Investor's wiki

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)

Przeciwdzia艂anie praniu pieni臋dzy (AML) to szerokie okre艣lenie przepis贸w ustawowych i wykonawczych maj膮cych na celu zapobieganie nielegalnemu zarabianiu pieni臋dzy lub przemieszczaniu nielegalnych funduszy przez przest臋pc贸w. Podczas gdy wiele nielegalnych dzia艂a艅 jest obj臋tych przepisami o przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy, niekt贸re z najwa偶niejszych to uchylanie si臋 od p艂acenia podatk贸w, korupcja publiczna i manipulacje na rynku za pomoc膮 metod takich jak handel praniem.

Wiele agencji rz膮dowych i akt贸w prawnych odgrywa rol臋 w ustalaniu wymaga艅 dotycz膮cych przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy. W Stanach Zjednoczonych agencje, takie jak Komisja Papier贸w Warto艣ciowych i Gie艂d (SEC) oraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) zapewniaj膮 og贸lne informacje i zasoby dla broker贸w-dealer贸w i sprzedawc贸w prowizji futures w celu ustalenia standard贸w AML.

Przepisy, kt贸re przyczyni艂y si臋 do spe艂nienia wymog贸w przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy w Stanach Zjednoczonych, obejmuj膮 ustaw臋 o tajemnicy bankowej z 1970 r., ustaw臋 o kontroli prania pieni臋dzy z 1986 r. i ustaw臋 USA PATRIOT z 2001 r.

Ze wzgl臋du na z艂o偶ono艣膰 odpowiednich przepis贸w wiele instytucji finansowych wykorzystuje oprogramowanie AML do wykrywania podejrzanych dzia艂a艅. Te rozwi膮zania programowe wykonuj膮 r贸偶ne funkcje, od sprawdzania nazw klient贸w na rz膮dowych listach zabronionych u偶ytkownik贸w po generowanie rekord贸w, kt贸re s膮 niezb臋dne do zachowania zgodno艣ci.

AML jest 艣ci艣le powi膮zany z wymaganiami Know Your Customer (KYC), kt贸re zasadniczo obejmuj膮 weryfikacj臋 to偶samo艣ci klient贸w i 藕r贸de艂 ich dochod贸w. KYC wymaga r贸wnie偶 od instytucji finansowych bie偶膮cego monitorowania aktywno艣ci swoich u偶ytkownik贸w. Podobnie jak AML, nowoczesne procedury KYC s膮 mocno zautomatyzowane, a wiele instytucji wykorzystuje proces onboardingu klienta jako okazj臋 do uzyskania w艂a艣ciwej identyfikacji od nowych klient贸w.

Programy AML s膮 r贸wnie偶 istotne dla przestrzeni kryptowalut. Wiele gie艂d kryptowalut podj臋艂o wsp贸lne wysi艂ki w celu zapewnienia zgodno艣ci z przepisami dotycz膮cymi przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy, poniewa偶 regulatorzy zacz臋li k艂a艣膰 wi臋kszy nacisk na rynek kryptowalut. Mimo to istnieje pewna krytyka wobec wymaga艅 KYC i AML w przestrzeni kryptograficznej, poniewa偶 krytycy twierdz膮, 偶e zgodno艣膰 zmniejsza ich prywatno艣膰 i niweczy korzy艣ci p艂yn膮ce z decentralizacji poprzez umieszczanie wra偶liwych danych osobowych w scentralizowanych bazach danych. Zwolennicy twierdz膮 jednak, 偶e mo偶na opracowa膰 rozwi膮zania, kt贸re spe艂ni膮 wymagania regulacyjne, a jednocze艣nie zapewni膮 prywatno艣膰 u偶ytkownik贸w.

Jednym z interesuj膮cych trend贸w zwi膮zanych ze zgodno艣ci膮 z AML i KYC w ekosystemie kryptowalut jest ch臋膰 wielu gie艂d do samoregulacji, nawet je艣li nie mieszcz膮 si臋 one w zakresie istniej膮cych wytycznych regulacyjnych. W niekt贸rych przypadkach firmy nawet po艂膮czy艂y si臋, aby utworzy膰 organy bran偶owe, kt贸rych celem jest stworzenie ram samoregulacji. Ten rodzaj dobrowolnej zgodno艣ci minimalizuje przysz艂e ryzyko prawne dla firm zwi膮zanych z kryptowalutami, a tak偶e zwi臋ksza prawdopodobie艅stwo szerszego przyj臋cia kryptowaluty.

##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅

  • Dzia艂ania w zakresie przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy (AML) maj膮 na celu utrudnienie ukrywania zysk贸w z przest臋pstw.

  • Przest臋pcy wykorzystuj膮 pranie pieni臋dzy, aby nielegalne fundusze wydawa艂y si臋 mie膰 legalne pochodzenie.

  • Przepisy dotycz膮ce przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy wymagaj膮 od instytucji finansowych opracowania z艂o偶onych plan贸w nale偶ytej staranno艣ci wobec klienta w celu oceny ryzyka prania pieni臋dzy i wykrywania podejrzanych transakcji.

##FAQ

Czy mo偶na powstrzyma膰 pranie brudnych pieni臋dzy?

Bior膮c pod uwag臋 szacunkowe roczne przep艂ywy zbli偶aj膮ce si臋 do 3% globalnego wyniku gospodarczego, coraz bardziej agresywne egzekwowanie prawa przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy mo偶e w najlepszym razie d膮偶y膰 do ograniczenia prania pieni臋dzy, a nie ca艂kowicie je powstrzyma膰. Praniu brudnych pieni臋dzy nigdy nie brakuje pieni臋dzy ani wsp贸lnik贸w, chocia偶 艣rodki przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy z pewno艣ci膮 utrudniaj膮 im 偶ycie.

Jakie s膮 sposoby prania pieni臋dzy?

Osoby zajmuj膮ce si臋 praniem brudnych pieni臋dzy cz臋sto kieruj膮 nielegalnymi funduszami za po艣rednictwem firm generuj膮cych got贸wk臋 wsp贸lnik贸w lub poprzez zawy偶anie faktur w transakcjach firm-przykrywek. Transakcje warstwowe to przekazy pieni臋偶ne maj膮ce na celu ukrycie 藕r贸d艂a nielegalnych funduszy. Strukturyzacja lub smurfing odnosi si臋 do praktyki dzielenia du偶ych transfer贸w na mniejsze w celu omini臋cia limit贸w zg艂aszania i kontroli AML.

Jaka jest r贸偶nica mi臋dzy AML, CDD i KYC?

Przeciwdzia艂anie praniu pieni臋dzy (AML) to szeroka kategoria przepis贸w, zasad i procedur maj膮cych na celu zapobieganie praniu brudnych pieni臋dzy, podczas gdy badanie due diligence klienta (CDD) opisuje kontrol臋, jak膮 instytucje finansowe (i inne) musz膮 przeprowadzi膰, aby udaremni膰, zidentyfikowa膰 i zg艂osi膰 naruszenia. Zasady 鈥濸oznaj swojego klienta鈥 (KYC) stosuj膮 nale偶yt膮 staranno艣膰 wobec klienta do zadania sprawdzania i weryfikacji potencjalnych klient贸w.