Investor's wiki

Finansowanie należności

Finansowanie należności

Co to jest finansowanie nale偶no艣ci?

Finansowanie nale偶no艣ci (AR) to rodzaj finansowania, w kt贸rym firma otrzymuje kapita艂 finansuj膮cy zwi膮zany z cz臋艣ci膮 jej nale偶no艣ci. Umowy finansowania nale偶no艣ci mog膮 by膰 konstruowane na wiele sposob贸w, zwykle na podstawie sprzeda偶y aktyw贸w lub po偶yczki.

Zrozumienie finansowania rozrachunk贸w z odbiorcami

Finansowanie nale偶no艣ci to umowa, kt贸ra anga偶uje kapita艂 g艂贸wny w stosunku do nale偶no艣ci sp贸艂ki. Nale偶no艣ci s膮 aktywami r贸wnymi niesp艂aconym saldom faktur zafakturowanych klientom, ale jeszcze nie zap艂aconych. Nale偶no艣ci ksi臋gowe s膮 wykazywane w bilansie firmy jako aktywa, zwykle aktywa obrotowe z wymagan膮 p艂atno艣ci膮 faktury w ci膮gu jednego roku.

Nale偶no艣ci s膮 jednym z rodzaj贸w aktyw贸w p艂ynnych branych pod uwag臋 przy identyfikowaniu i obliczaniu szybkiego wska藕nika firmy, kt贸ry analizuje jej najbardziej p艂ynne aktywa:

Szybki wska藕nik = (ekwiwalenty got贸wkowe + zbywalne papiery warto艣ciowe + nale偶no艣ci wymagalne w ci膮gu jednego roku) / zobowi膮zania bie偶膮ce

W zwi膮zku z tym, zar贸wno wewn臋trznie, jak i zewn臋trznie, nale偶no艣ci s膮 uwa偶ane za aktywa o wysokiej p艂ynno艣ci, co przek艂ada si臋 na teoretyczn膮 warto艣膰 dla po偶yczkodawc贸w i finansist贸w. Wiele firm mo偶e postrzega膰 nale偶no艣ci jako obci膮偶enie, poniewa偶 oczekuje si臋, 偶e aktywa zostan膮 sp艂acone, ale wymagaj膮 windykacji i nie mo偶na ich natychmiast zamieni膰 na got贸wk臋. W zwi膮zku z tym biznes finansowania nale偶no艣ci szybko ewoluuje z powodu tych problem贸w z p艂ynno艣ci膮 i biznesem. Ponadto, aby zaspokoi膰 t臋 potrzeb臋, wkroczyli zewn臋trzni finansi艣ci.

Proces finansowania nale偶no艣ci cz臋sto nazywany jest faktoringiem, a firmy, kt贸re si臋 na nim koncentruj膮, mo偶na nazwa膰 firmami faktoringowymi. Najlepsze firmy faktoringowe zwykle skupiaj膮 si臋 g艂贸wnie na dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z finansowaniem nale偶no艣ci, ale generalnie faktoring mo偶e by膰 produktem ka偶dego finansisty. Finansi艣ci mog膮 chcie膰 ustrukturyzowa膰 umowy finansowania nale偶no艣ci na r贸偶ne sposoby z r贸偶nymi potencjalnymi postanowieniami.鈥

Strukturyzacja

Finansowanie nale偶no艣ci jest bardziej powszechne wraz z rozwojem i integracj膮 nowych technologii, kt贸re pomagaj膮 艂膮czy膰 rekordy nale偶no艣ci na kontach firm z kontami, kt贸re staj膮 si臋 platformami finansowania nale偶no艣ci. Og贸lnie rzecz bior膮c, finansowanie nale偶no艣ci mo偶e by膰 nieco 艂atwiejsze dla firmy ni偶 inne rodzaje finansowania kapita艂owego. Mo偶e to dotyczy膰 zw艂aszcza ma艂ych firm, kt贸re z 艂atwo艣ci膮 spe艂niaj膮 kryteria finansowania nale偶no艣ci lub du偶ych firm, kt贸re mog膮 艂atwo integrowa膰 rozwi膮zania technologiczne.

Og贸lnie rzecz bior膮c, istnieje kilka szerokich rodzaj贸w struktur finansowania nale偶no艣ci.

