $250,000 x 0.00375 = $937.50. Hasilnya ialah pembayaran faedah bulan pertama. Tolak jumlah itu daripada bayaran berkala ($1,266.71 - $937.50) untuk mengira bahagian pembayaran pinjaman yang diperuntukkan kepada prinsipal baki pinjaman ($329.21).

Untuk mengira faedah dan bayaran pokok bulan berikutnya, tolak bayaran pokok yang dibuat pada bulan satu ($329.21) daripada baki pinjaman ($250,000) untuk mendapatkan baki pinjaman baharu ($249,670.79), dan kemudian ulangi langkah di atas untuk mengira bahagian mana bayaran kedua diperuntukkan kepada faedah dan yang diperuntukkan kepada prinsipal. Anda boleh mengulangi langkah ini sehingga anda telah membuat jadual pelunasan untuk sepanjang hayat pinjaman.

Apakah cara yang Lebih Mudah untuk Mengira Jadual Pelunasan Pinjaman?

Mengira jadual pelunasan pinjaman adalah semudah memasukkan prinsipal, kadar faedah dan tempoh pinjaman ke dalam kalkulator pelunasan pinjaman. Tetapi anda juga boleh mengiranya dengan tangan jika anda mengetahui kadar pinjaman, jumlah pokok yang dipinjam, dan tempoh pinjaman.

Jadual pelunasan biasanya termasuk garisan untuk pembayaran berjadual, perbelanjaan faedah dan pembayaran balik pokok. Jika anda membuat jadual pelunasan anda sendiri dan merancang untuk membuat sebarang pembayaran pokok tambahan, anda perlu menambah baris tambahan untuk item ini untuk mengambil kira perubahan tambahan pada baki tertunggak pinjaman.

Cara mengira jumlah bayaran bulanan

Biasanya, jumlah bayaran bulanan ditentukan oleh pemberi pinjaman anda apabila anda membuat pinjaman. Walau bagaimanapun, jika anda cuba menganggarkan atau membandingkan bayaran bulanan berdasarkan set faktor tertentu, seperti jumlah pinjaman dan kadar faedah, anda mungkin perlu mengira bayaran bulanan juga.

Jika anda perlu mengira jumlah bayaran bulanan atas sebarang sebab, formulanya adalah seperti berikut:

Jumlah Bayaran Bulanan = Amaun Pinjaman [ i (1+i) ^ n / ((1+i) ^ n) - 1) ]

  • i = kadar faedah bulanan. Anda perlu membahagikan kadar faedah tahunan anda dengan 12. Contohnya, jika kadar faedah tahunan anda ialah 6%, kadar faedah bulanan anda ialah .005 (.06 kadar faedah tahunan / 12 bulan).

  • n = bilangan pembayaran sepanjang hayat pinjaman. Darabkan bilangan tahun dalam tempoh pinjaman anda dengan 12. Sebagai contoh, pinjaman gadai janji 30 tahun akan mempunyai 360 pembayaran (30 tahun x 12 bulan).

Menggunakan contoh yang sama dari atas, kami akan mengira bayaran bulanan bagi pinjaman $250,000 dengan tempoh 30 tahun dan kadar faedah 4.5%. Persamaan memberi kita $250,000 [(0.00375 (1.00375) ^ 360) / ((1.00375) ^ 360) - 1) ] = $1,266.71. Hasilnya ialah jumlah bayaran bulanan yang perlu dibayar ke atas pinjaman, termasuk kedua-dua caj pokok dan faedah.

Jadual Pelunasan 15 Tahun

Jika peminjam memilih tempoh pelunasan yang lebih pendek untuk gadai janji mereka—contohnya, 15 tahun—mereka akan menjimatkan banyak faedah sepanjang hayat pinjaman, dan mereka akan memiliki rumah itu lebih awal. Ini kerana mereka akan membuat pembayaran yang lebih sedikit untuk faedah yang akan dilunaskan. Selain itu, kadar faedah bagi pinjaman jangka pendek selalunya pada harga diskaun berbanding pinjaman jangka panjang.

Walau bagaimanapun, terdapat pertukaran. Tetingkap pelunasan yang lebih pendek meningkatkan bayaran bulanan yang perlu dibayar untuk pinjaman. Gadai janji pelunasan pendek adalah pilihan yang baik untuk peminjam yang boleh mengendalikan bayaran bulanan yang lebih tinggi tanpa kesukaran; mereka masih melibatkan membuat 180 pembayaran berurutan (15 tahun x 12 bulan).

Adalah penting untuk mempertimbangkan sama ada anda boleh mengekalkan tahap pembayaran tersebut berdasarkan pendapatan dan belanjawan semasa anda atau tidak. Menggunakan kalkulator pelunasan 15 tahun boleh membantu anda membandingkan pembayaran pinjaman dengan potensi penjimatan faedah untuk pelunasan yang lebih lama untuk memutuskan pilihan yang paling sesuai untuk anda. Beginilah rupa contoh pinjaman $250,000 yang sama yang dinyatakan sebelum ini, dengan pelunasan 15 tahun sebaliknya.

TTT

Pembiayaan semula daripada pinjaman 30 tahun kepada gadai janji 15 tahun boleh menjimatkan wang anda pada caj faedah tetapi sama ada ia atau tidak bergantung pada berapa banyak faedah pinjaman asal yang telah anda bayar.

Garisan bawah

Memahami jadual pelunasan pinjaman untuk pinjaman yang anda sedang pertimbangkan atau pinjaman yang anda sudah ada boleh membantu anda melihat gambaran besar. Dengan membandingkan jadual pelunasan pada pelbagai pilihan, anda boleh memutuskan terma pinjaman yang sesuai untuk situasi anda, jumlah kos pinjaman dan sama ada pinjaman itu sesuai untuk anda atau tidak. Jika anda cuba membayar hutang,. membandingkan jadual pelunasan pada pinjaman sedia ada anda boleh membantu anda menentukan tempat untuk memfokuskan pembayaran anda.

##Sorotan

  • Jadual pelunasan pinjaman sering dilihat apabila berurusan dengan pinjaman ansuran yang telah mengetahui tarikh pembayaran pada masa pinjaman dikeluarkan, seperti gadai janji atau pinjaman kereta.

  • Jadual pelunasan pinjaman boleh membantu peminjam menjejaki jumlah hutang mereka dan masa pembayaran perlu dibayar, serta meramalkan baki tertunggak atau faedah pada bila-bila masa dalam kitaran.

  • Jadual pelunasan pinjaman ialah jadual yang menunjukkan setiap pembayaran pinjaman berkala yang terhutang, lazimnya setiap bulan dan jumlah pembayaran yang ditetapkan untuk faedah berbanding prinsipal.