Investor's wiki

rant

rant

Annuitization Nedir?

Annuitization, bir y覺ll覺k gelir yat覺r覺m覺n覺 bir dizi periyodik gelir 繹demesine d繹n羹t羹rme s羹recidir . An羹iteler belirli bir s羹re i癟in veya annuitant'覺n 繹mr羹 boyunca annuitize edilebilir. Y覺ll覺k gelir 繹demeleri, yaln覺zca y覺ll覺k gelir elde edene veya m羹terek yaam d羹zenlemesinde y覺ll覺k gelir sahibi ve sa kalan ee yap覺labilir. Emekliler, hak sahiplerinin 繹l羹mleri 羹zerine y覺ll覺k gelir bakiyesinin bir k覺sm覺n覺 almalar覺n覺 salayabilir.

Annuitization'覺 Anlamak

Emeklilik kavram覺 y羹zy覺llar 繹ncesine dayan覺yor, ancak hayat sigortas覺 irketleri bunu 1800'lerde halka sunulan bir s繹zlemeye resmiletirdi .

Bireyler, belirli bir s羹re i癟in veya maa覺 繹deyen kiinin 繹mr羹 boyunca periyodik 繹demeler yapma vaadi kar覺l覺覺nda toplu sermaye deiimini i癟eren bir hayat sigortas覺 irketi ile s繹zleme yapabilirler.

Annuitization Nas覺l al覺覺r?

Sermayenin toplu 繹demesini ald覺ktan sonra, hayat sigortac覺s覺, y覺ll覺k 繹deme tutar覺n覺 belirlemek i癟in hesaplamalar yapar. Hesaplamada kullan覺lan temel fakt繹rler, an羹itant覺n mevcut ya覺, yaam beklentisi ve sigortac覺n覺n an羹ite bakiyesine kredi verecei 繹ng繹r羹len faiz oran覺d覺r. Ortaya 癟覺kan 繹deme oran覺, sigortac覺n覺n 繹deme s羹resinin sonuna kadar y覺ll覺k gelir bakiyesinin tamam覺n覺 art覺 faizi y覺ll覺k sigortal覺ya iade etmi olaca覺 ekilde, sigortac覺n覺n 繹deyecei gelir miktar覺n覺 belirler.

deme s羹resi belirli bir d繹nem veya yat覺r覺mc覺n覺n yaam beklentisi olabilir. Sigortac覺, yat覺r覺mc覺n覺n yaam beklentisinin 25 y覺l olduunu belirlerse, o zaman 繹deme s羹resi olur. Belirli bir s羹reyi 繹m羹r boyu kullanmakla aras覺ndaki 繹nemli fark, y覺ll覺k sigortal覺n覺n yaam beklentisinin 繹tesinde yaamas覺 durumunda, hayat sigortas覺 irketinin 繹demeleri y覺ll覺k sigortal覺n覺n 繹l羹m羹ne kadar s羹rd羹rmesi gerektiidir. Bu, hayat sigortac覺s覺n覺n uzun 繹m羹r riskini 羹stlendii bir y覺ll覺k 繹demenin sigorta y繹n羹d羹r.

Tek Bir Hayata Dayal覺 Y覺ll覺k demeler

Tek bir 繹mre dayal覺 rant 繹demeleri, rant sahibi 繹ld羹羹nde sona erer ve sigortac覺 kalan rant bakiyesini elinde tutar. demeler m羹terek hayatlara dayal覺 olduunda, 繹demeler ikinci emeklinin 繹l羹m羹ne kadar devam eder. Bir sigortac覺 m羹terek yaamlar覺 kapsad覺覺nda , ek yaam覺n uzun 繹m羹r riskini kar覺lamak i癟in y覺ll覺k 繹deme tutar覺 azalt覺l覺r .