Sprzeda偶 aktyw贸w

Finansowanie nale偶no艣ci jest zwykle konstruowane jako sprzeda偶 aktyw贸w. W tego typu umowie firma sprzedaje wierzytelno艣ci finansistom. Ta metoda mo偶e by膰 podobna do wyprzeda偶y cz臋艣ci kredyt贸w cz臋sto dokonywanych przez banki.

Firma otrzymuje kapita艂 jako aktywa pieni臋偶ne zast臋puj膮ce warto艣膰 nale偶no艣ci w bilansie. Firma mo偶e r贸wnie偶 potrzebowa膰 odpisu na wszelkie niesfinansowane salda, kt贸re r贸偶ni膮 si臋 w zale偶no艣ci od stosunku kapita艂u do warto艣ci uzgodnionego w umowie.

W zale偶no艣ci od warunk贸w finansista mo偶e zap艂aci膰 do 90% warto艣ci zaleg艂ych faktur. Ten rodzaj finansowania mo偶e by膰 r贸wnie偶 realizowany poprzez powi膮zanie ewidencji nale偶no艣ci z podmiotem finansuj膮cym nale偶no艣ci. Wi臋kszo艣膰 platform firm faktoringowych jest kompatybilna z popularnymi systemami ksi臋gowymi dla ma艂ych firm, takimi jak Quickbooks. 艁膮czenie za pomoc膮 technologii pomaga stworzy膰 wygod臋 dla firmy, umo偶liwiaj膮c potencjaln膮 sprzeda偶 pojedynczych faktur w miar臋 ich ksi臋gowania, otrzymuj膮c natychmiastowy kapita艂 z platformy faktoringowej.

Przy sprzeda偶y aktyw贸w finansista przejmuje faktury nale偶no艣ci i bierze odpowiedzialno艣膰 za windykacj臋. W niekt贸rych przypadkach finansista mo偶e r贸wnie偶 dokona膰 p艂atno艣ci got贸wkowych z moc膮 wsteczn膮, je艣li faktury zostan膮 w pe艂ni pobrane.

Wi臋kszo艣膰 firm faktoringowych nie b臋dzie koncentrowa膰 si臋 na kupowaniu niesp艂acanych wierzytelno艣ci, skupiaj膮c si臋 raczej na wierzytelno艣ciach kr贸tkoterminowych. Og贸lnie rzecz bior膮c, kupowanie aktyw贸w od firmy przenosi ryzyko niewykonania zobowi膮zania zwi膮zane z nale偶no艣ciami na firm臋 finansuj膮c膮, kt贸re firmy faktoringowe staraj膮 si臋 zminimalizowa膰.

W strukturyzacji sprzeda偶y aktyw贸w firmy faktoringowe zarabiaj膮 na spreadzie mi臋dzy kapita艂em a warto艣ci膮. Firmy faktoringowe pobieraj膮 r贸wnie偶 op艂aty, kt贸re sprawiaj膮, 偶e faktoring jest bardziej op艂acalny dla finansuj膮cego.

BlueVine jest jedn膮 z wiod膮cych firm faktoringowych w bran偶y finansowania nale偶no艣ci. Oferuj膮 kilka opcji finansowania zwi膮zanych z nale偶no艣ciami, w tym sprzeda偶膮 aktyw贸w. Firma mo偶e 艂膮czy膰 si臋 z wieloma programami ksi臋gowymi, w tym QuickBooks, Xero i Freshbooks. W przypadku sprzeda偶y aktyw贸w p艂ac膮 oko艂o 90% warto艣ci nale偶no艣ci, a reszt臋 zap艂ac膮 pomniejszon膮 o op艂aty, gdy faktura zostanie w ca艂o艣ci zap艂acona.

Po偶yczki

Finansowanie nale偶no艣ci mo偶e mie膰 r贸wnie偶 form臋 umowy po偶yczki. Po偶yczki mog膮 by膰 strukturyzowane na r贸偶ne sposoby w zale偶no艣ci od finansuj膮cego. Jedn膮 z najwi臋kszych zalet po偶yczki jest to, 偶e nale偶no艣ci nie s膮 sprzedawane. Firma po prostu otrzymuje zaliczk臋 na podstawie sald nale偶no艣ci. Po偶yczki mog膮 by膰 niezabezpieczone lub zabezpieczone fakturami jako zabezpieczeniem. W przypadku po偶yczki na poczet nale偶no艣ci firma musi sp艂aci膰.

