Investor's wiki

Biriktirme Seçeneği

Biriktirme Seçeneği

Birikim Se癟enei Nedir?

Bir birikim se癟enei, temett羹leri faiz kazanabilecei poli癟eye geri yat覺ran kal覺c覺 hayat sigortas覺n覺n bir politika 繹zelliidir. Baz覺 sigorta t羹rleri, sigorta irketi tahmin edilenden daha iyi performans g繹sterdiinde her y覺l poli癟e sahiplerine temett羹 繹der. Birikim se癟enekleri, poli癟e sahiplerinin ald覺klar覺 temett羹lerle ne yapacaklar覺 konusunda sahip olduklar覺 癟eitli se癟eneklerden biridir. Bir birikim se癟enei, "faiz temett羹 se癟eneinde birikim", "faiz se癟eneinde birikim" veya "birikimde temett羹" olarak da bilinir.

Biriktirme Se癟eneklerini Anlama

Kat覺l覺mc覺 s羹rekli hayat sigortas覺 poli癟esi sahipleri i癟in birikim se癟enekleri mevcuttur. Birikim se癟eneklerinin bir par癟as覺 olarak 繹denen temett羹ler, poli癟enin nakit deerinde ("i癟 birikim") kald覺覺 s羹rece vergiden muaf bir sermaye getirisi olarak kabul edilir. Temett羹lerin bir k覺sm覺 geri 癟ekilirse, "sermaye getirisinin" 羹zerindeki miktar vergiye tabi olacakt覺r. Ancak, kredi olarak al覺n覺rsa, t羹m tutar vergiden muaf kalacakt覺r. zellikle faiz hesab覺ndaki birikime at覺fta bulunuyorsan覺z, bu durum doru olacakt覺r.

Nakit deerin hi癟bir k覺sm覺 sigortal覺n覺n 繹l羹m羹nde 繹denmez, sadece 繹l羹m 繹denei 繹denir. ou zaman, t羹m yaam politikalar覺nda nakit deer artt覺k癟a 繹l羹m yard覺m覺 da artabilir. Bu etki, nominal deerin artmas覺na neden olacak mini sigorta poli癟elerini otomatik olarak sat覺n alan temett羹lerden kaynaklanmaktad覺r. Teslimden sonra, sadece nakit deeri 癟ekilmek i癟in uygun olacakt覺r. Toplam nakit deer, poli癟enin tamam覺na 繹denen toplam primlerden daha b羹y羹kse, vergiler 繹denecektir.

Sigortal覺, temett羹lerini mevcut primlerinin bir k覺sm覺n覺 繹demek i癟in de kullanabilir veya temett羹leri an覺nda nakit olarak almay覺 se癟ebilir. Temett羹ler garanti edilmese de, baz覺 sigorta irketleri bunlar覺 100 y覺ldan fazla bir s羹redir t羹m hayat poli癟e sahiplerine y覺ll覺k olarak 繹demektedir.

Baz覺 sigorta irketleri, poli癟e sahiplerinin dorudan nakit deere para 繹demesine izin verir.

Biriktirme Se癟enekleri T羹rleri

襤te b羹t羹n bir yaam politikas覺ndaki be birikim se癟enei.

  1. Nakit Opsiyon: Poli癟e sahibi nakit olarak temett羹 al覺r.

  2. Prim indirimi: Poli癟e sahibi, 繹denmesi gereken primden sadece temett羹 tutar覺n覺 癟覺kar覺r ve fark覺 sigortac覺ya havale eder.

  3. Faizli birikim: Temett羹ler, poli癟e sahibi i癟in faiz getiren bir tasarruf hesab覺 edeerinde tutulur. Asgari bir faiz oran覺 garanti edilir, ancak koullar uygunsa daha y羹ksek bir faiz oran覺 kredilendirilebilir. Birikmi temett羹ler herhangi bir zamanda geri 癟ekilebilir. Geri 癟ekilmezse, 繹l羹m has覺lata veya poli癟enin caymas覺 durumunda haciz olmayan deere eklenir.