Annuitants, bir geri 繹deme se癟enei arac覺l覺覺yla y覺ll覺k gelir bakiyesini almak i癟in bir lehtar atayabilir. Emekliler, 繹l羹m meydana gelirse lehtar覺n gelirleri alaca覺 deien s羹reler i癟in geri 繹deme se癟eneklerini se癟ebilir. rnein, bir sigortal覺 10 y覺ll覺k belirli bir s羹re i癟in bir geri 繹deme se癟enei se癟erse,. sigortac覺n覺n lehtara geri 繹deme yapmas覺 i癟in bu 10 y覺ll覺k s羹re i癟inde 繹l羹m羹n ger癟eklemesi gerekir. Emekli maa覺, 繹m羹r boyu geri 繹deme se癟enei se癟ebilir, ancak geri 繹deme s羹resinin uzunluu 繹deme oran覺n覺 etkileyecektir. Geri 繹deme s羹resi ne kadar uzun olursa, 繹deme oran覺 o kadar d羹羹k olur.

Emeklilik Hesaplar覺ndaki Y覺ll覺k demelerdeki Deiiklikler

2019'da ABD Kongresi, emeklilik planlar覺nda, emeklilik planlar覺n覺 i癟erenler de dahil olmak 羹zere deiiklikler yapan GVENL襤 Yasas覺'n覺 kabul etti. 襤yi haber u ki, yeni karar y覺ll覺k gelirleri daha ta覺nabilir hale getiriyor. rnein, ileri deitirirseniz, eski iinizden 401(k) y覺ll覺k geliriniz yeni iinizde 401(k) plan覺na aktar覺labilir.

Ancak, GVENL襤 Yasas覺 emeklilik planlar覺 i癟in baz覺 yasal riskleri ortadan kald覺rd覺. Karar, iflas durumunda olduu gibi, emeklilik 繹demelerini 繹demedii takdirde hesap sahiplerinin emeklilik plan覺n覺 dava etme kabiliyetini s覺n覺rland覺r覺yor. GVENL襤 Yasas覺n覺n g羹venli liman h羹km羹n羹n emeklilik planlar覺n覺n (ve emeklilik salay覺c覺lar覺n覺n deil) dava edilmesini engellediini unutmay覺n .

GVENL襤 Yasas覺 ayr覺ca bir IRA'y覺 miras alan lehtarlar i癟in esnetme h羹km羹n羹 de ortadan kald覺rd覺. Ge癟mi y覺llarda, bir IRA'n覺n yararlan覺c覺s覺, yaamlar覺 boyunca IRA'dan gerekli minimum da覺t覺mlar覺 uzatabilir,. bu da vergi y羹k羹n羹n esnetilmesine yard覺mc覺 olmutur.

Yeni kararla, e olmayan lehtarlar, miras kalan IRA'dan gelen t羹m fonlar覺, sahibinin 繹l羹m羹nden sonraki 10 y覺l i癟inde da覺tmal覺d覺r. Ancak yeni yasada istisnalar var. Bu makale hi癟bir ekilde GVENL襤 Yasas覺n覺n kapsaml覺 bir incelemesi deildir. Sonu癟 olarak, yat覺r覺mc覺lar覺n emeklilik hesaplar覺ndaki, y覺ll覺k 繹demelerdeki ve belirlenmi hak sahiplerindeki yeni deiiklikleri g繹zden ge癟irmek i癟in bir finans uzman覺na dan覺malar覺 繹nemlidir.

##ne 癟覺kanlar

  • Ann羹iteler belirli bir s羹re i癟in veya annuitant'覺n 繹mr羹 boyunca annuitize edilebilir.

  • Emekliler, hak sahiplerinin 繹l羹mleri 羹zerine y覺ll覺k gelir bakiyesinin bir k覺sm覺n覺 almalar覺n覺 salayabilir.

  • Annuitization, bir y覺ll覺k gelir yat覺r覺m覺n覺 bir dizi periyodik gelir 繹demesine d繹n羹t羹rme s羹recidir.

  • Emekli maa覺 繹demeleri sadece rant sahibine veya m羹terek yaam d羹zenlemesinde rant sahibi ve sa kalan ee yap覺labilir.