Firmy takie jak Fundbox oferuj膮 po偶yczki i linie kredytowe w oparciu o salda nale偶no艣ci. Je艣li zostanie zatwierdzony, Fundbox mo偶e zaliczkowa膰 100% salda nale偶no艣ci. Firma musi nast臋pnie sp艂aci膰 saldo w czasie, zwykle z pewnymi odsetkami i op艂atami.

Firmy po偶yczaj膮ce nale偶no艣ci r贸wnie偶 korzystaj膮 z zalet 艂膮czenia system贸w. Po艂膮czenie z ewidencj膮 nale偶no艣ci firmy za po艣rednictwem system贸w takich jak QuickBooks, Xero i Freshbooks mo偶e umo偶liwi膰 natychmiastowe zaliczki na podstawie poszczeg贸lnych faktur lub og贸lne zarz膮dzanie limitami kredytowymi.

##Ubezpieczenie

Firmy faktoringowe bior膮 pod uwag臋 kilka element贸w przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu firmy na platform臋 faktoringow膮. Ponadto warunki ka偶dej transakcji i kwota oferowana w odniesieniu do sald nale偶no艣ci b臋d膮 si臋 r贸偶ni膰.

Nale偶no艣ci od du偶ych firm lub korporacji mog膮 by膰 bardziej warto艣ciowe ni偶 faktury od ma艂ych firm lub os贸b fizycznych. Podobnie nowsze faktury s膮 zwykle preferowane w stosunku do starszych faktur. Zazwyczaj wiek nale偶no艣ci ma du偶y wp艂yw na warunki umowy finansowania, przy czym nale偶no艣ci kr贸tkoterminowe prowadz膮 do lepszych warunk贸w i nale偶no艣ci d艂ugoterminowych lub nale偶no艣ci przeterminowanych, potencjalnie prowadz膮c do ni偶szych kwot finansowania i ni偶szych wska藕nik贸w warto艣ci kapita艂u do warto艣ci.

Zalety i wady

Finansowanie nale偶no艣ci pozwala firmom uzyska膰 natychmiastowy dost臋p do got贸wki bez przeskakiwania przez przeszkody lub d艂ugiego oczekiwania zwi膮zanego z uzyskaniem kredytu biznesowego. Kiedy firma wykorzystuje swoje konta nale偶no艣ci do sprzeda偶y aktyw贸w, nie musi martwi膰 si臋 o harmonogramy sp艂at. Gdy firma sprzedaje swoje nale偶no艣ci, nie musi r贸wnie偶 martwi膰 si臋 o windykacj臋 nale偶no艣ci. Gdy firma otrzyma po偶yczk臋 faktoringow膮, mo偶e by膰 w stanie od razu uzyska膰 100% warto艣ci.

Chocia偶 finansowanie nale偶no艣ci oferuje szereg r贸偶norodnych korzy艣ci, mo偶e r贸wnie偶 nie艣膰 ze sob膮 negatywne konotacje. W szczeg贸lno艣ci rachunki finansowania nale偶no艣ci mog膮 kosztowa膰 wi臋cej ni偶 finansowanie za po艣rednictwem tradycyjnych po偶yczkodawc贸w, zw艂aszcza w przypadku firm postrzeganych jako maj膮ce s艂ab膮 zdolno艣膰 kredytow膮. Firmy mog膮 straci膰 pieni膮dze z spreadu zap艂aconego za nale偶no艣ci w ramach sprzeda偶y aktyw贸w. Przy takiej strukturze kredytu koszt odsetek mo偶e by膰 wysoki lub znacznie wi臋kszy ni偶 wynosi艂yby dyskonta lub odpisy za zw艂ok臋.

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Finansowanie nale偶no艣ci zapewnia kapita艂 finansuj膮cy w stosunku do cz臋艣ci nale偶no艣ci firmy.

  • Transakcje finansowania nale偶no艣ci s膮 zwykle zorganizowane jako sprzeda偶 aktyw贸w lub po偶yczki.

  • Wiele firm finansuj膮cych nale偶no艣ci 艂膮czy si臋 bezpo艣rednio z ewidencj膮 nale偶no艣ci firmy, aby zapewni膰 szybki i 艂atwy kapita艂 dla sald nale偶no艣ci.