Investor's wiki

Maliyet düşürme

Maliyet düşürme

Maliyeti Azaltma Nedir?

Maliyet d羹羹rme, bir irketin giderlerini azaltmak ve karl覺l覺覺 art覺rmak i癟in uygulad覺覺 繹nlemleri ifade eder. Maliyet d羹羹rme 繹nlemleri, genellikle bir irket i癟in mali s覺k覺nt覺 zamanlar覺nda veya ekonomik gerileme s覺ras覺nda uygulan覺r. Ayr覺ca, bir irketin y繹netiminin gelecekte maliyet d羹羹rmenin i stratejisinin bir par癟as覺 haline gelebilecei karl覺l覺k sorunlar覺 beklemesi durumunda da y羹r羹rl羹e girebilirler.

Maliyeti Azaltmay覺 Anlamak

hissedarlar,. y繹netimin k璽rdaki b羹y羹meyi s羹rd羹rmesini bekler. 襤 d繹ng羹s羹 y羹kseliteyken, irketler genellikle k璽r art覺覺 salayabilir. Bununla birlikte, bir d羹羹te, karlar d羹ebilir ve uzun s羹reler boyunca d羹羹k kal覺rlarsa, y繹netim, k璽rl覺l覺覺 desteklemek i癟in hissedarlardan maliyetleri d羹羹rme bask覺s覺n覺 hissedecektir.

Maliyet d羹羹rme 繹nlemleri, 癟al覺anlar覺 iten 癟覺karmay覺, 癟al覺an 羹cretini azaltmay覺, tesisleri kapatmay覺, tedarik zincirini d羹zenlemeyi, daha k羹癟羹k bir ofise k羹癟羹lmeyi veya daha ucuz bir bina veya alana ta覺nmay覺, reklam ajanslar覺 ve m羹teahhitler gibi d覺 profesyonel hizmetleri azaltmay覺 veya ortadan kald覺rmay覺 i癟erebilir. , vb.

Yeni teknolojinin uygulanmas覺 da bir maliyet d羹羹rme y繹ntemi olarak g繹r羹lebilir. rnein, yeni bir makine, belirli say覺da 癟al覺an覺n yerini alabilir, i癟ilik maliyetlerini d羹羹r羹r,. burada makinenin maliyeti, belirli bir s羹re sonra i癟ilik maliyetine maruz kalmaz.

Maliyeti Azaltma Stratejisi

Maliyet d羹羹rmeye balarken, keyfi olarak maliyetleri d羹羹rmeden 繹nce bir strateji uygulamak 繹nemlidir. Baz覺 maliyetler gereklidir, bu nedenle maliyetleri iyi maliyetler, k繹t羹 maliyetler ve en iyi maliyetler olarak s覺n覺fland覺rmak 繹nemlidir.

襤yi maliyetler irketin b羹y羹mesine odaklan覺r ve irketin m羹terileri ve bu m羹terilerin ihtiya癟lar覺n覺n nas覺l kar覺lanaca覺 ile uyumludur. K繹t羹 maliyetler, irketin b羹y羹me stratejisiyle uyumayan ve kaynaklar覺 boa harcayan maliyetlerdir. K繹t羹 maliyetler kesildiinde, daha verimli bir kapasitede kullan覺labilecek kaynaklar覺 serbest b覺rakabilirler. En iyi maliyetler, bir irketi benzersiz k覺lan, kendisini rakiplerinden nas覺l farkl覺lat覺rd覺覺 ve m羹terilerine ger癟ek deeri nas覺l salad覺覺 ile ilgili maliyetlerdir.

Bir irket maliyetini yukar覺daki s覺n覺fland覺rmalardan birine tahsis edebildiinde, k繹t羹 maliyetleri azaltmaya ve en iyi maliyetleri maksimize etmeye odaklanmay覺 kolaylat覺racakt覺r.

Maliyet d羹羹rmenin mutlaka bir maliyeti tamamen kesmek anlam覺na gelmediini de belirtmek 繹nemlidir. Ayr覺ca optimizasyon ve verimlilik anlam覺na da gelebilir. Verimlilii optimize etmek asl覺nda maliyetleri d羹羹r羹r, bu nedenle 羹retkenlii 繹l癟mek 繹nemlidir. G羹n羹m羹zde irketlerin, 癟al覺anlar覺n 羹retkenliini ve farkl覺 i ve projelere harcanan zaman覺 izlemesine olanak tan覺yan uygulamalar var.

ok Fazla Maliyeti Azaltman覺n Riskleri

Maalar ve 羹cretler 癟ok b羹y羹k bir gider olduu i癟in, 癟ou irket , zamanlar覺n k覺s覺tl覺 olduu zamanlarda bir maliyet d羹羹rme 繹nlemi olarak ilk 繹nce iten 癟覺karmalar覺 arar. Bununla birlikte, k覺dem tazminat覺,. isizlik 繹denei, yeniden ie alma maliyetleri, haks覺z fesih davalar覺, moralin d羹mesi ve kalan 癟al覺anlar覺n fazla 癟al覺ma riski dahil olmak 羹zere, insanlar覺 iten 癟覺karman覺n bir癟ok ger癟ek veya potansiyel maliyeti vard覺r .

Ek olarak, i y繹netimin beklediinden daha h覺zl覺 d繹nerse, irket kendisini ig羹c羹 s覺k覺nt覺s覺 ile bulabilir ve irketi gelien i ortam覺nda rekabette dezavantajl覺 bir konuma getirebilir. Ayr覺ca, bir fabrika yak覺n zamanda yap覺lan bir maliyet indirimi s羹recinde kapat覺lm覺sa, irket siparilerdeki ani art覺a yan覺t verecek yeterli 羹retim kapasitesine sahip olmayabilir. T羹m bunlar, bir irketin salam ve uyarlanabilir bir maliyet azaltma stratejisine sahip olmas覺n覺 salamaya y繹nelik fakt繹rler.

ne 覺kanlar

  • Maliyet d羹羹rme, bir irketin giderlerini azaltmak ve karl覺l覺覺 art覺rmak i癟in ald覺覺 bir 繹nlemdir.

  • Maliyet d羹羹rme stratejisinin bir par癟as覺 olarak, bir irketin maliyetleri a覺r覺 d羹羹rmemesi, artan talebe haz覺rl覺ks覺z veya daha fazla maliyete maruz kalabilecei bir konumda b覺rakmamas覺 繹nemlidir.

  • Maliyet d羹羹rme 繹nlemleri, 癟al覺anlar覺 iten 癟覺karmay覺, tesisleri kapatmay覺, ofisleri k羹癟羹ltmeyi ve tedarik zincirini d羹zene koymay覺 i癟erebilir.

  • Maliyet d羹羹rmeye balarken, maliyetleri k繹t羹 maliyetler, iyi maliyetler ve en iyi maliyetler olarak s覺n覺fland覺ran bir maliyet d羹羹rme stratejisine sahip olmak 繹nemlidir.

  • Bir irketin mali s覺k覺nt覺 i癟inde olduu veya ekonomik bir gerileme olduu zaman, irketlerin maliyet d羹羹rme 繹nlemleri alma olas覺l覺覺n覺n en y羹ksek olduu zamand覺r.