  4. denmi ilavelerin sat覺n al覺nmas覺: Her temett羹, ula覺lan ya baz覺nda, az miktarda ek, tamam覺 繹denmi hayat sigortas覺 sat覺n almak i癟in kullan覺l覺r. Sat覺n alma, masraflar i癟in bir y羹kleme i癟ermeyen oranlarda yap覺l覺r ve sigortalanabilirlik kan覺t覺 gerekmez.

  5. Vadeli sigortan覺n sat覺n al覺nmas覺: Bazen beinci temett羹 se癟enei olarak adland覺r覺lan eyi sunan baz覺 sigortac覺lar, temett羹lerin bir k覺sm覺n覺 poli癟enin o zamanki nakit deerine eit 1 y覺ll覺k vadeli sigorta sat覺n almak i癟in kullan覺r, geri kalan覺 ise 繹denmi sat覺n almak i癟in kullan覺l覺r. -up eklemeler veya faizle biriktirmek. Her iki durumda da sigorta s羹resi, sigortal覺n覺n ula覺lan ya覺na g繹re sat覺n al覺n覺r.

Birikim Se癟eneklerinin tesinde Temett羹ler ve Kar Pay覺 denmi Ek Sigorta

Poli癟e sahipleri temett羹lerini daha fazla sigorta sat覺n almak i癟in de kullanabilirler. Buna ek 繹denmi sigorta denir . Nakit deer ve temett羹ler, gelir vergisi ertelenmi olarak artar. denmi ek sigorta, aksi belirtilmedik癟e, genellikle varsay覺lan se癟enektir. denen ek sigorta, toplam 繹l羹m yard覺m覺n覺n yan覺 s覺ra poli癟e sahibinin kredi olarak 繹d羹n癟 alabilecei veya poli癟enin nakit teslimi 羹zerine alabilecei nakit deeri art覺r覺r. Ailesi olan ve sigorta ihtiya癟lar覺 zamanla artacak olan bir sigortal覺 i癟in bu iyi bir se癟enek olabilir. denen ek teminat, t覺bbi taahh羹t gerektirmez , bu nedenle sal覺kta d羹羹 olsa bile kapsam覺 art覺rman覺n kolay bir yoludur.

Poli癟enin cepten maliyetini d羹羹rmek i癟in poli癟e y覺l d繹n羹m羹nde prime y繹nelik y覺ll覺k temett羹 de uygulanabilir. Y覺ll覺k temett羹, poli癟enin birka癟 y覺l boyunca y羹r羹rl羹kte kalmas覺 durumunda, cepten prim artlar覺n覺 ortadan kald覺racak ekilde, y覺ll覺k primden daha b羹y羹k olabilir.

Bir Toplama Se癟enei rnei

Tom'un y覺ll覺k prim 繹demeleri toplam 3.000 $ olan 100.000 $'l覺k bir hayat sigortas覺 poli癟esi var. Sigorta irketi taraf覺ndan tutulan faizli hesaba yat覺r覺lan temett羹 tutar覺ndan y覺ll覺k 1.000 $ faiz kazan覺r. Bu tutar覺 prim olarak geri yat覺rmay覺 se癟iyor. Zamanla, temett羹 tutar覺 artt覺k癟a ve faiz oranlar覺 y羹kseldik癟e, Tom'un primleri birikim se癟enekleri taraf覺ndan kar覺lan覺r. Ancak birka癟 y覺l sonra faiz oranlar覺 g羹neye kayar ve Tom'un faiz oran覺 hesab覺 prim 繹demelerini kar覺lamaya yetmez.

##ne 癟覺kanlar

  • Bir birikim se癟enei, y覺ll覺k bazda faiz kazanmak i癟in temett羹leri yeniden politikaya yat覺r覺r. Nakit deerdeki art覺lar nedeniyle 繹l羹m yard覺mlar覺 da artabilir.

  • Baz覺 sigorta poli癟eleri, irket beklenenden daha iyi performans g繹sterdiinde temett羹 繹demesi i癟in h羹k羹mler i癟erir.

  • Sigortal覺n覺n 繹l羹m羹nde nakit deerin hi癟bir k覺sm覺 繹denmez, sadece 繹l羹m 繹denei 繹denir.