Investor's wiki

Kapanış Açıklaması

Kapanış Açıklaması

Kapan覺 ifadesi nedir?

HUD-1 beyan覺 veya uzlat覺rma sayfas覺 olarak da adland覺r覺lan bir kapan覺 beyan覺, al覺c覺 ve sat覺c覺ya y繹nelik t羹m masraflar覺n ayr覺nt覺l覺 bir listesi ile gayrimenkul ilemlerinde kullan覺lan bir formdur.

Daha derin tan覺m

Bir kapan覺 temsilcisi, uzlat覺rma sayfas覺 olan kapan覺 beyan覺n覺 haz覺rlar. Gayrimenkul ilemini tamamlamak i癟in al覺c覺 ve sat覺c覺n覺n 繹demesi gereken her masraf覺n kapsaml覺 bir listesidir. Bu sayfada listelenen 羹cretlere komisyonlar, ipotek sigortas覺 ve emlak vergisi mevduat覺 dahildir. Kredi oluturma 羹cretleri, ekspertiz 羹cretleri, inceleme maliyetleri ve ipotek komisyoncusu 羹cretleri gibi maliyetleri i癟erir. Ayr覺ca, bor癟lunun kredi raporunu, emanet fonlar覺n覺, tapu arama 羹cretlerini ve avukatlar, noterler ve kapan覺 acenteleri taraf覺ndan salanan hizmetler i癟in 羹cretleri 癟ekme 羹cretlerini de s覺ralayabilir.

Kapan覺 beyan覺 kullanan ilemler i癟in, al覺c覺 ve sat覺c覺 beyan覺 g繹zden ge癟irmek ve her eyin doru olduundan emin olmak i癟in genellikle bir avukat, emlak癟覺 veya kapan覺 acentesi gibi bir profesyonelle g繹r羹羹r. A癟覺klama haz覺rland覺ktan sonra bile, her iki taraf覺n da doruluk a癟覺s覺ndan g繹zden ge癟irmesi gereken son dakika deiikliklerini i癟erebilir. Ekstrede, biri al覺c覺n覺n giderleri i癟in sayfan覺n sol taraf覺nda ve dieri sat覺c覺n覺n giderleri i癟in sa tarafta olmak 羹zere iki s羹tunda 羹cretleri listeler. Al覺c覺n覺n sat覺c覺ya vermesi gereken nakit miktar覺, belgenin alt k覺sm覺nda kendi girii vard覺r.

Kapan覺 ifadesi 繹rnei

Bir gayrimenkul ilemi bir kapan覺 beyan覺 i癟eriyorsa, ilemin tamamlanmas覺ndan en az bir g羹n 繹nce hem al覺c覺 hem de sat覺c覺 bunu almal覺d覺r. Ancak baz覺 durumlarda, kapan覺tan birka癟 saat 繹ncesine kadar mevcut deildir. Her iki taraf da ilemi tamamlamak i癟in 繹demeleri gereken her eyin ayr覺nt覺l覺 ve ayr覺nt覺l覺 bir kayd覺na sahip olacakt覺r; t羹m paran覺n nereye gittiini ve ne kadar harcad覺klar覺n覺 bilmeliler.

Bir ev almay覺 m覺 d羹羹n羹yorsunuz? Ev aramaya balamadan 繹nce yapman覺z gerekenleri 繹renin.

ne 覺kanlar

  • Baz覺 kredi t羹rlerinde, Kapan覺 A癟覺klamas覺 yerine Bor癟 Verme A癟覺klamas覺nda Doruluk formu alabilirsiniz.

  • Bir ipotek kapan覺 beyan覺, krediyle ilgili t羹m masraf ve 羹cretlerin yan覺 s覺ra toplam tutar覺 ve 繹deme plan覺n覺 listeler.

  • Her t羹r krediyle, genellikle uygulaman覺n kendisiyle birlikte bir kapan覺 beyan覺 veya kredi s繹zlemesi salan覺r.

  • Bir sat覺c覺n覺n Kapan覺 A癟覺klamas覺, bir uzlat覺rma acentesi taraf覺ndan haz覺rlan覺r ve sat覺c覺ya 繹denecek net toplam覺n yan覺 s覺ra t羹m komisyon ve masraflar覺 listeler.