Investor's wiki

prospektüs

prospektüs

Prospekt羹s nedir?

襤zahname, bir varl覺覺 potansiyel yat覺r覺mc覺lara a癟覺klamak i癟in kullan覺lan yasal bir belgedir. Amerika Birleik Devletleri'nde, Menkul K覺ymetler ve Borsa Komisyonu taraf覺ndan, yat覺r覺mc覺lar覺n karar vermesine yard覺mc覺 olmak i癟in bir irket veya fonla ilgili mali durumu ve y繹netimi gibi ilgili ger癟ekleri ifa etmesi gerekir. Bir izahname olmadan, yat覺r覺mc覺lar varl覺覺 tam olarak anlamadan, k繹r羹 k繹r羹ne yat覺r覺m yapacaklard覺r .

Daha derin tan覺m

Bir menkul k覺ymet arz覺 durumunda, ihra癟癟覺, genel i ve ilem bilgilerini i癟eren bir 繹n izahname ve ard覺ndan kesin teklif fiyat覺 ve teklif edilen hisse say覺s覺 gibi ilem hakk覺nda daha fazla ayr覺nt覺 i癟eren nihai bir izahname sunar. S繹z konusu yat覺r覺m bir fon ise izahnamede yat覺r覺m stratejileri, da覺t覺m politikalar覺, 羹cretleri, giderleri, fon y繹netimi ve riskleri hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi verilmektedir.

襤zahname d羹zenlemenin temel nedenlerinden biri, yat覺r覺mc覺lar覺 bir yat覺r覺m fonu, hisse senedi veya baka bir varl覺a yat覺r覺m yapman覺n potansiyel riskleri hakk覺nda bilgilendirmektir. Bu bilgilerin salanmas覺, ihra癟癟覺y覺 ilgili bilgilerin potansiyel yat覺r覺mc覺lara 繹nceden a癟覺klanmad覺覺 iddialar覺ndan korur. Bir izahnamede yer alan ve riski belirlemeye yard覺mc覺 olan baz覺 ger癟ekler aras覺nda y繹netimin deneyimi ve ie nas覺l dahil olduu, ayr覺ca mevcut hissedarlar ve hisselerini elinde tutup tutmayacaklar覺 yer al覺r. Hisse senedi tasfiye s羹recindeyse, olas覺 yat覺r覺mc覺lar覺 iletmenin finansman覺nda bir sorun olabilecei konusunda uyar覺r.

Bir prospekt羹s 繹rnei

XYZ irketinin ilk halka arz veya halka arz yapt覺覺n覺 varsayal覺m. irket, ie ilikin t羹m 繹nemli ger癟ekleri a癟覺klayan, izahnameyi i癟eren bir kay覺t beyan覺n覺 SEC'e sunarak balar. Bunu, komisyoncular覺n 繹n izahnamedeki bilgilere dayanarak m羹terileriyle halka arz覺 tart覺mas覺na izin veren 20 g羹nl羹k bir s羹re takip eder. Tescil beyan覺 y羹r羹rl羹e girdiinde, XYZ irketi izahnameyi deitirir. Nihai prospekt羹s unlar覺 i癟erir:

 • Halka arz覺n genel bir a癟覺klamas覺.

 • irketin tarihi.

 • Y繹netim hakk覺nda bilgiler.

 • IPO fiyat覺.

 • IPO tarihi.

 • Halka arz gelirlerinin ne i癟in kullan覺laca覺.

 • Sigortalama a癟覺klamas覺.

 • XYZ irketinin finansal bilgileri.

 • Al覺c覺lar i癟in riskler.

 • irket hakk覺nda yasal bir g繹r羹.

 • SEC'den feragatname.

Nihai izahname yay覺nland覺覺nda, arac覺 kurumlar 20 g羹nl羹k s羹re i癟inde 繹n izahname 羹zerinde 癟al覺m覺 olan ilgili yat覺r覺mc覺lardan emir al覺rlar. T羹m sat覺 onaylar覺na XYZ irketinin nihai izahnamesinin bir kopyas覺 elik etmelidir.

ne 覺kanlar

 • Menkul K覺ymetler ve Borsa Komisyonu, menkul k覺ymet ihra癟癟覺lar覺n覺n halka yat覺r覺m menkul k覺ymetleri sunarken bir izahname haz覺rlamas覺n覺 art koar.

 • 襤zahname, yat覺r覺m/g羹venlik ve teklif hakk覺nda ayr覺nt覺lar salar.

 • Bir yat覺r覺m fonu izahnamesinde yat覺r覺m hedefleri, stratejiler, performans, da覺t覺m politikas覺, 羹cretler ve fon y繹netimi ile ilgili ayr覺nt覺lar bulunur.

 • Yat覺r覺m覺n riskleri genellikle izahnamenin balar覺nda a癟覺klan覺r ve daha sonra belgede daha ayr覺nt覺l覺 olarak a癟覺klan覺r.

SSS

襤zahname Yat覺r覺mc覺lar i癟in Neden Yararl覺d覺r?

襤zahname, halka bir yat覺r覺m teklifi hakk覺nda ayr覺nt覺lar salayan ve Menkul K覺ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) taraf覺ndan istenen ve dosyalanan resmi bir belgedir. Menkul k覺ymete veya fona yat覺r覺m yapman覺n riskleri hakk覺nda onlar覺 bilgilendirdii i癟in yat覺r覺mc覺lar i癟in 癟ok faydal覺d覺r. Riskler tipik olarak izahnamenin balar覺nda a癟覺klan覺r ve daha sonra daha ayr覺nt覺l覺 olarak a癟覺klan覺r. Bir irket hisse senedi veya tahvil ihrac覺 yoluyla sermaye art覺r覺yor olsa da, yat覺r覺mc覺lar irketin taahh羹tlerini yerine getirmek i癟in mali a癟覺dan yeterli olduundan emin olmak i癟in irketin mali durumunu incelemelidir.

襤zahnamede Normalde Hangi Bilgiler Bulunur?

Bir izahname, irketin ge癟miinin k覺sa bir 繹zeti ve finansal bilgiler gibi ilgili bilgileri i癟erir. irketin ad覺 ve m羹d羹rleri, irketin ya覺, y繹netim deneyimi ve y繹netimin ie kat覺l覺m覺. Ayr覺ca ihra癟 edilen hisse say覺s覺, teklif edilen menkul k覺ymetlerin t羹r羹, halka arz覺n halka a癟覺k veya 繹zel olup olmad覺覺 ve arac覺l覺k yapan banka veya finans irketlerinin isimleri de listelenir.

n 襤zahname ile Nihai 襤zahname Aras覺ndaki Fark Nedir?

n izahname, bir menkul k覺ymet ihra癟癟覺s覺 taraf覺ndan salanan ilk teklif belgesidir ve i ve ilem detaylar覺n覺n 癟ounu i癟erir. Ancak 繹n izahnamede ihra癟 edilecek pay say覺s覺 veya fiyat bilgisi yer almamaktad覺r. Tipik olarak, 繹n izahname, teklif edilen menkul k覺ymet i癟in piyasaya olan ilgiyi 繹l癟mek i癟in kullan覺l覺r. Nihai izahname, halka arz edilen yat覺r覺m覺n t羹m ayr覺nt覺lar覺n覺 i癟erir. Nihai izahname, kesinlemi arka plan bilgilerinin yan覺 s覺ra ihra癟 edilecek hisse veya sertifikalar覺n say覺s覺n覺 ve teklif fiyat覺n覺 i癟erir.