Investor's wiki

Konto Doradcy

Konto Doradcy

Co to jest konto doradcy?

Rachunek doradcy to rodzaj rachunku inwestycyjnego, w kt贸rym zawarte s膮 us艂ugi doradztwa inwestycyjnego, kt贸re pomagaj膮 klientowi w formu艂owaniu i wdra偶aniu zakup贸w i strategii inwestycyjnych. Wraz z rozwojem us艂ug doradczych robo, konta doradc贸w mog膮 obejmowa膰 wiele poziom贸w us艂ug i porad. Wiele platform zapewnia r贸wnie偶 po艂膮czenie interakcji automatycznych i osobistych, znanych jako hybrydowe konta doradc贸w.

Struktura op艂at ka偶dego konta doradcy jest zazwyczaj oparta na aktywach, z roczn膮 op艂at膮 uiszczan膮 przez klienta na podstawie procentu aktyw贸w posiadanych na koncie.

Zrozumienie kont doradc贸w

Konta doradcze zapewniaj膮 szereg r贸偶nych us艂ug dla inwestor贸w. Konta doradcze s膮 przeznaczone dla inwestor贸w, kt贸rzy poszukuj膮 bardziej holistycznego podej艣cia do inwestowania. Jednak us艂ugi doradcze w zakresie rachunk贸w mog膮 mie膰 szeroki zakres dla inwestor贸w. Konta mog膮 wspiera膰 ca艂o艣ciowe zarz膮dzanie portfelem, osobiste planowanie finansowe lub ukierunkowane aktywa kapita艂owe.

Og贸lnie rzecz bior膮c, aktywa zarz膮dzane na rachunkach doradc贸w podlegaj膮 standardom powierniczym, co oznacza, 偶e ich rekomendacje inwestycyjne opieraj膮 si臋 na wszechstronnym dopasowaniu portfela. Konta te b臋d膮 r贸wnie偶 zazwyczaj ponosi膰 op艂at臋 na podstawie aktyw贸w, kt贸ra obejmuje koszty transakcji operacyjnych i koszty zarz膮dzania portfelem.

Na ca艂ym rynku konta doradc贸w s膮 na og贸艂 skierowane do inwestor贸w o wysokiej warto艣ci netto lub inwestor贸w poszukuj膮cych platform rabatowych.

Konta o du偶ej warto艣ci netto

Zamo偶ni inwestorzy maj膮 przewag臋 w postaci szerszego wachlarza opcji i us艂ug, gdy szukaj膮 profesjonalnego doradztwa finansowego i wsparcia.

Zarz膮dzanie portfelem

Inwestorzy o wysokiej warto艣ci netto mog膮 wybiera膰 spo艣r贸d wielu ofert zarz膮dzania osobistym portfelem, kompleksowo nadzorowanych przez doradc臋 finansowego, za op艂aty, kt贸re mog膮 wynosi膰 od 1% do 5% ca艂kowitych aktyw贸w. Minimalne kwoty inwestycji zwykle wahaj膮 si臋 od 100 000 do 500 000 USD.

Doradcy finansowi oferuj膮 kompleksowe zalecenia dotycz膮ce zarz膮dzania portfelem wraz z us艂ugami integruj膮cymi transakcje dotycz膮ce akcji,. obligacji i funduszy. Portfele te s膮 zwykle zarz膮dzane zgodnie z szerok膮 strategi膮 alokacji i mog膮 r贸wnie偶 obejmowa膰 us艂ugi finansowe dla aktyw贸w nieb臋d膮cych zabezpieczeniami, takich jak nieruchomo艣ci i dzie艂a sztuki.

Wybitne platformy doradcze dla inwestor贸w o wysokiej warto艣ci netto s膮 oferowane przez UBS, Morgan Stanley i JPMorgan. Te platformy doradcze cz臋sto zawieraj膮 specjalne konta typu wrap,. kt贸re pozwalaj膮 klientowi skoncentrowa膰 si臋 na konkretnych inwestycjach, takich jak fundusze inwestycyjne. Platforma UBS Pace dostarcza jednego przyk艂adu.

Konta zarz膮dzane oddzielnie

Rachunki zarz膮dzane oddzielnie s膮 opcj膮 dla inwestor贸w o wysokiej warto艣ci netto, kt贸rzy chc膮 zainwestowa膰 kapita艂 w docelowe portfele zarz膮dzane przez profesjonalnych zarz膮dzaj膮cych pieni臋dzmi. Platforma kont zarz膮dzanych oddzielnie Fidelity oferuje tego przyk艂ad z licznymi ofertami w r贸偶nych strategiach.

Konta te pozwalaj膮 na ukierunkowane inwestycje, a nie ca艂o艣ciowe planowanie finansowe. Minimalne inwestycje wierno艣ci wahaj膮 si臋 od 100 000 do 500 000 USD. Op艂aty mog膮 wynosi膰 od 0,20% do 1,50% .

Rabatowe konta doradcze

Inwestorzy dyskontowi znajd膮 r贸wnie偶 wiele kont doradczych, kt贸re b臋d膮 pobiera膰 niewielk膮 op艂at臋 doradcz膮 za us艂ugi. Doradcy Robo,. tacy jak Betterment, oferuj膮 us艂ugi bez wymaganej minimalnej inwestycji. Wielopoziomowe harmonogramy op艂at s膮 zintegrowane z procesem zarz膮dzania kontem z platform膮 Betterment, oferuj膮c tani膮 op艂at臋 za konto doradcy cyfrowego w wysoko艣ci 0,25%, podczas gdy konto premium obejmuje op艂at臋 w wysoko艣ci 0,40%.

Profesjonalnie zarz膮dzane konta doradcze zni偶kowe z ni偶sz膮 minimaln膮 inwestycj膮 s膮 dost臋pne w znanych firmach inwestycyjnych, takich jak Charles Schwab i Vanguard. Konta te oferuj膮 us艂ugi doradcze robo, a tak偶e porady dotycz膮ce zarz膮dzania maj膮tkiem od osobistego doradcy finansowego.

Charles Schwab oferuje us艂ugi doradcze robo Intelligent Portfolios za nisk膮 minimaln膮 inwestycj臋 w wysoko艣ci 5000 USD bez op艂at za prowadzenie konta doradcy. Vanguard oferuje us艂ugi zarz膮dzania maj膮tkiem osobistym, kt贸re wsp贸艂pracuj膮 z doradc膮 finansowym przy minimalnej inwestycji w wysoko艣ci 50 000 USD. Platforma Vanguard Personal Advisor Services oferuje nisk膮 op艂at臋 za konto doradcy w wysoko艣ci 0,30%.