Investor's wiki

B notu

B notu

B-Notu Nedir?

Varl覺a Dayal覺 Menkul K覺ymetler,. her biri farkl覺 bir risk profili ve getiri oran覺 sunan farkl覺 dilimlere veya s覺n覺flara ayr覺l覺r. Dilimler tipik olarak A, B ve C S覺n覺flar覺na ayr覺l覺r.

Bir varl覺a dayal覺 menkul k覺ymet t羹r羹 olan ipotee dayal覺 menkul k覺ymet (MBS) de ayn覺 yap覺ya sahiptir. Biraz daha detaya inmek i癟in, ticari bir ipotee dayal覺 menkul k覺ymet (CMBS),. ayn覺 ABC yap覺s覺ndaki banknot dilimlerine b繹l羹n羹r. Her dilimin farkl覺 bir kredi kalitesi d羹zeyi ve dolay覺s覺yla farkl覺 bir 繹deme 繹ncelii vard覺r. B notu, CMBS kredi yap覺s覺ndaki ikincil dilimdir.

B-Note Nas覺l al覺覺r?

Bir bor癟 veren, tipik olarak bir banka, teminatl覺 bir kredi oluturur. Bu teminatl覺 kredi, A notu ve B notu dilimleri haline gelen k覺demli ve k羹癟羹k par癟alara b繹l羹n羹r. Menkul k覺ymetletirilmi 羹r羹n羹n tamam覺nda yer alan ipoteklere ilikin kredi 繹demeleri, menkul k覺ymet sahiplerine 繹deme yapmak i癟in kullan覺l覺r.

Bor癟lu, ipotei zaman覺nda 繹dedii s羹rece (dier bir deyile, kredi devam ettii s羹rece), t羹m dilimlerdeki yat覺r覺mc覺lar,. bor癟lunun 繹demelerinden ilgili paylar覺n覺 ayn覺 anda alacaklard覺r. Bor癟lu temerr羹de d羹erse, o zaman farkl覺 dilimler devreye girer. A s覺n覺f覺 senetler sahiplerine faiz ve anapara 繹demeleri B s覺n覺f覺 senetler sahiplerinden 繹nce 繹denir. Bu durum B-notlar覺n覺n daha fazla risk ta覺mas覺na neden olur.

B Notunun Risk d羹l羹

Daha y羹ksek risk seviyesini telafi etmek i癟in, B notlar覺 daha y羹ksek faiz oranlar覺 繹der ve dolay覺s覺yla yat覺r覺mc覺ya kar覺lat覺r覺labilir A notuna g繹re daha b羹y羹k 繹demeler yapar. Bir B notuna ayr覺ca , genellikle yat覺r覺m derecesi olarak derecelendirilen kar覺l覺k gelen A s覺n覺f覺 nota g繹re daha d羹羹k bir kredi notu verilir. Bir temerr羹t durumunda, herhangi bir B notu sahibine 繹deme yap覺lmaya balanmadan 繹nce t羹m A notu sahiplerine 繹deme yap覺lmas覺 gerektiini vurgulamak 繹nemlidir. Ak覺覺 takiben, B-bonosu ta覺y覺c覺lar覺na C-bonosu yat覺r覺mc覺lar覺ndan 繹nce 繹deme yap覺l覺r. Bu ekilde, kay覺plar覺n 癟ou bu nedenle C-not ve B-not sahipleri taraf覺ndan 羹stlenilir.

B-Not Y繹netmelii

2008 mali krizinden sonra, Dodd-Frank Wall Street Reformu ve T羹keticiyi Koruma Yasas覺 kabul edildi. Yasa, tekrar b繹yle bir krizden ka癟覺nmak i癟in finans sekt繹r羹n羹n 癟eitli alanlar覺n覺 d羹zenlemeyi ama癟layan geni bir d羹zenleme organ覺d覺r.

1934 tarihli Menkul K覺ymetler ve Borsa Yasas覺'n覺n 15G B繹l羹m羹 uyar覺nca risk tutma y羹k羹ml羹l羹kleri eklinde geldi . B notu gereksinimlerinden baz覺lar覺 unlard覺r:

  • T羹m B-not yat覺r覺mc覺lar覺 eittir, yani hi癟bir yat覺r覺mc覺n覺n zarar覺 baka bir yat覺r覺mc覺n覺n zarar覺na bal覺 deildir.

  • B notu yat覺r覺mc覺lar覺, B notu yat覺r覺m覺n覺 en az be y覺l s羹reyle elinde tutmal覺d覺r, bu noktada yat覺r覺mc覺lar, paylar覺n覺 yaln覺zca dier B notu yat覺r覺mc覺lar覺na satabilirler.

##ne 癟覺kanlar

  • B notu, ABC finansman覺n覺n bir bileeni ve ticari ipotee dayal覺 menkul k覺ymetteki ikincil dilimdir.

  • B notlar覺, yat覺r覺m dereceli A not dilimine k覺yasla daha y羹ksek risk ve daha y羹ksek getiri ta覺r.

  • Temerr羹t durumunda, B-bonosu yat覺r覺mc覺lar覺na A-bonosu yat覺r覺mc覺lar覺ndan sonra ve C-bonosu yat覺r覺mc覺lar覺ndan 繹nce 繹deme yap覺l覺r.