Investor's wiki

Nisbah Kos Pembakaran

Nisbah Kos Pembakaran

Apakah Nisbah Kos Pembakaran?

Dalam sektor insurans, istilah "nisbah kos pembakaran" merujuk kepada metrik yang boleh dikira dengan membahagikan lebihan kerugian dengan jumlah premium subjek. Angka ini digunakan terutamanya untuk menentukan kadar lebihan insurans semula kerugian,. iaitu insurans yang syarikat insurans sendiri perolehi, untuk memastikan mereka kekal pelarut, sekiranya mereka gagal mengutip premium yang mencukupi yang diperlukan untuk menampung jumlah tuntutan.

Bagaimana Nisbah Kos Pembakaran Berfungsi

Pengiraan nisbah kos pembakaran adalah salah satu daripada beberapa kaedah penilaian yang digunakan secara meluas,. tetapi ia memerlukan sejumlah besar data tuntutan untuk tepat. Pengiraan ini sangat berkaitan dengan jenis statistik yang dipanggil anggaran nisbah.

Nisbah kos pembakaran boleh dikatakan pendekatan yang paling mudah dan paling intuitif untuk memikirkan kos. Ia berfungsi dengan menganggarkan kerugian yang dijangkakan kepada polisi berdasarkan purata kerugian pada tahun-tahun lepas, selepas membenarkan inflasi tuntutan, perubahan pendedahan, tuntutan yang ditanggung tetapi tidak dilaporkan (IBNR) dan sebarang pindaan lain yang perlu dibuat untuk membuat tuntutan yang lalu. data yang relevan dengan situasi hari ini.

Dalam bentuk yang paling mudah, nisbah kos pembakaran adalah berdasarkan kerugian agregat. Perlu diingat bahawa pendekatan ini mudah rosak dengan adanya deduktibel dan had, kerana polisi mungkin mempunyai tahap deduktibel yang berbeza selama ini. Tambahan pula, kesan inflasi adalah tidak linear dengan adanya deduktibel. Jadi, nisbah itu mengabaikan trend inflasi tuntutan. Selain itu, dengan mengambil pendedahan semasa (selalunya premium) dan membandingkannya dengan tuntutan semasa yang belum dibangunkan, nisbah tersebut membawa kepada mengecilkan kedudukan muktamad.

Pampasan Pekerja Kos Terbakar

Lebih banyak syarikat besar mengambil polisi kos pembakaran, terutamanya untuk insurans pampasan pekerja mereka. Polisi ini menetapkan jumlah akhir untuk premium, mengikut pengalaman tuntutan sebenar organisasi untuk tempoh yang berkaitan.

Syarikat perusahaan yang memilih dasar dengan penetapan harga kos terbakar dan bukannya premium harga konvensional boleh meraih faedah kewangan yang ketara, tetapi mereka juga boleh terjejas secara negatif oleh kos tuntutan yang tidak dijangka. Sebagai contoh, majikan berpotensi membayar premium yang lebih rendah untuk insurans pampasan pekerja mereka. Walaupun ia juga membawa risiko akhirnya menjadi lebih tinggi daripada kadar konvensional.

CFO dan broker harus sedar tentang risiko apabila memilih polisi pampasan pekerja . Pampasan pekerja lazimnya merupakan satu-satunya perbelanjaan insurans tertinggi yang akan dihadapi oleh perniagaan, jadi meneliti pilihan dan kesan yang berpotensi adalah satu latihan yang berbaloi.

Faedah Nisbah Kos Pembakaran

Kelebihan utama penetapan harga kos pembakaran ialah ia menyediakan insentif kewangan langsung kepada syarikat untuk beroperasi dengan cekap dan mengutamakan keselamatan dan pemulihan pekerja. Kos yang ditanggung tetapi tidak dilaporkan (IBNR) juga perlu dipertimbangkan, seperti kos perubatan yang berterusan daripada kecederaan bermasalah. Pegawai syarikat juga harus mempunyai pengurusan risiko yang komprehensif dan program pulangan kerja amalan terbaik untuk memaksimumkan faedah menggunakan nisbah kos pembakaran untuk insurans pampasan pekerja.