Investor's wiki

Aktywne inwestowanie

Aktywne inwestowanie

Aktywne inwestowanie odnosi si臋 do strategii inwestycyjnej, kt贸ra obejmuje bie偶膮ce kupowanie i sprzedawanie przez inwestora. Aktywni inwestorzy kupuj膮 inwestycje i stale monitoruj膮 ich aktywno艣膰, aby wykorzysta膰 korzystne warunki.

Podzia艂 aktywnego inwestowania

Bardzo zaanga偶owane jest aktywne inwestowanie. W przeciwie艅stwie do inwestor贸w pasywnych, kt贸rzy inwestuj膮 w akcje, gdy wierz膮 w ich potencja艂 do d艂ugoterminowej aprecjacji, aktywni inwestorzy zazwyczaj przygl膮daj膮 si臋 zmianom cen swoich akcji wiele razy dziennie. Zwykle aktywni inwestorzy poszukuj膮 kr贸tkoterminowych zysk贸w. Inteligentne fundusze gie艂dowe typu beta to op艂acalny spos贸b, aby inwestorzy mogli skorzysta膰 z aktywnego inwestowania poprzez rozwa偶enie alternatywnych czynnik贸w, w przeciwie艅stwie do zwyk艂ego 艣ledzenia indeksu por贸wnawczego, takiego jak wyb贸r portfela w oparciu o dochody sp贸艂ki lub inne podej艣cie fundamentalne.

Korzy艣ci z aktywnego inwestowania

  • Zarz膮dzanie ryzykiem: Aktywne inwestowanie pozwala zarz膮dzaj膮cym pieni臋dzmi na dostosowanie portfeli inwestor贸w do panuj膮cych warunk贸w rynkowych. Na przyk艂ad w szczytowym momencie kryzysu finansowego w 2008 r . zarz膮dzaj膮cy inwestycjami mogli dostosowa膰 ekspozycj臋 portfela na sektor finansowy, aby zmniejszy膰 ryzyko rynkowe swoich klient贸w.

  • Mo偶liwo艣ci kr贸tkoterminowe: Inwestorzy mog膮 korzysta膰 z aktywnego inwestowania, aby skorzysta膰 z kr贸tkoterminowych mo偶liwo艣ci handlowych. Handlowcy mog膮 wykorzystywa膰 strategie handlu wahad艂owego,. aby handlowa膰 zakresami rynkowymi lub wykorzysta膰 dynamik臋. Pozycje w transakcjach wahad艂owych s膮 zwykle utrzymywane od dw贸ch do sze艣ciu dni, ale mog膮 trwa膰 nawet dwa tygodnie. Ceny akcji przez wi臋kszo艣膰 czasu oscyluj膮, co stwarza wiele kr贸tkoterminowych okazji handlowych.

  • Wyniki: Aktywne inwestowanie pozwala zarz膮dzaj膮cym pieni臋dzmi na zaspokojenie specyficznych potrzeb swoich klient贸w, takich jak zapewnienie dywersyfikacji, dochodu emerytalnego lub docelowego zwrotu z inwestycji. Na przyk艂ad zarz膮dzaj膮cy funduszem hedgingowym mo偶e zastosowa膰 aktywn膮 strategi臋 d艂ugich/kr贸tkich pozycji, pr贸buj膮c zapewni膰 bezwzgl臋dny zwrot, kt贸ry nie jest por贸wnywalny z benchmarkiem lub inn膮 miar膮.

Ograniczenia aktywnego inwestowania

  • Koszt: Aktywne inwestowanie mo偶e by膰 kosztowne ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wielu transakcji. Je艣li inwestor stale kupuje i sprzedaje akcje, prowizje mog膮 znacz膮co wp艂yn膮膰 na og贸lny zwrot z inwestycji. Inwestorzy, kt贸rzy inwestuj膮 z aktywnym mened偶erem inwestycyjnym, takim jak fundusz hedgingowy, zazwyczaj musz膮 ui艣ci膰 op艂at臋 za zarz膮dzanie, niezale偶nie od tego, jak skutecznie fundusz dzia艂a. Op艂aty za aktywne zarz膮dzanie mog膮 wynosi膰 od 0,10% do ponad 2% zarz膮dzanych aktyw贸w (AUM). Aktywni zarz膮dzaj膮cy pieni臋dzmi mog膮 r贸wnie偶 pobiera膰 op艂at臋 za wyniki w wysoko艣ci od 10% do 20% generowanego przez siebie zysku.

  • Minimalne kwoty inwestycji: Aktywne fundusze cz臋sto ustalaj膮 minimalne progi inwestycyjne dla potencjalnych inwestor贸w. Na przyk艂ad fundusz hedgingowy mo偶e wymaga膰 od nowych inwestor贸w dokonania pocz膮tkowej inwestycji w wysoko艣ci 250 000 USD.