Investor's wiki

Intensif Modal

Intensif Modal

Apakah Itu Intensif Modal?

Istilah "intensif modal" merujuk kepada proses perniagaan atau industri yang memerlukan jumlah pelaburan yang besar untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan dan dengan itu mempunyai peratusan aset tetap yang tinggi, seperti hartanah, loji dan peralatan (PP&E). Syarikat dalam industri berintensif modal selalunya ditandakan dengan tahap susut nilai yang tinggi.

Memahami Intensif Modal

Industri berintensif modal cenderung mempunyai tahap leverage operasi yang tinggi, iaitu nisbah kos tetap kepada kos berubah. Akibatnya, industri berintensif modal memerlukan jumlah pengeluaran yang tinggi untuk memberikan pulangan pelaburan yang mencukupi. Ini juga bermakna perubahan kecil dalam jualan boleh membawa kepada perubahan besar dalam keuntungan dan pulangan ke atas modal yang dilaburkan.

Leverage operasi mereka yang tinggi menjadikan industri berintensif modal lebih terdedah kepada kelembapan ekonomi berbanding perniagaan berintensif buruh kerana mereka masih perlu membayar kos tetap, seperti overhed ke atas loji yang menempatkan peralatan dan susut nilai pada peralatan. Kos ini mesti dibayar walaupun ketika industri berada dalam kemelesetan.

Contoh industri berintensif modal termasuk pembuatan kereta, pengeluaran minyak dan penapisan, pengeluaran keluli, telekomunikasi dan sektor pengangkutan (cth, kereta api dan syarikat penerbangan). Semua industri ini memerlukan sejumlah besar perbelanjaan modal.

Keamatan modal merujuk kepada berat aset firmaā€”termasuk loji, harta benda dan peralatanā€”berkaitan dengan faktor pengeluaran lain.

Mengukur Intensiti Modal

Selain leverage operasi, keamatan modal syarikat boleh diukur dengan mengira berapa banyak aset yang diperlukan untuk menghasilkan satu dolar jualan, iaitu jumlah aset dibahagikan dengan jualan. Ini adalah songsang nisbah pusing ganti aset, penunjuk kecekapan syarikat menggunakan asetnya untuk menjana pendapatan.

Satu lagi cara untuk mengukur intensiti modal firma ialah membandingkan perbelanjaan modal dengan perbelanjaan buruh. Sebagai contoh, jika syarikat membelanjakan $100,000 untuk perbelanjaan modal dan $30,000 untuk buruh, kemungkinan besar ia adalah berintensifkan modal. Begitu juga, jika syarikat membelanjakan $300,000 untuk buruh dan hanya $10,000 untuk perbelanjaan modal, ini bermakna syarikat itu lebih berorientasikan perkhidmatan atau buruh.

Kesan Intensiti Modal terhadap Pendapatan

Firma berintensif modal biasanya menggunakan banyak leverage kewangan, kerana mereka boleh menggunakan loji dan peralatan sebagai cagaran. Walau bagaimanapun, mempunyai kedua-dua leverage operasi yang tinggi dan leverage kewangan adalah sangat berisiko sekiranya jualan jatuh secara tidak dijangka.

Oleh kerana industri berintensif modal mempunyai kos susut nilai yang tinggi, penganalisis yang meliputi industri berintensif modal sering menambah susut nilai semula kepada pendapatan bersih menggunakan metrik yang dipanggil pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (EBITDA). Dengan menggunakan EBITDA, berbanding pendapatan bersih, lebih mudah untuk membandingkan prestasi syarikat dalam industri yang sama.

Sorotan

  • Firma berintensif modal biasanya mempunyai kos susut nilai dan leverage operasi yang tinggi.

  • Nisbah intensiti modal ialah jumlah aset dibahagikan dengan jualan.

  • Keamatan modal boleh diukur dengan membandingkan perbelanjaan modal dan buruh.